34. Kolegij: Predstavljeno idejno rješenje uređenja prostora s nalazištem antičkog mozaičkog poda s motivom Tritona

U Malenoj gradskoj vijećnici, 04. travnja 2022. godine, održan je 34. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Mladen Pavačić, stručni suradnik za financijsko i materijalno knjigovodstvo, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku današnjeg sastanka, obrađujući teme Odsjeka za društvene djelatnosti, a sukladno prijavi na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Društvu sportske rekreacije Zvrk iz Krka dodijeljeno je 2.000,00 kn radi nabave opreme potrebne za provođenje različitih sportskih programa. Riječ je o udruzi fokusiranoj na sportsku edukaciju djece predškolske i rane školske dobi, osnovanoj s ciljem da što više krčkih mališana uključi u sport kako bi razvili naviku svakodnevnog tjelesnog vježbanja. Udruzi Muzika u koracima - MooK iz Milohnića, odobreno je 3.000,00 kn za organizaciju ovogodišnjeg Glazbenog kampa koji će se u naseljima Milohnići i Brzac odvijati između 18. i 24. travnja. Taj višednevni edukativni program predstavlja priliku za dodatnu edukaciju talentirane, darovite i motivirane djece koja su željna znanja i usavršavanja na početku vlastitog profesionalnog puta. U odnosu na njegovo prošlogodišnje izdanje, ovogodišnje osim edukacije iz klasične gitare donosi i sate koji se mogu posvetiti sviranju klavijatura ili modernom pjevanju. Načelno je prihvaćena inicijativa Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk za sufinanciranje državnog natjecanja u poznavanju povijesti za učenike osnovnih i srednjih škola, a koje se u gradu Krku planira održati između 11. i 13. travnja ove godine, s time da će se visina potpore naknadno definirati. Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir dodijeljeno je 2.000,00 kn za pomoć u realizaciji maturalne zabave kojom je ove godine obuhvaćeno 100-tinjak maturanata iz pet razrednih odjeljenja. Osnovnoj školi Malinska-Dubašnica odobreno je 1.000,00 kn za organizaciju državnog natjecanja iz geografije koje se planira provesti između 12. i 14. travnja ove godine.

Razmatrajući teme Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na prijedlog Mjesnog odbora Poljica, usvojena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, s uračunatim PDV-om vrijedna 6.875,00 kn za ručno krčenje kolnog puta na relaciji Brusići - Vodunike, u dužini od 550,0 m. Udruzi Kreativni Krk iz Krka dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine, preciznije plaže Plav u gradu Krku, radi realizacije koncertnog dijela festivala Prvomajski inkubator, i to 30. travnja ove godine, u trajanju od 20.00 do 03.00 sata, uz napomenu kako je korištenu površinu po završetku koncertnog programa potrebno vratiti u prvobitno stanje. Kao i prethodnih godina, N. S. iz Zagreba, tijekom ljetnih mjeseci, oslobođen je od plaćanja naknade za korištenje javne gradske površine radi izrade i prodaje papirnatih silueta.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, predstavljena je sljedeća faza izrade Plana ukupnog razvoja Grada Krka za razdoblje od 2022. - 2027. godine, u sklopu koje će se, u cilju uspostave relevantne baze podataka, nastojati motivirati participiranje šire populacije, i to prvenstveno putem anketnog upitnika, odnosno obrasca za prikupljanje podataka u svrhu planiranja daljnjeg razvoja Grada Krka koji će biti dostavljen gradskim ustanovama, institucijama i tvrtkama, ali i javno objavljen na gradskim internetskim stranicama. U nastavku, analizirano je i potvrđeno idejno rješenje uređenja prostora s nalazištem antičkog mozaičkog poda s motivom Tritona (Ribarska ulica 8 u gradu Krku) kojeg potpisuje Studio ML iz Krka. Projektom je tako predviđena podjela korpusa u dvije prostorije od kojih je u jednoj smješten mozaik što znači da se ondje planira urediti interpretacijski centar s edukativnim sadržajima o nalazištu i značenju mozaika, dok bi u susjednoj (ulaznoj) prostoriji trebala biti locirana prodajna galerija krčkih suvenira vezanih uz projekt Dar iz Krka. Interpretacijski centar te izložbeno-prodajni prostor s galerijom u ovom su slučaju međusobno isprepleteni jedinstvenim oblikovnim elementom koji sadržajem, oblikom i bojom, prezentira krčko antičko nasljeđe, ali i posjetitelja upoznaje sa suvremenom krčkom umjetnošću i umjetničkim obrtom. U sljedećoj fazi ovog projekta može se očekivati izrada troškovnika predstavljene adaptacije. Pored toga, istaknuto je kako će se na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijaviti projekt Izgradnje fotonaponske elektrane na krovu administrativne zgrade smještene na adresi Lukobran 5 u gradu Krku. Bespovratna sredstva po ovome natječaju mogu se ostvariti za: izradu glavnih projekata (do 40 posto opravdanih troškova), stručni nadzor (do 40 posto opravdanih troškova) i/ili ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (do 60 posto opravdanih troškova). Naposljetku, razmotrene su mogućnosti uključivanja Grada Krka i građana u nacionalnu kampanju Zelena čistka čija je namjera podizanje svijesti o potrebi preuzimanja odgovornosti u stvaranju i načinu odlaganja otpada. Kampanja se provodi od ožujka do studenog ove godine, a kulminacija se očekuje tijekom rujna u vrijeme odvijanja globalne akcije World CleanUp Day.

Obrađujući teme Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojena je ponuda Obrta za elektroinstalaterske usluge El-an iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedna 61.216,25 kn, za rekonstrukciju javne rasvjete kod sjedišta Općinskog suda u Crikvenici - Stalne službe u Krku. Uz to, prihvaćena je inicijativa grupe građana (stanara) za asfaltiranje i izgradnju javne rasvjete ulice u naselju Linardići (z.č. 1269/3, k.o. Poljica), uz napomenu kako su inicijatori spremni sudjelovati u troškovima izrade asfaltnog kolnika u iznosu od 40 posto ugovorene vrijednosti radova.

Tijekom rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe, donesen je set odluka o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (kioska i montažnih objekata) na području Grada Krka (Lunta, Portapisana, Dunat), sukladno Natječaju za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (kioska i montažnih objekata) na području Grada Krka objavljenom u Narodnim novinama broj 28/22, od 04. ožujka ove godine te na internetskim stranicama Grada Krka.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analizirani su i usvojeni prijedlozi: Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu Smart island Krk d.o.o., Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka te Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka.