53. Kolegij: Najavljeno uređenje dijela prizemlja Društvenog doma Milohnići

U Malenoj gradskoj vijećnici, 10. listopada 2022. godine, održan je 53. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog zasjedanja, tijekom izlaganja o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Centru za rehabilitaciju Rijeka - Dislociranoj jedinici Krk, dodijeljena je potpora u vrijednosti od 3.000,00 kn za organizaciju pet susljednih radionica namijenjenih štićenicima Centra, koje će se, između 04. listopada i 05. studenog ove godine, provoditi u suradnji s Centrom za aktivnosti i terapiju uz pomoć životinja Moj prijatelj iz Njivica. Nadalje, podržan je prijedlog pjesnika Aleksandra Hržića iz Malinske da mu se pomogne oko objavljivanja novog autorskog rukopisa, tako da je za njegov otkup od strane izdavača rezervirano 1.000,00 kn. Temeljem novog Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, a nastavno na već objavljen Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi izdvaja Grada Krka, najavljen je rad na prijedlogu Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva koje će vrednovati i valorizirati programe i projekte prijavljene na predmetni Javni poziv.

Raspravljajući o temama Pododsjeka za redarstvo, najprije je zaključeno kako će se krenuti u pripremanje normativnog okvira vezanog uz način označavanja imena naselja, ulica i trgova, kao i način obilježavanja zgrada brojevima, i to s namjerom da se, na razini čitave jedinice lokalne samouprave, krene u redizajniranje tih natpisa. Osim toga, najavljeno je skorašnje postavljanje usporivača prometa u dijelu ulica: Šetalište Sv. Bernardina, Stjepana Radića i Slavka Nikolića.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, analiziran je i usvojen troškovnik kojim se sanacija i uređenje jedne od prostorija u prizemlju Društvenog doma Milohnići procjenjuju na iznos od 121.750,00 kn s uključenim PDV-om. Troškovnikom su predviđeni građevinski i elektroinstalaterski radovi koji bi predmetnu prostoriju trebali privesti namjeni, s time da se prvi korak ogleda u nadolazećoj proceduri prikupljanja ponuda. Pored toga, usvojena je ponuda Soboslikarskog obrta ARTcolor iz Vrha, vrijedna 24.040,00 kn bez PDV-a, za sanaciju i uređenje dviju uredskih prostorija - broj 22 i 29 - u upravnoj zgradi smještenoj na adresi Trg bana Josipa Jelačića 2 u gradu Krku.

Razmatrajući teme Odsjeka za gospodarstvo, a nastavno na raspravu s prethodnog sastanka Kolegija, analizirano je i usvojeno rješenje uređenja zapadnog dijela gradskih bedema s rekonstrukcijom dviju ugostiteljskih terasa i organiziranjem info-punkta, što ga je kreirao Studio SML iz Krka. To će se rješenje, radi ishodovanja mišljenja, sada proslijediti Konzervatorskom odjelu u Rijeci. Prihvaćena je i ponuda tvrtke Euro konzalting d.o.o. iz Pule, vrijedna 27.180,00 kn s uključenim PDV-om, za izradu projektne prijave i praćenje provedbe uređenja dječjeg igrališta u park-šumi Dražica. Riječ je o projektu kojem su bespovratna sredstva dodijeljena temeljem prijave na LAG-ov Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a.

Tijekom izlaganja o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, u novi saziv Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, budući da je dosadašnjem istekao četverogodišnji mandat, predložene su sljedeće kandidatkinje: Tamara Žic za predstavnicu Grada Krka, Petra Kraljić za predstavnicu Općine Malinska-Dubašnica, Marija Kovačević za predstavnicu Općine Omišalj i Anamarija Čubranić za predstavnicu Općine Baška. Naposljetku, prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, vrijedna 17.700,00 kn bez PDV-a, za vršenje stručnog nadzora - tehničkog i financijskog - nad izvođenjem radova na izgradnji prometnice u zoni Lunta u gradu Krku (formiranje trase OS-1).