9. Kolegij: Kreće uređenje dviju uredskih prostorija Odjela za katastar nekretnina Krk

U Malenoj gradskoj vijećnici, 19. srpnja 2021. godine, održan je 9. sastanak Kolegija u čijim je raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovao i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je započeo rješavanjem predmeta Pododsjeka za redarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 6.600,00 kn, za uklanjanje grafita na dvjema krčkim lokacijama: kruništu gradskih bedema i ulazu u starogradsku jezgru s Gornjih (sjevernih) vrata.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, zaključeno je kako će se, unatoč mišljenju gradskog nadzornog inženjera, za postavljanje novog seta poluukopanih spremnika za otpad u naselju Pinezići, zadržati planirana lokacija smještena na ulazu u samo naselje. O tome će biti obaviješten i vlasnik susjedne parcele, kao i o činjenici da se neće oštetiti ondje ukopan segment vodovodne mreže, dok će dio suhozida (gromače), u slučaju izmicanja, po izvršenim radovima, biti vraćen u prvobitno stanje. Nadalje, usvojen je prijedlog tvrtke Viking Krk d.o.o. iz Rijeke, da u cijelosti financira izmještanje stupa javne rasvjete koji se nalazi na prilazu u objekt izgrađen na k.č. 2128/2, u k.o. Krk - grad. S obzirom na razmotrenu ponudu Obrta za elektroinstalaterske usluge EL-AN iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijednu 10.844,75 kn, predlagatelj će biti pozvan na sklapanje ugovor s Gradom Krkom, a kojim će se regulirati sve prethodno navedeno. Uz to, Odsjek se obavezao da će izvršiti analizu Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk kako bi uvidio je li u dijelu Vinogradske ulice u gradu Krku izgradnja dodatne zgrade Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - Matičnog vrtića Krk moguća sukladno mjerama neposredne provedbe. U suprotnom, najavljene su izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk.

U postupku razmatranja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog zagrebačke Udruge branitelja - malih poljoprivrednih proizvođača Jabuka za korištenje javne površine - Trga bana Josipa Jelačića u gradu Krku (plato ispred Erste & Steiermärkische banke) gdje će, između 02. i 04. kolovoza te 16. i 19. kolovoza ove godine, organizirati prodajnu izložbu domaćih prehrambenih proizvoda (voća, povrća, sireva, meda, vina, sokova, likera, zimnica, čajeva i ostalog) pod geslom Najbolje od domaćeg i našeg. A. A. iz Kornića dana je suglasnost za izvedbu vodovodnog priključka na k.č. 711/10 i k.č. 711/11, obje k.o. Kornić u naselju Kornić. Riječ je o parcelama u vlasništvu predlagateljice na kojima se njezin sin, R. K. iz Kornića, vlasnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, namjerava baviti uzgojem maslina. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na sanaciji i uređenju dijela interijera zgrade smještene na adresi Trg bana J. Jelačića 2 u gradu Krku, točnije prostorija Područnog ureda za katastar Rijeka - Odjela za katastar nekretnina Krk (sobe broj 20 i 21), pored dvije zaprimljene ponude (Zidarskog obrta Šivolija iz Omišlja i tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke), kao povoljnija prihvaćena je ona tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 62.262,50 kn. Na inicijativu Mjesnog odbora Poljica, temeljem ponude tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, bez PDV-a vrijedne 10.850,00 kn, odobreno je financiranje uređenja postojećeg kolnog puta u naselju Poljica (od Lodi do Polja), u dužini od 136,0 m i širini od 2,5 m.

Rješavajući predmete iz djelokruga Odsjeka za društvene djelatnosti, a nakon obrazloženja gradonačelnika, prihvaćen je dio ponude tvrtke Astreja plus d.o.o. iz Zagreba, bez PDV-a vrijedne 9.181,00 kn, za nabavu didaktičke opreme kojom će se opremiti područni razredi Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka smješteni u zgradi Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Područne škole Vrh, a gdje se po posebnom/prilagođenom programu obrazuju učenici s intelektualnim i tjelesnim teškoćama. Preostali dio troška za predmetnu opremu snosit će Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analiziran je i usvojen prijedlog Izmjena i dopuna (novog) Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, i to u dijelu koji se tiče osnivanja Javne vatrogasne postrojbe te imenovanja zamjenika zapovjednika, a čime se planira dopuniti Dnevni red ovotjedne sjednice Gradskog vijeća Grada Krka.