7. Kolegij: Jednokratne potpore školarcima i ove godine u visini od 500,00 kn

U Malenoj gradskoj vijećnici, 05. srpnja 2021. godine, održan je 7. sastanak Kolegija u čijim je raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovao i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je započeo rješavanjem predmeta Pododsjeka za redarstvo, temeljem zamolbe Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge Matanić iz Kornića, vrijedna 4.500,00 kn za sanaciju (dosipavanje) makadamskog puta, točnije odvojka Ul. 17. travanj u naselju Kornić.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, razmotreni su i usvojeni prijedlozi Odluke o dodjeli novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovne škole za školsku godinu 2021./2022. te Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za školsku 2021./2022. godinu. Temeljem istih, početkom mjeseca kolovoza može se očekivati raspisivanje javnih poziva radi prikupljanja zahtjeva za sufinanciranje drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, zbirki zadataka, atlasa, mapa za likovnu kulturu te pribora za tehničku kulturu) i bilježnica, odnosno dodjelu jednokratne potpore (stipendije), upućenih  svim osnovnoškolcima i srednjoškolcima s prebivalištem na području Grada Krka, a koji će zajedno s uputama i ostalom dokumentacijom biti dostupni na internetskim stranicama Grada Krka. Ovim se programom svim osnovnoškolcima osigurava novčana naknada u visini od 500,00 kn s ciljem nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica, dok srednjoškolce očekuje jednokratna stipendija za nabavu školskih knjiga, radnih bilježnica i bilježnica, također, u vrijednosti od 500,00 kn, bez obzira pohađaju li srednju školu u gradu Krku ili izvan otoka. Zahtjevi će se zaprimati od 16. kolovoza pa sve do 30. rujna ove godine. Temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Udruzi albanske nacionalne manjine otoka Krka iz Krka dodijeljena je potpora u vrijednosti od 2.000,00 kn za organizaciju manifestacije Dani albanske kulture, a koja se, u gradu Krku, planira provesti tijekom listopada ili studenog ove godine. Na inicijativu Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, prihvaćena je ponuda tvrtke Junior kamen d.o.o. iz Krka, bez PDV-a vrijedna 16.900,00 kn, za uređenje (sanaciju) spomen-obilježja palim borcima Narodnooslobodilačke borbe smještenom na Gradskom groblju Krk. Na prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk, petnaestorici sudionika 30. kampa mladih informatičara Hrvatske s područja Grada Krka dodijelit će se financijska pomoć u pojedinačnom iznosu od 350,00 kn, a kojom je pokrivena vrijednost participacije. Nadolazeće izdanje ove poznate informatičke smotre, između 07. i 17. srpnja ove godine, bit će održano upravo u gradu Krku, a pored mladih otočana u njegovu će radu sudjelovati ponajbolji hrvatski informatičari srednjoškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Kamp organizira Hrvatski savez informatičara u suradnji s Klubom informatičara otoka Krka i Osnovnom školom Fran Krsto Frankopan - Matičnom školom Krk te pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Hrvatske zajednice tehničke kulture i Grada Krka. Udruzi RIS iz Rijeke dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine na Trgu krčkih glagoljaša, kao i osnovnoškolske sportske dvorane, i to ovog četvrtka, 08. srpnja (između 12.00 i 22.30 sati), radi realizacije glazbeno-plesne manifestacije MusiCool Fest Krk.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, donošenje konačnog zaključka vezanog uz inicijativu Mjesnog odbora Vrh koja podrazumijeva sanaciju poljskog puta u smjeru Krk - Kosići (tj. Polje - Kaštel), odgođeno je do pripreme prvog ovogodišnjeg rebalansa Proračuna Grada Krka. Temeljem ponude Zidarskog obrta Zidar Ivo, riječ je o investiciji vrijednoj 37.240,00 kn bez PDV-a. U nastavku, usvojena je zamolba istog mjesnog odbora za čišćenje raslinja uz makadamsku cestu od naselja Salatići u smjeru Kaštela (600,0 m) te od naselja Kosići u smjeru predjela Filke (300,0 m), što temeljem ponude tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, predstavlja posao s uračunatim PDV-om vrijedan 6.000,00 kn.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na znanje je primljen podatak o nedavno ishođenoj građevinskoj dozvoli za izgradnju nerazvrstane ceste planske oznake U-5.3 locirane unutar poslovne Zone 29, na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Međutim, radi formiranja građevne čestice ubrzat će se postupak izvlaštenja za k.č. 1245/4, k.o. Krk koja jedina nije u obuhvatu nekretnine u vlasništvu Grada Krka. U nastavku, s obzirom na suglasnost Mjesnog odbora Kornić, zaključeno je kako se radovi na rekonstrukciji dijela Ul. Mekotine u naselju Kornić (od kbr. 29 - kbr. 10), u dužini od 216,0 m, mogu izvoditi i tijekom ljetnih mjeseci. Sukladno Zaključku s jednog od prethodnih Kolegija, a vezanom uz izvještavanje o stanju predmeta Izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh, istaknuto je kako je krenula izrada idejnih rješenja, no nakon što je ustanovljena potreba za većom površinom čestice zbog rentabilnosti gradnje i većeg broja vrtićkih jedinica, ista je obustavljena. Potom je zatražena procjena vrijednosti zemljišta i objekta što ih je potrebno otkupiti, a temeljem kojih će započeti pregovori s vlasnicima. Prema tome, daljnji rad na projektiranju vrtića bit će moguć kada se ustanovi koje će sve čestice ući u gradilište, i to nakon što se ishode procjene, obave preliminarni razgovori s vlasnicima zemljišta i objekata te potpišu (pred)ugovori o kupoprodaji.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analizirani su radni prijedlozi dviju odluka: Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka za 2021. godinu te Odluke o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Krka i Gradonačelnika. Također, razmotren je i radni prijedlog Odluke o izboru odbora Gradskog vijeća Grada Krka. Sve navedene teme bit će dijelom dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća planirane za drugu polovicu srpnja ove godine.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, najavljeno je kako će se na aktualan Natječaj za tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, u suradnji s tvrtkom Vecla d.o.o. iz Krka, prijaviti projekt uređenja tržnice na autobusnom kolodvoru u gradu Krku, i to s punim iznosom prihvatljivih troškova od 1.250.000,00 EUR (plus PDV).