8. Kolegij: Pozitivnim mišljenjem ocijenjen ovogodišnji Program rada Savjeta mladih Grada Krka

U Malenoj gradskoj vijećnici, 12. srpnja 2021. godine, održan je 8. sastanak Kolegija u čijim je raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovao i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Natalija Rakić, stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Udruzi turističkih vodiča Kvarnera iz Rijeke, dodijeljena je potpora u vrijednosti od 2.000,00 kn za organizaciju izleta djece iz potresom pogođenih područja (Siska i Petrinje), a koja će između 10. i 24. srpnja ove godine boraviti u Nacionalnom centru za tehničku kulturu u Kraljevici. Izletom je uključeno razgledavanje grada Krka i posjet akvariju, brodska vožnja do otočića Plavnika te posjet vodenom parku u Malinskoj. S obzirom na prijedlog Udruge Pokret za život iz Krka da na javnoj gradskoj površini - Trgu Kamplin, 26. srpnja ove godine, prirede koncert Alena Hržice, istaknuto je kako je danas, 12. srpnja, na snagu stupila Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, kojom je propisana zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 20 osoba, osim kada se radi o javnim događanjima ili okupljanjima na kojem sudjeluju osobe s EU digitalnom COVID potvrdom, uz ishodovanu prethodnu suglasnost Stožera civilne zaštite Grada Krka. Prema svemu navedenom, predloženo je korištenje alternativnog (zatvorenijeg) prostora koji omogućava uspostavu veće kontrole okupljenih, a u tom je slučaju Grad Krk spreman osigurati i potporu u visini od 3.000,00 kn. U nastavku, prihvaćen je prijedlog tvrtke Fine Art and Advertising Photography Damira Hoyke za otkupom hvaljenog dječjeg romana Pustolovine Tizi Enili: Eksperiment, a kojim će se ove jeseni darivati krčki prvašići. Pored toga, pozitivnim mišljenjem ocijenjen je Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 2021. godinu kojim su, u okviru proračuna vrijednog 20.000,00 kn, obuhvaćene sljedeće aktivnosti: (1) sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, (2) konzultiranje s organizacijama mladih o temama za mlade, (3) suradnja s tijelima Grada Krka i drugim tijelima o temama za mlade te (4) suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Hrvatskoj i inozemstvu.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Gradskom društvu Crvenog križa Krk dana je suglasnost za provođenje akcije besplatne obuke neplivača, tj. djece od pet do osam godina, na plaži Portapisana u gradu Krku, i to u dva termina: od 12. do 16. srpnja (prijepodne) te od 19. do 23. srpnja ove godine (poslijepodne). Građevinskom obrtu Hrženjak iz Rijeke dana je suglasnost za izvođenje sanacijskih radova na ravnom krovištu poslovne zgrade FINA-e u gradu Krku, budući da se zabrana, sukladno Odluci o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Grada Krka u 2021. godini, odnosi isključivo na zemljane i konstrukcijske radove. Na inicijativu Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Krku, da se uredi okućnica zgrade suda u Krku, najavljeno je kako će se za spomenuti posao zatražiti ponuda. Sukladno zahtjevu Mjesnog odbora Vrh, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, vrijedna 13.369,20 kn bez PDV-a, za izradu prilaznog puta prema k.č. 1469/11, k.o. Vrh, u naselju Salatići.

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, u kontekstu projekta Sanacije prohodnih terasa na zgradi Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - Matičnog vrtića Krk u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke Vitus d.o.o. iz Malinske, vrijedna 7.300,00 kn bez PDV-a, za vršenje stručnog nadzora nad spomenutim poslom. Nadalje je istaknuto kako će tvrtka Kograd Krk d.o.o. iz Krka do sredine srpnja realizirati radove na ugradnji polupodzemnih spremnika za komunalni otpad u naseljima Linardići i Bajčići, s time da će se naknadno postaviti betonski opločnici, kao i asfaltirati pristupni put. Nastavno na to, tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. iz Krka dala je suglasnost za njihovo korištenje, a uskoro se očekuje i ponuda za nabavu nadzornih kamere koje će se ondje postaviti. Uz to, usvojena je ponuda tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 29.520,00 kn, za izradu geodetskog situacijskog nacrta (M 1:500) za područje novog groblja u gradu Krku (ukupne površine od oko 6,56 ha), dok je s ciljem izrade Programa za potrebe izrade Urbanističkog plana uređenju (UPU) groblja Krk (G1), najavljena procedura nabave.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog Odluke o provođenju postupka jednostavne nabave za dizajn i izradu tiskanog materijala i naljepnica za projekt Svjetlovodne mreže otoka Krka. Također, prihvaćen je prijedlog tvrtke Tome d.o.o. iz Omišlja da se ugovoreni radovi vezani uz rekonstrukciju i opremanje površine za sportske aktivnosti na Otvorenom vježbalištu Dražica odgode za proljeće naredne godine. S obzirom na odgođenu sanaciju, prihvaćena je ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, s u računatim PDV-om vrijedna 11.387,50 kn, za hitnu sanaciju pojedinih sprava i vježbačke podloge na Otvorenom vježbalištu Dražica.

Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, na prijedlog tvrtke Ponikve eko otok Krk d.o.o. iz Krka, usvojena su tri prijedloga ugovora vezana uz realizaciju projekta Svjetlovodne mreže otoka Krka: (1) prijedlog Ugovora o sufinanciranju izrade studije isplativosti svjetlovodne mreže otoka Krka čija je ukupna vrijednost 189.001,10 kn od čega participacija Grada Krka iznosi 35.055,20 kn, (2) prijedlog Ugovora o sufinanciranju nabave geografsko-informacijskog sustava (GIS) za optičku mreža čija je ukupna vrijednost 200.000,00 kn od čega participacija Grada Krka iznosi 37.000,00 kn te (3) prijedlog Ugovora o sufinanciranju izrade katastra infrastrukture - vodovoda EKI mreže čija je ukupna vrijednost 646.740,00 kn od čega participacija Grada Krka iznosi 41.490,00 kn.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, razmotreni su i prihvaćeni prijedlozi: Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk te Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk. Naposljetku, usvojen je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka.