51. Kolegij: Sukladno novim zakonskim odredbama, već za početak listopada najavljena objava Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka

U Malenoj gradskoj vijećnici, 26. rujna 2022. godine, održan je 51. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos te Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom izlaganja o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, predstavljen je i usvojen prijedlog Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka. Naime, sukladno odredbama novog Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, od ove se godine Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi izdvaja iz Javnog poziva za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Krka, što znači da njegova objava, na internetskim stranicama Grada Krka, slijedi već 03. listopada, s time da će se prijave zaprimati zaključno do 03. studenog u 15.00 sati. Objava Javnog poziva za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Krka, po preostalim (prioritetnim) područjima - sport i rekreacija, tehnička kultura, socijalno-humanitarni rad, poljoprivreda i građanske inicijative - kao i prethodnih godina, može se, po usvajanju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu, očekivati tijekom mjeseca prosinca. Sredstva osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima te aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Grad Krk. Na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka moći će aplicirati udruge, umjetnici i druge fizičke osobe u područjima: kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenom i folklornom), glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti, vizualnih umjetnosti, poticanja književnog stvaralaštva, valorizacije povijesnog, kulturno-umjetničkog i folklornog nasljeđa te redovne djelatnosti udruga u kulturi. Međutim, za područje redovne djelatnosti udruga u kulturi bit će u mogućnosti aplicirati samo oni prijavitelji koji su dostavili minimalno jednu zasebnu prijavu po preostalim područjima tj. konkretan prijedlog programa ili projekta. U procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata, pozornost će se posvećivati ispunjavanju prioriteta i ciljeva kulturnog razvitka, odnosno njihovoj kvaliteti i stručnoj utemeljenosti, uključenosti lokalne zajednice, ekonomičnosti i kontinuitetu u djelovanju predlagatelja. Predložene programe i projekte ocjenjivat će Stručno povjerenstvo, a za svaki prijavljeni program ili projekt prijavitelj će biti u obvezi podnijeti zasebnu prijavu sa svom propisanom dokumentacijom (obrascem prijave, obrascem proračuna, izjavom o nepostojanju dvostrukog financiranja te potvrdom Porezne uprave o stanju duga). U nastavku, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Caritasu Biskupije Krk, dodijeljeno je 3.000,00 kn, na ime realizacije volonterskog projekta 72 sata bez kompromisa, koji će se na području grada i otoka Krka odvijati između 13. i 16. listopada ove godine. J. B. iz Kornića odobrena je potpora vrijedna 5.200,00 kn za tiskanje nove pjesničke zbirke Va dihe Kvarnera kojom će biti objedinjene pjesme pisane na čakavskom dijalektu i standardnom hrvatskom jeziku. Temeljem prijedloga Mjesnog odbora Skrpčići - Pinezići, prihvaćeni su troškovi koji proizlaze iz proslave blagdana sv. Franje Asiškog (honorari sopcima i glazbenicima), a koja će u naselju Skrpčići biti priređena 02. listopada ove godine.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Krk dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine, točnije Velikog mola u gradu Krku, gdje se, 16. (ili alternativno 23.) listopada ove godine, planiraju ugostiti sudionici Županijskog vatrogasnog natjecanja, uz napomenu kako bi se natjecateljski dio trebao odvijati u kompleksu Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi. Ovo natjecanje Grad Krk spreman je i financijski poduprijeti, i to u dijelu koji se tiče glazbenog programa te najma i montaže pozornice i razglasne opreme, no uz obvezu predlagatelja da prethodno dostavi ponude za realizaciju navedenih segmenata manifestacije. Na inicijativu grupe građana, vlasnika maslinika na predjelu Valdimor, prihvaćeno je financiranje nabave 40 m3 jalovine za popravak tamošnjih poljoprivrednih putova.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, pozitivno mišljenje dano je prijedlozima Odluke o imenovanju članova Etičkog odbora i Odluke o imenovanju članova Vijeća časti, a o kojima će se, danas, očitovati i gradski vijećnici. Temeljem Odluke o imenovanju članova Etičkog odbora, predloženo je da se u isti imenuju: Natalija Rakić (za predsjednicu) te Dalibor Pahlić i Dinko Jakovljević (za članove), dok je sukladno Odluci o imenovanju članova Vijeća časti, predloženo je da isti čine: Dobrila Todović Soyer (za predsjednicu) te Milica Žužić i Vlatko Martinović (za članove). Naposljetku, dana je prethodna suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, s obzirom na nužnost njegovog usklađivanja s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, koji je donesen u mjesecu svibnju ove godine.