36. Kolegij: Za rekonstrukciju zgrade Društvenog doma Bajčići izdana uporabna dozvola

U Malenoj gradskoj vijećnici, 25. travnja 2022. godine, održan je 36. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku današnjeg sastanka, obrađujući teme Imovinsko-pravne službe, donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu. U nastavku je usvojena Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka, preciznije k.č. 3440/1, k.o. Krk grad (z.č. 1546/3, k.o. Krk, upisana u z.k.ul. 3324, k.o. Krk), površine od 926,0 m2. Donesena je i Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju ruševnog objekta lociranog u starogradskoj jezgri grada Krka na k.č. 2811, k.o. Krk grad (gr.č. 53, gr.č. 54, z.č. 1873/1, 2 i 3, z.č. 1877/4, sve upisane u z.k.ul. 542, k.o. Krk), površine od 278,0 m2. Na prijedlog R. N. B iz Ivanić Grada, usvojena je Odluka o zaključenju kupoprodajnog ugovora za k.č. 735/211, k.o. Kornić (nastala od k.č. 735/75, k.o. Kornić), površine od 87,0 m2, koja se nalazi u ograđenoj okućnici kuće izgrađene na k.č. 735/74, k.o. Kornić, u vlasništvu predlagateljice. Na inicijativu nekolicine vlasnika stambenih građevina, donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka, tj. k.č. 1478/208, k.o. Kornić, površine od 196,0 m2. Za sve spomenute nekretnine izvršene su procijene tržišne vrijednosti s kojima se složilo i Procjembeno povjerenstvo Primorsko-goranske županije. Pored navedenog, usvojen je set odluka o produženju ugovora o zakupu zemljišta, i to sa sljedećim zakupcima: (1) Z. B. iz Njemačke za dio k.č. 3187, k.o. Krk grad, površine od 537,0 m2, te za dio k.č. 3186, k.o. Krk grad, površine od 128,0 m2; (2) E. H. iz Kornića za dio k.č. 1478/48, k.o. Kornić, površine od 386,0 m2; (3) V. M. iz Jakovlja za dio k.č. 4450/1, k.o. Kornić, površine od 58,0 m2; (4) M. J. iz Krka za dio k.č. 3770/2, k.o. Krk grad, površine od 60,0 m2; (5) D. B. iz Krka za dio k.č. 2018, k.o. grad Krk, površine od 200,0 m2; (6) M. B. iz Krka za jedno parkirno mjesto; (7) M. K. Z. iz Krka za jedno parkirno mjesto; (8) J. M. iz Krka za dio k.č. 2341/1, k.o. Krk grad, površine od 90,0 m2; (9) Hrvatskim telekomom d.d. iz Zagreba za dio k.č. 1533/34, k.o. Krk grad, površine od 355,0 m2.

Rješavajući predmete Pododsjeka za redarstvo, Diving centru Krk, zbog poteškoća koje proizlaze iz iskrcavanje ronilačke opreme tijekom popodneva, omogućen je ulaz u centar grada nedaleko Vele place, kao i prethodnih godina, između 15.00 i 17.00 sati. Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za provedbu manifestacije Florum Civitas - grad cvijeća koja će se u gradu Krku odvijati između 06. i 08. svibnja ove godine, što podrazumijeva korištenje javne površine i priključka na struju na Šetalištu sv. Bernardina i Krušiji, postavljanje promidžbenih materijala na lokacijama odvijanja manifestacije te korištenje prostora Male vijećnice Grada Krka. Uz to, prihvaćena je ponuda tvrtke Momentum grupa d.o.o. iz Krka, vrijedna 41.000,00 kn, za geodetske usluge te izradu idejnog rješenja i projekta nogostupa u dijelu Ulice Narodnog preporoda u gradu Krku, s time da će se najprije, u namjeri ishodovanja suglasnosti susjeda, krenuti s radom na idejnom rješenju.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je inicijativa Mjesnog odbora Poljica za nabavu i prijevoz 150 m3 jalovine za održavanje i popravak makadamskih cesta i putova. Na prijedlog istog predlagatelja, usvojena je i ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, s uračunatim PDV-om vrijedna 10.000,00 kn, za (strojno i ručno) krčenje makadamske ceste od predjela Obla do naselja Poljica, u dužini od 800,0 m, kojim su obuhvaćeni i odvojci do lokvi Mala živa i Menkove. Nakon provedene procedure prikupljanja ponuda za farbanje stupova javne rasvjete na području grada Krka, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda tvrtke V.R. 20 j.d.o.o. iz Matulja, s uračunatim PDV-om vrijedna 53.150,00 kn. Ponuda podrazumijeva farbanje 63 stupa javne rasvjete različitih visina. Sve tri spomenute investicije dijelom su Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini. Glazbenom sastavu Dos Lunas iz Ekvadora odobreno je predstavljanje i izvođenje južnoameričke tradicijske glazbe jednom tjedno - četvrtkom, tijekom ljetnih mjeseci (srpanj - rujan) na dijelu Šetališta sv. Bernardina u gradu Krku, ali bez prezentacije i prodaje tradicionalnih rukotvorina. Braniteljskoj udruzi Jabuka iz Zagreba dana je suglasnost za korištenje privatne površine - Trga bana Josipa Jelačića u gradu Krku (plato ispred Erste & Steiermärkische banke), gdje će, između 09. i 13. svibnja ove godine, organizirati prodajnu izložbu domaćih prehrambenih i ostalih proizvoda (voća, povrća, sireva, meda, vina, sokova, likera, zimnica, čajeva...), i to pod geslom Najbolje od domaćeg i našeg.

Tijekom razmatranja tema Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćeno je Izvješće tvrtke Serval d.o.o. iz Zagreba o mapiranju i odstrjelu čagljeva na otoku Krku u periodu od 01. ožujka 2021. do 31. ožujka 2022. godine. U nastavku, raspravljalo se o sastavu Izbornog povjerenstva za provedbu zbora za članove mjesnih odbora na području Grada Krka. Podsjetimo, kako dosadašnjim članovima vijeća mjesnih odbora ističe četverogodišnji mandat, s obzirom na činjenicu da su posljednji izbori održani 10. lipnja 2018. godine, Gradsko vijeće na posljednjoj je sjednici donijelo Odluku o raspisivanju izbori za članove vijeća: Mjesnog odbora Krk istok, Mjesnog odbora Krk zapad, Mjesnog odbora Kornić, Mjesnog odbora Milohnići, Mjesnog odbora Poljica, Mjesnog odbora Skrbčići - Pinezići i Mjesnog odbora Vrh, s time da je za dan provedbe izbora određena nedjelja, 12. lipnja 2022. godine.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Grad Krk podržao je prijedlog Lovačkog društva Orebica iz Krka da se u projekt nove državne ceste na istočnom dijelu otoka Krka uključi izgradnja zaštitne ograde duž čitave trase, kao i izgradnja podzemnih ili nadzemnih prolaza za divljač, čime bi se bitno povećala sigurnost sudionika u prometu s obzirom na potencijalnu opasnost naleta na divljač. Zaključak koji će proizaći iz rasprave na ovu temu bit će dostavljen Hrvatskim cestama, kao i Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije. Nakon analize Idejnog projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste u naselju Žgaljići, a kojeg potpisuje tvrtka GPZ d.d. iz Rijeke, zaključeno je kako će se isti, s ciljem ishodovanja mišljenja, najprije dostaviti članovima Mjesnog odbora Poljica. U nastavku je istaknuto kako je za rekonstrukciju zgrade Društvenog doma Bajčići izdana pravomoćna uporabna dozvola, kao i potvrda o njezinoj pravomoćnosti. Također, prema očitovanju nadzornih inženjera, za obračunsko mjesto Društvenog doma Bajčići bit će povećana dosadašnja priključna snaga, i to s 18,86 kW na 38,00 kW, s time da će se za priključenje objekta na Internet zatražiti ponuda. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, vrijedna 43.300,00 kn, za uslugu stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Ulice Kralja Tomislava i dijela Ulice Ivana Zajca do raskrižja s Ulicom Ivana Mažuranića u gradu Krku (asfaltiranje). Prihvaćena je i ponuda Ureda ovlaštene inženjerke građevinarstva Nelite Boban iz Rijeke, bez PDV-a vrijedna 14.300,00 kn, za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji javnog parkirališta u dijelu Ulice Stjepana Radića u gradu Krku, sjeverozapadno do kbr. 1/A - rješavanje problema oborinske odvodnje. Naposljetku, predstavljen je troškovnik rekonstrukcije (asfaltiranja) nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u ovoj godini, kao i svaki pojedinačni segment predmetne investicije, s uračunatim PDV-om procijenjene na iznos od 1.211.910,00 kn.