55. Kolegij: Projektu izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh dodijeljeno 9,5 milijuna bespovratnih sredstava; gradske stipendije zaslužilo 85 učenika i studenata

U Malenoj gradskoj vijećnici, 24. listopada 2022. godine, održan je 55. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Teme iz dnevnom greda obrazlagali su: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom izlaganja na temu predmeta Imovinsko-pravne službe, po dovršenom postupku javne nabave za ustupanje radova na izgradnji spoja Ulice Mali Kartec i Creske ulice u gradu Krku, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 1.929.926,00 kn. Po okončanom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju dječjeg igrališta na predjelu Portapisana u gradu Krku (prva faza), kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, s uračunatim PDV-om vrijedna 348.962,00 kn. Također, po dovršenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju dijela plaže Portapisana u gradu Krku, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda tvrtke Marvel Corp. d.o.o. iz Omišlja, s uračunatim PDV-om vrijedna 499.206,00 kn. U nastavku, usvojen je prijedlog Obrta za elektroinstalaterske usluge EL-AN iz Malinske za zaključenje Aneksa Ugovora o izgradnji (rekonstrukciji) javne rasvjete na području Grada Krka, s namjerom da se za 45 dana produži rok izvođenja ugovorenih radova. Prihvaćen je prijedlog M. M. i N. M., oboje iz Krka, za zamjenu nekretnina, i to: k.č. 3838/2, površine od 373 m2, i k.č. 3837/2, površine od 431 m2, vlasništvo M. M., te z.č. 1502/3, površine od 227 m2, vlasništvo N. M., koje ulaze u sastav zapadne gradske zaobilaznice GU-1, kao i 2/18 dijela k.č. 3824, površine od 295,88 m2, vlasništvo M. M., u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište na području grada Krka, za 14/24 dijela k.č. 1500, površine od 822,50 m2, vlasništvo Grada Krka, u naravi zemljište koje se nalazi u obuhvatu Kampa Bor, a čiji su vlasnici predlagatelji. O ovoj će se nagodbi, po prethodno provedenom javnom natječaju, morati očitovati i gradski vijećnici. Nastavno na inicijativu S. S. iz Krka za kupnju k.č. 3908/4, k.o. Krk grad, površine od 45 m2, radi formiranja okućnice stambene građevine u vlasništvu inicijatora, zaključeno je kako će se predmetna nekretnina najprije provesti kroz postupak procjene. Nadalje, donesene su odluke o produljenju triju uskoro ističućih ugovora o zakupu na daljnji rok od pet godina, i to za: (1) poslovni prostor, ukupne površine od 20 m2, koji se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi Dr. Dinka Vitezića 1 u gradu Krku, s dosadašnjom zakupnicom S. T. iz Zagreba; (2) poslovni prostor (montažni paviljon), ukupne površine od 10,27 m2, koji se nalazi u obuhvatu Malog parka u gradu Krku, s dosadašnjim zakupnikom tvrtkom Asteriks d.o.o. iz Krka; te (3) poslovni prostor (sportski objekt), ukupne površine od 82,97 m2, koji se nalazi u sklopu Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku, s dosadašnjim zakupnikom Boćarskim klubom Krk iz Krka. Nakon što je najavljeno raspisivanje natječaja za davanje u zakup poslovne prostorije koja se nalazi na katu zgrade Društvenog doma Milohnići, istaknuto je kako će tom postupku prethoditi izrada tlocrta postojećeg stanja samog objekta. Naposljetku je, kao i prethodnih godina, usvojen prijedlog zakupnika javnih površina na području grada Krka za nastavkom obavljanja djelatnosti tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana, točnije do 15. siječnja 2023. godine.

Rješavajući teme Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na prijedlog Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 6.000,00 kn bez PDV-a, za sanaciju nekolicine poljoprivrednih putova na području naselja Brzac, i to radi ondje prisutnih vododerina koje su nastale tijekom nedavnih intenzivnih oborina. Sukladno zahtjevu istog mjesnog odbora, također je usvojena ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o., u iznosu od 16.500,00 kn s uračunatim PDV-om, za nabavu i prijevoz 110 m3 jalovine potrebne radi sanacije dijela šetnice od uvale Blatno do naselja Glavotok.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, predstavljena je Obavijest Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske o statusu projekta izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh. Temeljem iste, ova je značajna investicija uspješno prošla fazu procjene projektnih prijedloga u postupku dodjele bespovratnih sredstava, udovoljivši kriterijima Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava - Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova. Projekt je tako ostvario 59,50 bodova, s time da ukupno dodijeljena bespovratna sredstva iznose 9.576.000,00 kn. Nakon što se prošlog tjedna u gradu Krku odvijalo 15. izdanje Međunarodne konferencije za kulturni turizam Europe (International Conference for Cultural Tourism in Europe), prihvaćene su tri ponude proizašle iz njezine organizacije: (1) tvrtke Vesperal d.o.o. iz Krka, u iznosu od 1.350,00 kn s uračunatim PDV-om, za smještaj tehničkog osoblja koje je dokumentiralo tijek Konferencije; (2) tvrtke Volsonis d.o.o. iz Krka, u iznosu od 28.480,00 kn, za usluge cateringa, ručka i najma dvorane; te (3) Kreativnog produkcijskog servisa Vertical media, u iznosu od 5.000,00 kn, za trodnevno fotografiranje Konferencije. Usvojena je i ponuda samostalne umjetnice Osanne Šašinke iz Pule, vrijedna 3.750,00 kn s uračunatim PDV-om, za restauratorski nadzor nad građevinsko-obrtničkim radovima na zapadnom dijelu gradskih bedema.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za društvene djelatnosti, po zaključenom Natječaju i nakon analize prijava, prihvaćen je prijedlog za dodjelu stipendija učenicima i studentima u 2022./2023. školskoj, tj. akademskoj godini. Natječajnim kriterijima tako je udovoljilo 85 zaprimljenih zahtjeva (od ukupno 88), što znači da je pravo na gradsku stipendiju ostvarilo 35 učenika, od čega 29 temeljem školskog uspjeha i šestero temeljem kriterija definiranih Odlukom o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krka, te 50 studenata, od čega 44 temeljem školskog ili akademskog uspjeha i šestero temeljem kriterija za deficitarna zanimanja. Dok će učenici stipendiju u mjesečnom iznosu od 602,76 kn (ili 80,00 EUR) primati između 01. listopada 2022. i 30. lipnja 2023., studenti će svoju zasluženu mjesečnu naknadu vrijednu 828,80 kn (ili 110,00 EUR) dobivati, shodno ritmu akademske godine, između 01. studenog 2022. i 31. srpnja 2023. godine. Pored toga, predstavljen je i usvojen prijedlog Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola i studenata za školsku, tj. akademsku godinu 2022./2023. Naime, kao i prethodnih godina tvrtka Autotrans d.d. iz Cresa vršit će prijevoz studenata i učenika srednjih škola do mjesta školovanja u Bakru i Rijeci te obratno. Temeljem Zakona o otocima, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske sufinancirat će prijevoz učenika i studenata s područja otoka Krka do prve stanice na kopnu, točnije do grada Kraljevice i obratno. Prema tome, Grad Krk će sufinancirati dio naknade za prijevoz koji se odnosi na relacije Kraljevica - Bakar ili Kraljevica - Rijeka, i obratno, dok će preostali dio naknade plaćati sami korisnici. Udruzi Kreativni Krk dodijeljena je potpora vrijedna 6.500,00 kn za snimanje nove božićne pjesme.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, najavljena su e-savjetovanja za nacrte sljedećih akata: Odluke o osnivanju Povjerenstva za stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekata na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka, Odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova na području Grada Krka u 2023. godini, Akcijskog plana energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za područje otoka Krka te Odluke o mjerilima upisa djece u predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan.