52. Kolegij: U listopadu započinju radovi na uređenju dječjeg igrališta (vježbališta) u park-šumi Dražica u Krku

U Malenoj gradskoj vijećnici, 03. listopada 2022. godine, održan je 52. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, u kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, s obzirom na inicijativu Atletskog kluba Krk, zaključeno je da će se u gradskom Proračunu za narednu godinu iznos od 8.000,00 EUR rezervirati s namjerom realizacije drugog izdanja međunarodnog mitinga skakača s motkom - Jump2Krk. Na prijedlog Ženskog odbojkaškog kluba Krk, temeljem ponude tvrtke Ghiasport d.o.o. iz Pazina, izdvojeno je 17.415,75 kn za nabavu nove odbojkaške opreme (stupova i mreže) kojom će se opremiti sportska dvorana Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir u gradu Krku. Na prijedlog Udruge Muzika u koracima - MooK, temeljem ponude Obrta za usluge NENO-MONT iz Pinezića, odobreno je 11.280,00 kn, za nabavu i montažu dvaju klima uređaja u prostoru Društvenog doma Milohnići. Udruzi Žene za otok dana je suglasnost da tijekom jedne od listopadskih subota, u popodnevnim satima (između 15.00 i 20.00) u sportskoj dvorani Osnovne škole Fran Krsto Frankopan u gradu Krku priredi buvljak na kojem će se prodavati i razmjenjivati rabljene stvari, posebice tekstilni proizvodi, uz napomenu kako je prostor dvorane po odrađenom programu potrebno vratiti u prvobitno stanje.

Rješavajući teme Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojena je ponuda Obrta za usluge Meštrija iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 62.095,00 kn, za izradu i montažu zaštitne ograde od kovanog željeza (duge 28 m i visoke 1,1 m) na potporni zid koji je dijelom općeg polja Gradskog groblja Krk. Udruzi Muzika u koracima - MooK dana je suglasnost za korištenje javnih gradskih površina radi održavanja serije koncertnih programa, i to kako slijedi: 03. i 04. prosinca 2022. nastupa polaznika glazbenih i plesnih radionica na Placi u naselju Milohnići (od 10.00 - 14.00 sati), 10. travnja 2023. koncerta gitarista Lovre Peretića na Placi u naselju Milohnići (od 12.00 - 20.00 sati) te 15. travnja 2023. godine nastupa svih polaznika Glazbenog kampa ispred društvenog doma u naselju Brzac (od 12.00 - 20.00 sati).

Tijekom izlaganja na temu predmeta Imovinsko-pravne službe, prihvaćena je inicijativa L. B. iz Punta da se u gradskom poslovnom prostoru u prizemlju zgrade smještene na adresi Kvarnerska 15 u gradu Krku, i nadalje zadrži djelatnost obrazovanja i poučavanja - škole stranih jezika, tako da je za njegov zakup najavljeno raspisivanje javnog natječaja. Uz to, nakon zaprimljene procjene i mišljenja Procjembenog povjerenstva Primorsko-goranske županije, najavljeno je i raspisivanje natječaja za prodaju nekretnine u gradskom vlasništvu, točnije parcele 735/91 u naselju Kornić, od 100 m2, s time da je početna cijena definirana iznosom od 90,00 EUR po m2.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, predstavljeno je Mišljenje Primorsko-goranske županije o potrebi da se za novi Plan razvoja Grada Krka 2022. - 2027. provede postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, nakon čega je zaključeno kako će Grad Krk, samostalno, provesti predmetnu proceduru. Nadalje je istaknuto da će se projekt Multimedijalnog kulturnog centra za posjetitelje na Trgu Kamplin, do kraja ove godine, prijaviti na Javni poziv za turističku infrastrukturu kojeg je Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske objavilo u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - NPOO 2021. - 2026. S tim će se ciljem, najprije, zatražiti ponuda za uslugu izrade troškovnika unutarnjeg uređenja i opremanja spomenutog objekta. Najavljeno je i kako će između 19. i 22. listopada ove godine Grad Krk biti domaćin 15. Međunarodne konferencije za kulturni turizam Europe (International Conference for Cultural Tourism in Europe), koja je prethodno, pod pokroviteljstvom Europske mreže kulturnog turizma (European Cultural Tourism Network - ECTN), bila priređena u gradovima poput Londona, Atene, Barcelone ili Granade. Ta bi konferencija, kao i članstvo u Europskoj mreži kulturnog turizma Gradu Krku trebala donijeti mnoge benefite vezane uz njegovu vidljivost na mapi prestižnih kulturnih destinacija. Iako će većinu organizacijskih rashoda podmiriti Europska mreža kulturnog turizma, dio troškova reprezentacije preuzeo je i Grad Krk, i to do maksimalnog iznosa od 37.000,00 kn, s time da će Turistička zajednica otoka Krka financirati studijsko putovanje sudionika konferencije u Rijeku, a Turistička zajednica Grada Krka kulturno-zabavne sadržaje koji će biti priređeni tijekom trajanja same konferencije. Nakon što su analizirane varijante na temu uređenja zapadnog dijela gradskih bedema s rekonstrukcijom terase ugostiteljskog objekta Volsonis, što ih je izradio Studio SML iz Krka, zaključeno je kako će se idejna studija u pojedinim segmentima proslijediti na doradu te iznova razmatrati. Naposljetku je istaknuto da su, po provedenim postupcima nabave, potpisani ugovori s izvođačem radova i opremateljem, a nastavno na projekt Uređenja dječjeg igrališta (vježbališta) u park-šumi Dražica u Krku. S ciljem opremanja dječjeg igrališta, kao najpovoljnija, izabrana je ponuda tvrtke Chelichana d.o.o. iz Karlovca, vrijedna 168.494,00 kn bez PDV-a, dok je ponuda tvrtke Dinocop d.o.o. iz Omišlja, vrijedna 495.074,44 kn bez PDV-a, izabrana s ciljem izvođenja radova. Riječ je, dakle, o investiciji ukupno vrijednoj 829.460,55 kn s uključenim PDV-om, s time da će Agencija za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, posredstvom natječaja LAG-a Kvarnerski otoci, istu sufinancirati u iznosu od 362.400,00 kn iliti 43 posto. Kako je planirano da radovi na ovom projektu krenu već sredinom ovog mjeseca, usvojene su tri ponude vezane uz različite vrste nadzora, i to dvije ponude tvrtke Momentum grupa d.o.o. iz Krka, prva, vrijedna 36.800,00 kn bez PDV-a, za stručni nadzor nad izvođenjem građevinsko-obrtničkih radova, i, druga, vrijedna 13.000,00 kn bez PDV-a, za stručni nadzor nad dobavom, dopremom i ugradnjom opreme, kao i ponuda Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damira Šiljega iz Viškova, vrijedna 10.000,00 kn bez PDV-a, za stručni nadzor nad građenjem elektrotehničkih instalacija.

Tijekom izlaganja o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica, vrijedna 7.000,00 kn bez PDV-a, za izradu prijedloga Plana rekonstrukcije javne rasvjete Grada Krka za narednu godinu. Uz to, usvojena je ponuda tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 11.800,00 kn bez PDV-a, za izradu parcelacijskog elaborata objedinjavanja parcela za prometnicu, iskolčenje i izradu elaborata iskolčenja za os i granice građevne parcele prometnice u zoni Lunta u gradu Krku.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, najavljena su e-savjetovanja za nacrt Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu te nacrt Odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova na području Grada Krka u 2023. godini.