61. Kolegij: Nastavlja se s ulaganjem u instrumente i opremu krčke glazbene škole

U Malenoj gradskoj vijećnici, 12. prosinca 2022. godine, održan je 61. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda obrazlagali su: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Mladen Pavačić, stručni suradnik za financijsko i materijalno knjigovodstvo, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom izlaganja o temama Imovinsko-pravne službe, nastavno na pozitivno mišljenje Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćen je prijedlog da se za dio k.č. 1712/2, k.o. Linardići, omogući zakup radi formiranja parkirnih mjesta, no prije raspisivanja javnog natječaja bit će izvršen izvid same lokacije kako bi se utvrdila točna površina za davanje u zakup, kao i broj parkirnih mjesta koja bi se ondje mogla organizirati. Nadalje, prihvaćen je prijedlog za produljenje sporazuma na daljnjih pet godina, koji je sklopljen s krčkim kolekcionarom Željkom Skomeršićem, a vezano uz posudbu i prezentaciju eksponata pomorske baštine iz njegove privatne zbirke, i to sukladno dosadašnjim uvjetima. Nakon zaprimljenog očitovanja tvrtke Asterix d.o.o. iz Krka da napuštaju jedan od gradskih poslovnih prostora smještenih u Malome parku u gradu Krku, zaključeno je kako će se za isti uskoro raspisati natječaj, s time da će dosadašnjoj djelatnosti biti pridodana i ona prodaje autohtonih proizvoda.

Tijekom rasprave o predmetima Pododsjeka za redarstvo, na znanje je primljen zapisnik Stožera civilne zaštite Grada Krka, nakon što su njegovi predstavnici pregledali prostor atomskog skloništa smještenog u dijelu Ul. Stjepana Radića u gradu Krku kojeg trenutno koristi Udruga Moto klub Krk - Fluminense Riders. Zapisnikom se, dakle, konstatira da je atomsko sklonište u vrlo dobrom stanju, i kao takvo biva primjereno za korištenje u slučaju potrebe. Također, kopija ključa skloništa predana je Stožeru civilne zaštite Grada Krka.

Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka za financiranje nabave glazbenih instrumenata i opreme, točnije dviju harmonika, dviju klasičnih gitara, dviju flauta, instrumentarija i klavirske stolice za potrebe Područnog odjela u Krku, u ukupnoj vrijednosti od 37.024,50 kn. Multimedijalnoj udruzi Krčka beseda dodijeljena je potpora u iznosu od 2.000,00 kn za realizaciju ovogodišnjeg projekta Izbor osobe godine otoka Krka. Udruzi Kreativni Krk dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine - prostora ispred polukupole kod Velikog parka (ispod koprivića) za organizaciju dočeka Nove godine koji će se u subotu, 31. prosinca, odvijati između 22.30 i 01.30 sati, a na kojem će nastupiti zvijezde HRT-ove uspješnice A strana. Tim je povodom i krčkim ugostiteljskim objektima omogućeno produljeno radno vrijeme do 04.00 sata ujutro. Nakon analize zamolbe Svetišta Majke Božje Goričke iz Batomlja, odnosno ponude Obrta za usluge Instalater iz Punta za izradu nadstrešnice za hlad u eksterijeru sakralnog kompleksa, zaključeno je kako se načelno prihvaća inicijativa za sufinanciranje spomenute investicije, što znači da će Grad Krk podmiriti svoj dio, ako i ostale otočne lokalne samouprave pristanu na njezino sufinanciranje.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na zahtjev Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije, u Otočno partnerstvo, kao predstavnik Grada Krka, imenovan je Igor Hrast. Riječ je o radnoj skupini koja će sudjelovati u procesu pripreme, izrade i donošenja Teritorijalne strategije razvoja otoka Primorsko-goranske županije, kao strateškog i operativnog dokumenta koji je jedan od preduvjeta za provedbu Integriranog teritorijalnog programa za otoke. Na zahtjev komunalnog društva Ponikve voda d.o.o., u Projektni tim za potrebe izrade studijske dokumentacije i aplikacije za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture isporučitelja vodnih usluga Ponikve voda d.o.o., Uslužno područje 26 (otoci Krk, Cres i Lošinj), Vodoopskrbnog sustava otoka Krka - Podsustava Ponikve za sufinanciranje iz fondova Europske unije, kao predstavnica Grada Krka imenovana je Antonela Mahulja. Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka dana je prethodna suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka. Te se izmjene i dopune odnose na dodavanje novog radnog mjesta - referenta računovodstvenih i administrativnih poslova. Pored toga, usvojen je prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji s riječkom Poliklinikom Ivaniš za 2023. godinu, čime se nastavlja pružanje besplatne zdravstvene zaštite, točnije ultrazvučnih pretraga (štitne žlijezde, vrata, dojki, trbušnih organa, jetre, žuči, gušterače, aorte, donje šuplje vene, slezene, bubrega, prostate, mokraćnog mjehura, male zdjelice, limfnih čvorova, želuca i crijeva) za stanovnike Grada Krka. Njegovim prihvaćanjem Grad se Poliklinici Ivaniš obavezao isplaćivati paušalnu mjesečnu naknadu u iznosu od 295,00 eura, što godišnje iznosi 3.540,00 eura. Prema statistici za 2022., u prvih 11 mjeseci ultrazvučni pregled iskoristile su 153 osobe, dok je ukupno izvršeno 207 zdravstvena usluga.

Obrađujući teme Odsjeka za gospodarstvo, nastavno na projekt uređenja multimedijalnog centra za posjetitelje na Trgu Kamplin u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke Adrialift d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 9.375,00 kn, za izradu projektne dokumentacije i troškova dizala. Usvojena je i ponuda tvrtke Frist d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 10.447,27 kn, za povezivanje Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - Matičnog vrtića Krk na gradsku (optičku) mrežnu infrastrukturu. U sklopu projekta Integracija sustava pametnog upravljanja Internet stvari - IoT (Internet of Things) Grada Krka, s ciljem da se 300 svjetiljki javne rasvjete učini upravljivima, prihvaćene su tri ponude tvrtke Callidus grupa d.o.o. iz Zagreba: prva, s uračunatim PDV-om vrijedna 1.771,88 kn, za nabavu programatora namijenjenih Philips svjetiljkama, druga, s uračunatim PDV-om vrijedna 57.593,75 kn, za nabavu 95 komada IoT NEMA modula za LED svjetiljke, i, treća, s uračunatim PDV-om vrijedna 13.383,13 kn, za nabavu 35 komada IoT ZAHGA modula za LED svjetiljke. U kontekstu istog projekta, prihvaćene su i dvije (informativna) ponude tvrtke Smart Island Krk d.o.o. iz Krka: prva, s uračunatim PDV-om vrijedna 131.250,00 kn, za adaptersko-monterske radove na 300 svjetiljki, i, druga, s uračunatim PDV-om vrijedna 61.125,00 kn, za demontažu, adaptaciju i montažu prvog seta svjetiljki.