6. Kolegij: Igor Hrast imenovan lokalnim koordinatorom i novim članom Partnerskog vijeća PGŽ

U uredu gradonačelnika, 28. lipnja 2021. godine, održan je 6. sastanak Kolegija u čijim je raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovao i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Antonela Mahulja, stručna suradnica za investicije i razvoj, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, nakon rasprave o predmetima Pododsjeka za redarstvo, zaključeno je kako će se u dogledno vrijeme definirati plan asfaltiranja najekstremnijih dionica (uglavnom nizbrdica/uzbrdica) nerazvrstanih cesta na području Grada Krka koje su rekonstruirane u sklopu IPARD programa.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, lokalnim koordinatorom imenovan je Igor Hrast, a njegovom zamjenicom Natalija Rakić, djelatnici Odsjeka za gospodarstvo. Naime, značenje lokalnog koordinatora, kao i njegova uloga, definirani su Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Stoga, lokalni je koordinator pravna ili fizička osoba koju imenuje gradonačelnik za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja na razini jedinice lokalne samouprave. Prema tome, lokalni koordinator, uz ostale poslove sukladno Zakonu, nadzire izradu akata strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne samouprave, provjerava usklađenost takvih akata s aktima više ili jednake hijerarhijske razine, nadzire i prati provedbu akata, koordinira poslove na razini jedinice lokalne samouprave vezane uz planiranje i provedbu razvojnih projekata, obavlja upis razvojnih projekata u pripadajući registar te surađuje s Koordinacijskim tijelom, regionalnim koordinatorima i drugim lokalnim koordinatorima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem. U naSTAVKU, prihvaćena je ponuda tvrtke Frisd iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 57.638,75 kn, za nabavu 13 prijenosnih računala (opremljenih Windows operativnim sustavom i Microsoft Office 365 programskim paketom) za potrebe rada članova Gradskog vijeća Grada Krka.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Udruzi za promicanje poduzetništva, obrtništva i kreativnog stvaralaštva Ruke iz Kornića, dana je suglasnost za korištenje javne površine, točnije Trga bana Josipa Jelačića u gradu Krku (plato ispred Erste & Steiermärkische banke) za realizaciju Sajma Ruke na kojem će, tijekom tri nadolazeća srpanjska termina, svoje proizvode javnosti prezentirati obrtnici, poduzetnici, predstavnici OPG-ova i kreativci. Na prijedlog Mjesnog odbora Poljica, odobrena je nabava i montaža opreme za dječje igralište u naselju Brusići, smješteno na lokaciji neposredno u mjesno boćalište.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Udruzi albanskih žena Primorsko-goranske županije Albana iz Dobrinja dodijeljena je potpora u vrijednosti od 2.000,00 kn za organizaciju ekskurzije pod motom Dodajmo životnu radost godinama, a koja se planira provesti tijekom listopada i studenog ove godine.

U raspravi o predmetima Odsjeka za prostorno-planiranje i zaštitu okoliša, istaknuto je kako je tvrtka Kograd Krk d.o.o. iz Krka nedavno uvedena u posao koji se odnosi na uređenje javnih površina na novim lokacijama polupodzemnih spremnika za komunalni otpad na području Grada Krka, s time da će se, sukladno zahtjevu mjesnih odbora Kornić, Poljica i Linardići, predmetni radovi na području njihovih mjesnih samouprava, izvoditi i tijekom ljetnih mjeseci.

Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, temeljem prethodno raspisanog natječaja, prihvaćen je prijedlog da se kao jedini natjecatelj za kupnju zemljišta u gradskom vlasništvu, točnije parcele 3696/17 u gradu Krku, površine od 87,0 m2, izabere Z. Ž., s obzirom na ponuđenu kupoprodajnu cijenu od 216,00 EUR/m2. Na prijedlog J. M. iz Krka da pergolom prekrije terasu ugostiteljskog objekta smještenog na području Dražica u gradu Krku, zaključeno je kako će prije davanja konačne suglasnosti lokaciju pregledati gradsko komunalno redarstvo.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Udruzi sopaca otoka Krka dana je suglasnost za održavanje 33. Susreta sopaca otoka Krka, i to 03. srpnja ove godine, u vremenu od 18.00 - 23.00 sata, na Placi u naselju Pinezići, uz obavezno pridržavanje aktualnih epidemioloških mjera. Na zahtjev Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije, novim članom Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije imenovan je Igor Hrast, a zamjenskom članicom Natalija Rakić, djelatnici Odsjeka za gospodarstvo. Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Uredbi o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća, Partnersko vijeće Primorsko-goranske županije osnovano je kao savjetodavno tijelo s ciljem povezivanja dionika razvoja na području Županije radi sudjelovanja u postupku donošenja, provedbe i praćenja županijske razvojne strategije, utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini jedinice područne (regionalne) samouprave te predlaganja strateških projekata. Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine, odnosno Trga Kamplin u gradu Krku koji će tijekom srpnja, kolovoza i rujna postati poprištem brojnih kulturnih programa vezanih uz ovogodišnji Triola Kamplin Fest. Glazbeno-scenski programi odvijat će se između 21.00 i 24.00 sata, prema sljedećem rasporedu: 01. srpnja (Sunny Side Duo), 08. srpnja (Stefany Žužić), 17. srpnja (Infinity Band), 20. srpnja (folklorna skupina, Klapa Vejanke i Gradska glazba Krk), 27. srpnja (folklorna skupina, Dječji pjevački zbor Mići Boduli i Gradska glazba Krk), 19. kolovoza (Dino Antonić Duo), 28. kolovoza (Grapevine Babies), 31. kolovoza (folklorna skupina, Klapa Nono i Gradska glazba Krk) i 04. rujna (Love Runners Band).