40. Kolegij: U nedjelju, 12. lipnja, izađite na izbore za članove vijeća (sedam) mjesnih odbora

U Malenoj gradskoj vijećnici, 06. lipnja 2022. godine, održan je 40. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Udruzi Kreativni Krk dane su suglasnosti za korištenje sljedećih javnih gradskih površina tijekom nadolazećih ljetnih mjeseci: (1) plaže Plav, 09. srpnja, u vremenu od 10.00 - 24.00 sata, radi realizacije promotivnog događanja Skupa u glazbi, kojim će, kroz suradnju s Udrugom Ri Rock, objediniti slušaonice, interaktivne glazbene radionice i jam session; (2) Trga krčkih glagoljaša, 29. lipnja, 13. i 27. srpnja te 17. i 31. kolovoza, od 20.00 - 24.00 sata, radi organizacije serije koncerata u sklopu festivala Tramonto na kojem će se predstaviti: Dimitrije Dimitrijević (29. lipnja), Miirjam (13. srpnja), Marisol (27. srpnja), Lovely Quinces (17. kolovoza) i Seine (31. kolovoza); (3) Scene Zidine, 16. i 17. lipnja, od 20.00 - 24.00 sata, radi organizacije koncerata u sklopu Krk Etno Festa na kojem će nastupiti: Če bo bo če na na i Afion (16. lipnja) te Trio Franolić - Ćulap - Gabrić i Doringo (17. lipnja), a naposljetku i (4) lokacije kod koprivića, 13., 14. i 15. lipnja, radi promocije Krk Etno Festa, ali svih i ostalih, prethodno spomenutih aktivnosti. Nastavno na pozitivnu suglasnost Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, vrijedna 21.200,00 kn bez PDV-a, za popravak makadamske ceste na relaciji od naselja Pinezići do predjela Kršenić, u dužini od ukupno 400,0 m. Ponuda podrazumijeva strojno ravnanje makadamske ceste i čišćenje kanala za odvodnju oborinskih voda te dobavu, rastezanje i nabijanje jalovine valjkom. Udruzi Poslovni klaster Hrvatski otočni proizvod dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine, preciznije poteza uz zid Velikog parka, između 24. i 26. lipnja, od 10.00 - 23.00 sata, radi održavanja trećeg po redu sajma Hrvatskog otočnog proizvoda Bodulska kašeta na kojem će se predstaviti proizvođači s otoka Krka, kao i ostali nositelji certifikata Hrvatski otočni proizvod. Pored toga, Braniteljskoj udruzi Jabuka iz Zagreba dana je suglasnost za održavanje prodajne izložbe domaćih proizvoda koja će se, pod geslom Najbolje od domaćeg i našeg, na Trgu bana Josipa Jelačića (plato ispred krčke filijale Erste & Steiermärkische banke), odvijati između 02. i 05. srpnja.

Tijekom rješavanja tema Imovinsko-pravne službe, predstavljeni su rezultati nedavno zaključenog natječaja za prodaju triju nekretnina u gradskom vlasništvu. S obzirom na to da je na natječaj za prodaju k.č. 735/211, k.o. Kornić, površine od 87,0 m2, u naravi neizgrađeno zemljište koje se nalazi unutar građevinske zone naselja Kornić, s utvrđenom početnom cijenom od 90,00 EUR/m2, prispjela tek ponuda R. N. B. s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 90,00 EUR/m2 (ukupno 7.830,00 EUR), ista je prihvaćena. Nadalje, na natječaj za prodaju k.č. 3440/1, k.o. Krk grad (z.č. 1546/3, k.o. Krk), površine od 926 m2, u naravi neizgrađeno zemljište koje se nalazi unutar građevinske zone grada Krka (na području Garbecaj), s utvrđenom početnom cijenom u iznosu od 170,00 EUR/m2, prispjele su četiri ponude, a najpovoljnijom je utvrđena ona tvrtke Projekt MT d.o.o. iz Zagreba s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 260,00 EUR/m2 (ukupno 240.760,00 EUR), s time da će o ovome prijedlogu raspravu uskoro povesti i gradski vijećnici. Na natječaj za prodaju k.č. 2811, k.o. Krk grad (gr.č. 53, gr.č. 54, z.č. 1873/1, z.č. 1873/2, z.č. 1873/4, z.č. 1877/4, sve k.o. Krk), površine od 278 m2, u naravi ruševna građevina i dvorište u staroj jezgri grada Krka, s utvrđenom početnom cijenom nekretnine u ukupnom iznosu od 124.000,00 EUR, prispjele su tri ponude, a najpovoljnijom utvrđena je ona M. G. s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 192.200,00 EUR, s time da će se i o ovome prijedlogu raspravljati u okvirima nadolazeće sjednice Gradskog vijeća. Uz to je najavljeno kako će se u nedjelju, 12. lipnja ove godine, između 07.00 - 19.00 sati, odvijati izbori za članove vijeća sedam mjesnih odbora na području Grada Krka, i to dva na području naselja Krk: Mjesni odbor Krk - istok i Mjesni odbor Krk - zapad, s napomenom da su biračka mjesta određena u Maloj vijećnici Grada Krka za Mjesni odbor Krk - istok i Velikoj vijećnici Grada Krka za Mjesni odbor Krk - zapad, te njih pet na području manjih naselja: Mjesni odbor Kornić s biračkim mjestom određenim u Mjesnom domu Kornić, Mjesni odbor Vrh s biračkim mjestom u Mjesnom domu Vrh, Mjesni odbor Poljica s biračkim mjestom u staroj školi Poljica, Mjesni odbor Milohnići s biračkim mjestom u Domu Milohnići - staroj školi i Mjesni odbor Skrpčići-Pinezići s biračkim mjestom u Mjesnom domu Pinezići. Ovom povodom gradonačelnik sve građane poziva da se odazovu skorašnjim izborima te tako izaberu svoje predstavnike u vijećima mjesnih odbora!

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćena je inicijativa Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka i Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk i Područne škole Vrh, da se nastavak provedbe projekta Podrška učenicima s poteškoćama u učenju i problemima ponašanja u narednoj godini podrži dodatnim sredstvima. Zadaća onih aktivnosti koje se provode u sklopu predmetne inicijative jest kod učenika razviti aktivan pristup i pozitivan stav prema učenju te ih osposobiti za primjenu stečenog znanja i vještina u različitim situacijama i kontekstima. Tim je programom zasad obuhvaćeno 19 krčkih školaraca.