43. Kolegij: U vrijednosti od 500,00 kn osigurane jednokratne potpore krčkim osnovnoškolcima i srednjoškolcima

U Malenoj gradskoj vijećnici, 27. lipnja 2022. godine, održan je 43. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, razmotreni su i usvojeni prijedlozi Odluke o dodjeli novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovne škole za školsku godinu 2022./2023. te Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za školsku 2022./2023. godinu. Temeljem istih, početkom mjeseca kolovoza očekuje se raspisivanje javnih poziva radi prikupljanja zahtjeva za sufinanciranje drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, zbirki zadataka, atlasa, mapa za likovnu kulturu te pribora za tehničku kulturu) i bilježnica, odnosno dodjelu jednokratne potpore (stipendije), upućenih  svim osnovnoškolcima i srednjoškolcima s prebivalištem na području Grada Krka, a koji će zajedno s uputama i ostalom dokumentacijom biti dostupni na internetskim stranicama Grada Krka. Ovim se programom svim osnovnoškolcima osigurava novčana naknada u visini od 500,00 kn s ciljem nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica, dok srednjoškolce očekuje jednokratna stipendija za nabavu školskih knjiga, radnih bilježnica i bilježnica, također, u vrijednosti od 500,00 kn, bez obzira pohađaju li srednju školu u gradu Krku ili izvan otoka. Zahtjevi će se, kao i prethodnih godina, zaprimati od sredine kolovoza pa sve do kraja rujna. Temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Udruzi Moj otok iz Punta dodijeljeno je 2.500,00 kn za realizaciju biciklijade s električnim biciklima koja je će se tijekom srpnja odigrati na relaciji Punat - Krk - Vrh - Punat. Zadaća ove sportsko-rekreativne manifestacije promocija je cikloturizma i e-mobilnosti, a predviđeno je korištenje električnih bicikala iz javnog Krk Bike sustava. Udruzi Muzika u koracima - MooK, dodijeljena je potpora u vrijednosti od 5.625,00 kn za pokriće troška najma profesionalne razglasne i rasvjetne opreme koja će se koristiti tijekom završnog koncerta polaznika glazbenih radionica MooK-a, a koji je u naselju Brzac na redu 27. lipnja ove godine. Centru za rehabilitaciju Fortica iz Kraljevice odobren je budžet od 2.000,00 kn radi kupnje ukrasnog mediteranskog bilja s ciljem uređenja eksterijera ove županijske ustanove. Na inicijativu Jovane Čutul iz Krka, umjetnici Nikolini Šeremet osiguran je autorski honorar u iznosu od 5.000,00 kn za oslikavanje trafostanice smještene na istočnom ulazu u grad Krk, i to s motivima flore i faune. Gradskom društvu Crvenog križa Krk dana je suglasnost za provođenje obuke neplivača na plaži Portapisana u gradu Krku, između 04. i 08. srpnja ove godine, u vremenu od 09.00 - 11.00 sati. Ovaj besplatni program namijenjen je mališanima između pete i osme godine. Naposljetku, prihvaćen je prijedlog da se krene u nabavu 80-ak slikovnica što će se početkom nadolazeće školske godine podijeliti prvašićima Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk i Područne škole Vrh. Riječ je o meteoslikovnici Vjetropirasta, autorskog dvojca Zorana Vakule i Nika Titanika, čija je zadaća educirati, tj. djeci približiti često spominjane meteorološke termine kako bi kasnije bolje razumjela i imala koristi od meteoroloških informacija.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, M. M. dana je suglasnost za postavljanje promotivnog štanda na javnoj gradskoj površini, točnije lokaciji kod koprivića, 28. i 29. lipnja ove, radi promocije Velvet glazbenog festivala. Također, M. J. dozvoljeno je izlaganje slike i malenog svjetionika na vanjskoj fasadi i vratima poslovnog prostora smještenog u dijelu Ul. Biskupa Antuna Mahnića 4 u gradu Krku, uz napomenu kako spomenuti predmeti ne smiju biti u prodaji već služiti isključivo za promociju djelatnosti.

Tijekom rješavanja tema Pododsjeka za redarstvo, analizirano je i prihvaćeno Arhitektonsko idejno rješenje uređenja javne površine u gradu Krku tj. zone nogostupa uz županijsku cestu ŽC 5131 (skywalk). Ovim idejnim rješenjem, kojeg je izradila tvrtka Ured arhitekture d.o.o. iz Rijeke, obrađeno je uređenje javne površine u gradu Krku, na dijelu k.č. 2636, k.č. 2633/2, k.č. 2313/1, k.č. 2313/2 i k.č. 2607, sve k.o. Krk - grad, i to na način da se predvidi izgradnja pješačkog nogostupa - skywalk, a čime bi se ostvario kontinuirani i sigurni pješački pristup u Ul. Narodnog preporoda. Također, ovo rješenje predviđa uređenje nogostupa širine od (cca) dva metra u ravnini županijske ceste. Na njegovom zadnom kraju predviđen je spoj s postojećim nogostupom preko pješačkog prelaza županijske ceste, dok se na zapadnom kraju, radi atraktivne vizure, planira izgradnja vidikovca i stubišta kojim bi se pješaci spuštali na nivo javnog parka. Na istočnom kraju nogostup završava na javnom stubištu koje vodi do Ul. Kričkih iseljenika. Analizirano idejno rješenje predstavlja podlogu za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa prije nego li se ishodi akt o građenju.

 

 

Obrađujući teme Odsjeka za gospodarstvo, analiziran je troškovnik tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, za sanaciju romaničke crkvice sv. Dunata nedaleko naselja Kornić, a koji će se, s ciljem ishodovanja mišljenja, sada dostaviti Konzervatorskom odjelu u Rijeci. Pored toga, usvojen je troškovnik Hrvatskog restauratorskog zavoda, vrijedan 58.443,00 kn, za detaljne konzervatorsko-restauratorske istraživačke radove i monitoring mikroklimatskih uvjeta u prostoru smještenom na adresi Ribarska 5 u gradu Krku gdje se nalazi antički podni mozaik.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, najavljeno je da se, nakon provedenih izbora, konstituirajuća sjednica vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka planira održati u utorak, 12. srpnja, u popodnevnim satima.