48. Kolegij: Za ovogodišnje asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Krka - 1.088.220,00 kn

U Malenoj gradskoj vijećnici, 05. rujna 2022. godine, nakon jednomjesečne ljetne stanke, održan je 48. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Pododsjeka za redarstvo, temeljem inicijative Mjesnog odbora Krk - zapad, prihvaćena je ponuda tvrtke SWARCO Croatia d.o.o. iz Zagreba, vrijedna 15.700,00 kn, za montažu žutog treptača na raskrižju Vinogradske ulice i Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku, kako bi se riješio problem koji nastaje zbog istovremeno upaljenog zelenog svjetla za skretanje ulijevo i prelazak preko pješačkog prijelaza. Županijskoj lučkoj upravi Krk, nastavno na molbu tvrtke Katarina Line d.o.o. iz Opatije, dana je suglasnost da se isključivo na Velikom molu u gradu Krku (ne i na ostatku gradske rive!), 07. rujna ove godine, može parkirati 66 motocikala, a 14. rujna, njih 13, s time da im je ulazak na prostor rive omogućen između 17.00 i 18.00 sati. Zahtjevu tvrtke HEP d.d. iz Zagreba kojim se traži suglasnost za prekop Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku ne može se udovoljiti uz obrazloženje kako je ovdje riječ o ulici koja je tijekom prošle godine opsežno rekonstruirana (tj. u cijelosti asfaltirana s dva sloja asfalta), što znači da se njezino prekopavanje ne planira u narednih pet godina. Zahtjevu stanara dijela ulica Mate Balote, Ivana Gorana Kovačića i Vladimira Nazora za postavljanje usporivača prometa (tzv. ležećih policajca), također, nije moguće udovoljiti zato što je usporavanje prometa u gradu Krku propisano isključivo u glavnim sabirnim ulicama. Po razmotrenom prijedlogu stanara Ul. Slavka Nikolića 36 u gradu Krku za asfaltiranje dijela okoliša stambenih zgrada, točnije parkirališta, zaključeno je kako će se najprije utvrditi imovinsko stanje same čestice, a u slučaju da je isto uredno, asfaltiranje te dionice pripremit će se za narednu, 2023. godinu, pritom vodeći računa o tipu partera s obzirom na problem s oborinskim vodama, ali i o izgradnji upojnog bunara.

Tijekom izlaganja na temu predmeta Imovinsko-pravne službe, donesene su odluke o produljenju četiri uskoro ističuća ugovora o zakupu na daljnji rok od pet godina, i to za: (1) poslovni prostor, ukupne površine od 33,56 m2, koji se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi Slavka Nikolića 36 u gradu Krku , s dosadašnjim zakupnikom J. B., vlasnikom Obrta za računovodstvene usluge Nautilus 1 iz Malinske, uz mjesečnu zakupninu od 167,00 EUR (uvećanu za PDV); (2) poslovni prostor, ukupne površine od 39,50 m2, koji se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi Istarski prolaz 1 u gradu Krku , s dosadašnjom zakupnicom K. P., vlasnicom Uslužnog obrta Maestro iz Krka, uz mjesečnu zakupninu od 304,15 EUR (uvećanu za PDV); (3) poslovni prostor, ukupne površine od 5,00 m2, koji se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi Josipa Jurja Strossmayera 1 u gradu Krku , s dosadašnjim zakupnikom V. Š., vlasnikom Urarskog obrta Šimić iz Krka, uz mjesečnu zakupninu od 55,00 EUR (uvećanu za PDV); te (4) poslovni prostor, ukupne površine od 12,70 m2, koji se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi Josipa Jurja Strossmayera 11a u gradu Krku , s dosadašnjom zakupnicom L. M., vlasnicom Zanatskog orta Krčanka iz Krka, uz mjesečnu zakupninu od 180,00 EUR (uvećanu za PDV). Također, donesena je i odluka o produljenju isteklog ugovora o zakupu na daljnji rok od tri godine za poslovni prostor - kamenu kućicu na Dunatu, ukupne površine od 20,00 m2, s dosadašnjim zakupnikom T. K. iz Krka, uz mjesečnu zakupninu od 210,00 EUR (uvećanu za PDV). Nakon provedenog natječaja, najpovoljnijom (ujedno i jedinom) natjecateljicom za davanje u zakup poslovnog prostora, ukupne površine od 80,00 m2, koji se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi Vela placa 3 u gradu Krku, izabrana je J. J. iz Krka, ponudivši za obavljanje ljekarničke djelatnosti mjesečnu zakupninu u iznosu od 800,00 EUR (uvećanu za PDV). U nastavku, po dovršenom postupku javne nabave za ustupanje radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u 2022. godini, pored tri zaprimljene ponude - tvrtke Dinocop d.o.o. iz Omišlja, tvrtke GP Krk d.d. iz Krka i tvrtke Trumm d.o.o. iz Malinske - najpovoljnijom izabrana je ona tvrtke Trumm d.o.o. u iznosu od 1.088.220,00 kn. Uz to, donesene su odluke o početku postupka javne nabave za: (1) ustupanje radova na rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste oznake 191 u naselju Vrh - dio SU 3, prema UPU 5 - Vrh, koji su procijenjeni na 591.330,00 kn; te (2) ustupanje radova na rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste - spoj Ul. Mali Kartec i Creske ulice u gradu Krku, koji su procijenjeni na 1.393.815,38 kn.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Boćarskom klubu Krk odobrena je potpora vrijedna 3.875,00 kn za nabavu novih dresova namijenjenih sekciji seniora. S namjerom organizacije programa u povodu blagdana sv. Kuzme i Damjana u naselju Poljica, Mjesnom odboru Poljica dodijeljeno je 3.500,00 kn za nabavu hrane i pića te 13.000,00 kn za potrebe gostovanja predstave Casabianka (Marija Lipovšeka Battifiace i Irene Grdinić) u Mjesnom domu Bajčići, dana 23. rujna ove godine. Provinciji franjevaca trećoredaca glagoljaša, odobren je budžet od 8.114,40 kn, kao podrška proslavi franjevačke svetkovine Gospe od Anđela ili Porcijunkule, a koji je utrošen na nastup Klape Kaštadi, priređen 02. kolovoza ove godine. Na inicijativu N. T. i S. T. iz Linardića, roditelja M. T., članice Plesnog centra Dance Queen iz Kraljevice, posredstvom Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, spomenutom plesnom udruženju bit će odobrena potpora vrijedna 3.000,00 kn radi sudjelovanja mlade plesačice na dvama velikim natjecateljskim smotrama: Europskom prvenstvu koje se u rujnu priređuje u Skoplju, Makedonija, i Svjetskom prvenstvu koje će se u studenom održati u Sharm el-Sheikhu, Egipat.  

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na prijedlog Mjesnog odbora Vrh, prihvaćen je troškovnik kojim su radovi na izgradnji potpornog zida u dijelu Ul. Bok od Brozića u naselju Vrh, kod kbr. 17/A, u dužini od 32,00 m te s visinom od 1,50 m, s uračunatim PDV-om procijenjeni na 258.050,00 kn. Uz najavljen postupak nabave, istaknuto je kako će se netom navedeni iznos prikazati I. izmjenom Programa održavanja komunalne infrastrukture u ovoj godini.

Tijekom rasprave o temama Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, detaljno su analizirani, a potom i prihvaćeni nacrti Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku te Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku. Temeljem odredbi Zakona o zaštiti okoliša ti će se nacrti, radi ishodovanja mišljenja, sada proslijediti Primorsko-goranskoj županiji. Nastavno na inicijativu Pokreta za život - Ogranka Krk da se u krugu Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku uredi dječje igralište, istaknuto je kako se u okvirima spomenutog kompleksa ne planira izgradnja dječjeg igrališta, već u obližnjoj zoni Sv. Ivana, i to nakon što se okonča procedura parcelacije tamošnje ceste.

Izlažući o temama Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Područne vatrogasne zajednice otoka Krka da se za provedbu protupožarnih aktivnosti tijekom sljedeće požarne sezone za to planirana sredstva s dosadašnjih 15.000,00 kn, povećaju na 20.000,00 kn. Naime, riječ je o rashodu kojeg dijele sve otočne lokalne samouprave (zasad, svaka po 15.000,00 kn), a koji podrazumijeva plaće sezonskim vatrogascima koji vrše svakodnevna dežurstva i protupožarne ophodnje te su u slučaju potrebe na raspolaganju puna 24 sata.

Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, s ciljem rekonstrukcije građevine na Trgu Kamplin u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke Ured arhitekture d.o.o. iz Rijeke, bez PDV-a vrijedna 46.403,90 kn, za izradu arhitektonskog rješenja, dok je za izradu glavnog arhitektonskog projekta, što predstavlja angažman procijenjen na 151.000,00 kn, najavljeno pokretanje postupka nabave.