38. Kolegij: Najavljena javna nabava za radove na rekonstrukciji (asfaltiranju) nerazvrstanih cesta na području Grada Krka

U Malenoj gradskoj vijećnici, 16. svibnja 2022. godine, održan je 38. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, obrađujući teme Pododsjeka za redarstvo, Državnom hidrometeorološkom zavodu odobren je početak radova na uspostavi automatske meteorološke postaje na predjelu Lizer u gradu Krku. Uz to, prihvaćena je ponuda tvrtke Ceste Rijeka d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 33.376,00 kn, za postavljanje nove odbojne ograde oko dijela Robne kuće Krk.

Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Samostalne sportske djelatnosti Svjetlana Vrkljan Radovčić (Infinity sport) iz Krka, u ukupnom iznosu od 8.000,00 kn, za održavanje poučne pješačke staze Put lokvi uređene u sklopu EU projekta Očuvanje i promocija vodenih biotopa - lokvi i barjanskih okna - za budućnost (poznatog pod akronimom Lokna). Održavanje će se provoditi dvaput godišnje, u proljetnom i jesenskom terminu. Također, usvojena je i ponuda Obrta za elektroinstalaterske usluge El-an iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedna 12.050,00 kn, za ispitivanje postojećih instalacija radi osvjetljenja jugoistočnog poteza gradskih bedema.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Nogometnom klubu Krk, posredstvom Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, bit će dodijeljena potpora od 4.000,00 kn za organizaciju memorijalnog nogometnog turnira Tonči Skomeršić Fortunato & Nikica Sokolić, a koji se u Krku planira prirediti 04. lipnja ove godine. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk odobreno je 3.000,00 kn za realizaciju državnog natjecanja u poznavanju povijesti za učenike osnovnih i srednjih škola, a koje se, u prostorijama Škole, održalo između 11. i 13. travnja ove godine. Stolnoteniskom klubu Malinska-Dubašnica, Karate klubu Krk Croatia i Atletskom klubu Krk odobreno je korištenje osnovnoškolske sportske dvorane u gradu Krku tijekom ljetnih mjeseci, ali uz nužnu prilagodbu programima Ljetnih priredbi i Tramonta, tj. uz prethodni dogovor s organizatorima navedenih festivala: Centrom za kulturu Grada Krka i Udrugom Kreativni Krk.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćene su dvije ponude Uslužnog obrta Žižula iz Krka: prva, vrijedna 49.000,00 kn bez PDV-a, za održavanje javnih zelenih površina tijekom nadolazećih ljetnih mjeseci na području Mjesnog odbora Vrh (naselja: Vrh, Kosići i Salatići), i, druga, vrijedna 12.518,00 kn bez PDV-a, za istovjetan posao na području Mjesnog odbora Milohnići (naselja: Linardići, Milohnići i Brzac). Također, usvojena je i ponuda Uslužnog obrta Rankun iz Kornića, vrijedna 37.938,40 kn bez PDV-a, za održavanje javnih zelenih površina tijekom ljetnih mjeseci na području Mjesnog odbora Kornić, kao što je prihvaćena i ponuda Obrta Lavanda iz Krka za održavanje javnih zelenih površina na području grada Krka (koje ne uređuje komunalno poduzeće Vecla d.o.o.), s time da je predmetna usluga za ovogodišnje ljeto određena u minimalnom iznosu od 49.500,00 kn. Sve netom navedene usluge nalaze se u aktualnom Programu održavanja komunalne infrastrukture. Nadalje, prihvaćena je ponuda Zajedničkog zanatskog obrta Alu Krk iz Krka, u iznosu od 22.029,29 kn bez PDV-a, za izradu i montažu devet vanjskih ostakljenih jednokrilnih prozora na dijelu sjeverne fasade upravne zgrade Grada Krka gdje se nalaze uredske prostorije Primorsko-goranske županije. F. Č. iz Klimna dozvoljeno je sviranje saksofona od 15. lipnja do 01. rujna ove godine, i to ponedjeljkom i srijedom na dijelu Šetališta sv. Bernardina u gradu Krku.

Obrađujući teme Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o pokretanju postupka javne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji (asfaltiranju) nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u ovoj godini, s time da procijenjena vrijednost te investicije iznosi 615.556,00 kn bez PDV-a. Međutim, taj će iznos biti uvećana za vrijednost radova na rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste u naselju Linardići. Nadalje, u postupku jednostavne nabave za nabavu i montažu opreme tj. igrala za dječje igralište u naselju Kosići, pored dvije zaprimljene ponude (Stribor oprema d.o.o. iz Kopačeva i Tome d.o.o. iz Omišlja), s obzirom na cjelovitost dokumentacije, odnosno njezinu usklađenost s propozicijama natječaja, prihvaćena je ona tvrtke Tome d.o.o. iz Omišlja, s uračunatim PDV-om vrijedna 207.312,00 kn. Prihvaćen je i prijedlog Obrta za elektroinstalaterske usluge El-an iz Malinske da mu se produži rok za dovršenje radova vezanih uz modernizaciju javne rasvjete na području Grada Krka, i to s 08. svibnja na 31. svibanj ove godine. Pored toga, donesena je odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup dijela k.č. 3142/1, k.o. Krk grad, radi postavljanja privremenog objekta do 15 m2 za obavljanje djelatnosti: trgovina na malo cvijećem, budući da sadašnjem zakupniku ugovor istječe 01. lipnja ove godine. Sukladno zamolbi, J. K. iz Osijeka omogućen je dnevni zakup javne površine od 1 m2 na Trgu Kamplin u gradu Krku radi obavljanja djelatnosti izrade portreta i karikatura.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analiziran je i prihvaćen troškovnik za rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste u naselju Linardići, na z.č. 1269/3, k.o. Poljica, kojeg su izradili Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke i tvrtka Tehno-val d.o.o. iz Njivica. Procijenjena vrijednost tih radova iznosi 191.245,00 kn bez PDV-a, a isti će se integrirati u troškovnik rekonstrukcije (asfaltiranja) nerazvrstanih cesta na području Grada Krka za što je (tijekom današnjeg sastanka) najavljeno pokretanje postupka javne nabave. Riječ je o investiciji kojom je obuhvaćeno asfaltiranje kolnika, oborinska odvodnja i izgradnja podzemne infrastrukture javne rasvjete, a koju će s 40 posto sufinancirati privatni partneri - vlasnici spomenutog zemljišta. Na inicijativu tvrtke INVICTUS KRK d.o.o. iz Rijeke, prihvaćena je ponuda tvrtke Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca, s uračunatim PDV-om vrijedna 56.250,00 kn, za izradu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku. Izradu ovih Izmjena i dopuna, koje podrazumijevaju korekciju granica obuhvata Plana u smislu smanjenja na dijelu zelenih površina, uzdužnog parkirališta i ušća ulice U-5, također će financirati privatni partneri.