31. Kolegij: Za projekt Rekonstrukcije zgrade Društvenog doma Bajčići odobrena (prva) isplata u iznosu od 1.297.646,56 kn

U Malenoj gradskoj vijećnici, 07. ožujka 2022. godine, održan je 31. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Pododsjeka za redarstvo, na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, sukladno aktualnom Programu održavanja komunalne infrastrukture, prihvaćena je ponuda tvrtke Alfateh d.o.o. iz Rijeke, u iznosu od 22.640,00 kn bez PDV-a, za nabavu osam komada klupica koje će biti postavljene na trg ispred župne crkve u naselju Linardići. Nastavno na prijedlog Gradskog društva Crvenog križa Krk da im se dodijeli prostor u kojem bi se skladištile materijalne donacije i koji bi donatorima bio lako dostupan, rečeno je kako Grad Krk trenutno ne raspolaže takvim prostorom, no predlagatelj je upućen da kao privremeno rješenje (is)koristiti sklonište u sklopu kompleksa Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka.

Obrađujući teme Odsjeka za gospodarstvo, predstavljena je Odluka o isplati Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kojom je Gradu Krku za projekt Rekonstrukcije zgrade Društvenog doma Bajčići, nakon prvog podnesenog Zahtjeva za naknadom sredstava (ZNS), odobrena isplata u iznosu od 1.297.646,56 kn. Naime, temeljem Odluke o dodjeli sredstava, Gradu Krku je za Podmjeru 7.4 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljenih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (provedba tipa operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu) dodijeljena potpora u iznosu 2.505.938,09 kn bespovratnih sredstava, što znači da je najavljeno podnošenje još jednog (ili dva) ZNS-a za preostali dio od 1.208.291,53 kn. Dodajmo kako je ovdje riječ o projektu, kojim su objedinjeni projektiranje, konzalting, konkretni radovi, opremanje i nadzor, ukupno vrijednom 3.666.645,99 kn (3.274.884,84 kn + 391.761,15 kn dodatnih troškova), od čega se 2.505.938,09 kn planira sufinancirati sredstvima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a 382.598,38 kn sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dok bi u tom slučaju učešće Grada Krka trebalo iznositi 778.109,52 kn. U nastavku, s ciljem da se na predjelu Portapisana u gradu Krku uredi košarkaško igralište prihvaćene su sljedeće ponude: (1) tvrtke Geo-line d.o.o. iz Krka, vrijedna 4.400,00 kn bez PDV-a, za izradu geodetskog situacijskog nacrta za potrebe projektiranja s visinskom postavom terena, (2) Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Eda Hera iz Rijeke, u iznosu od 33.000,00 kn bez PDV-a, za izradu glavnog građevinskog projekta s pripadajućim troškovnikom i procjenom za uređenje te (3) Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damira Šiljega iz Viškova, vrijedna 4.700,00 kn bez PDV-a, za izradu elektrotehničkog projekta. Također, usvojena je i ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica, u iznosu od 9.600,00 kn, za izradu idejnog rješenja i troškovnika za izvođenje osvjetljenja bedema grada Krka s jugoistočne strane, od Frankopanskog kaštela do Vrata slobode. Prihvaćena je, naposljetku, i ponuda Obrta za usluge Hrki iz Vrha, u iznosu od 20.600,00 kn bez PDV-a, za sanaciju skladišta koje je dijelom sportskog kompleksa Vježbališta na otvorenom Dražica.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, analiziran je i prihvaćen polugodišnji Izvještaj tvrtke Studio perivoj d.o.o. iz Malinske o izvršenom nadzoru na održavanju zelenila na području Grada Krka, i to za period od rujna 2021. do veljače 2022. godine. Uz ostalo, predloženo je da se: (1) cedar pred sjedištem tvrtke Vecla d.o.o. ne ukloni već prikrati i smanji tj. prikladnije oblikuje, (2) alepski bor preko puta Hotela Bor, s obzirom na činjenicu da je nagnut, prikrati i stabilizira, a (3) oštećeni čempres na području Dunat ne ukloni već pažljivo obradi. Zaključeno je kako će za te tri netom navedene zadaće biti zatražena ponuda tvrtke Vecla d.o.o. iz Krka. Pored toga, usvojena je ponuda Bravarsko-građevinskog obrta Colići iz Bajčića, u iznosu od 4.375,00 kn s uračunatim PDV-om, za izradu i montažu novih kovanih vrata pred stepeništem koje se nalazi nadomak ulaza u Frankopanski kaštel.

Tijekom razmatranja tema Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, raspravljeno je i prihvaćeno idejno rješenje za projekt Izgradnje zaobilaznice nerazvrstane ceste oko naselja Vrh čija je izrada bila povjerena tvrtki GPZ d.d. iz Rijeke, a koje će se, radi ishodovanja mišljenja, sada proslijediti Mjesnom odboru Vrh. Pored toga, analiziran je i prihvaćen troškovnik kojim su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete kod sjedišta Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Krku (Ul. Kralja Tomislava, dio do Bodulske ulice) procijenjeni na 49.861,25 kn s uračunatim PDV-om.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, predstavljen je nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu, o kojem će se uskoro očitovati i Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Krka. Mjesnom odboru Kornić odobrena je potpora vrijedna 3.000,00 kn za organizaciju dječjih maškara u naselju Korniću. Na kraju, izdvojen je zahtjev Odbora za izbor, imenovanja te dodjelu povelja i priznanja Primorsko-goranske županije, radi pribavljanja prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci s područja Grada Krka, uz napomenu kako će javni poziv, upućen potencijalnim porotnicima, biti uskoro dostupan na gradskim internetskim stranicama.