5. Kolegij: Donesena Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Krka za mandatno razdoblje od 2021. - 2025.

U Malenoj gradskoj vijećnici, 21. lipnja 2021. godine, održan je 5. sastanak Kolegija u čijim je raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovao i Nikša Franov, novi predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Tamari Žic, stručnoj suradnici za pravne poslove.

Na početku ovotjednog sastanka, po raspravi o predmetima Pododsjeka za redarstvo, Ugostiteljskom obrtu Corsaro iz Krka, sukladno podnesenom zahtjevu, nije dozvoljeno postavljanje A reklamne table pred Malim vratima na Krčkoj rivi, uz terasu ugostiteljskog objekta Corsaro, već je predloženo fiksiranje reklamne ploče na ogradu ugostiteljske terase, kao što je to dozvoljeno i ostalim ugostiteljskim objektima. Na prijedlog tvrtke Vali Krk d.o.o. iz Krka, da se odobri postavljanje zaštitne nadstrešnice kojom bi se od vanjskih utjecaja zaštitile rashladne vitrine za sladoled i kolače postavljene na dijelu terase ugostiteljskog objekta Guardian (ex-Caffettaria XVIII. stoljeće), kao i da se u cijelosti odobri projekt Bodulske kućice na terasi istog ugostiteljskog objekta postavljen u funkciji vanjskog šanka, a na koji se nadovezuje drveni baras zaštićen platnom i (u donjem dijelu) ispunjen zelenilom, zaključeno je kako predlagatelj prije donošenja konačnog zaključka, za navedeno, mora dostaviti pisano mišljenje nadležnog konzervatorskog odjela. S obzirom na inicijativu Hrvatskog autokluba (HAK) da se poligon za polaganje vozačkog ispita u gradu Krku uredi tako da se ondje mogu polagati i vozački ispiti B+C (te B96) kategorije, najavljena je prostorno-planska analiza kojom bi se trebalo utvrditi je li zatraženo proširenje krčkog poligona uopće moguće, o čemu će se pored ovlaštenog nadzornog inženjera Eda Hera, očitovati i djelatnici Vecle d.o.o. Na zahtjev Vecle d.o.o., odvijanje građevinskih radova na parkiralištu Dunat odobreno je najkasnije do 01. srpnja ove godine.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, zaključeno je kako će, uskoro, na portalu Grada Krka biti objavljen Javni poziv za prikupljanje zahtjeva u svrhu ustupanja na korištenje sportske dvorane Osnovne škole Fran Krst Frankopan - Matične škole Krk tijekom sljedeće školske godine (od 15. rujna 2021. do 15. lipnja 2022.) upućen klubovima, udrugama, društvima i grupama građana. Dvorana će se tako moći koristiti svakim radnim danom, od 14.00 - 22.00, te subotom, od 08.00 - 19.30 sati, osim ako planom Centra za kulturu Grada Krka i programom Osnovne škole Fran Krsto Frankopan ondje u to vrijeme nisu predviđene neke od njihovih aktivnosti. Prostor koji im se daje na raspolaganje grupe građana mogu koristiti uz naknadu od 100,00 kn po satu (45 minuta), s time da će se dvorana moći zakupiti na minimalno jedan te maksimalno tri sata u kontinuitetu. Kao i prethodne godine, u prijavni obrazac, uz ostale podatke, bit će potrebno upisati svrhu i planirani termin njezinog korištenja te informaciju o (eventualnom) korištenju nekog alternativnog prostora. Temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Udruzi za promicanje zdravih stilova života Gaia Nova iz Kastva dodijeljena je potpora u vrijednosti od 4.800,00 kn za realizaciju projekta Škola za zdravlje koji će se tijekom listopada i studenog ove godine provoditi u suradnji s krčkom Srednjom školom Hrvatski kralj Zvonimir. Riječ je o projektu usmjerenom na educiranje srednjoškolaca o zdravoj prehrani s naglaskom na podizanje razine svijesti o važnosti konzumiranja svježeg voća i povrća nasuprot štetnim utjecajima prerađene hrane na zdravlje. Ovu je hvalevrijednu inicijativu prethodno odobrilo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a moguće ju je uključiti i u sadržaj nastave na daljinu.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, molbi Nogometnog kluba Krk da se na parkiralištu Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u Krku odobri gostovanje Fun parka Riter iz Velike Gorice, nije moguće udovoljiti, budući da se tražena lokacija nalazi u stambenoj zoni čiji stanovnici ni prethodno nisu bili zadovoljni takvim sadržajima, posebice zbog učestalog reproduciranja glasne glazbe.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, usvojene su dvije ponude: prva tvrtke Lipapromet d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 18.306,00 kn, radi kupnje novih rasvjetnih tijela za potrebe Trga krčkih glagoljaša, i druga Obrta za elektroinstalaterske radove El-an iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedna 4.112,50 kn, za radove na njihovoj zamjeni. U nastavku, analiziran je Zapisnik sa sastanka vezanog uz energetsku obnovu administrativne zgrade smještene na adresi Lukobran 5 u gradu Krku.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, donesena je Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Krka - stručnog, operativnog i koordinativnog tijela za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Za članove Stožera u mandatnom razdoblju od 2021. - 2025. godine tako su imenovani: (1) Goran Grubišić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, za načelnika; (2) Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, za zamjenika načelnika; (3) Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, za člana; (4) Dejan Hriljac, načelnik Policijske postaje Krk, za člana; (5) Lenjinka Juričić-Mamilović, voditeljica Službe za prevenciju i pripravnost Ravnateljstva civilne zaštite Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, za članicu; (6) Goran Lajner, ravnatelj Županijske lučke uprave Krk, za člana; (7) Sanjin Purić, predstavnik/prokurist tvrtke GP Krk d.d. Krk, za člana; (8) Marija Jakominić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Krk, za članicu; (9) Ivan Jurešić, pomoćnik direktora tvrtke Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, za člana i (10) Lovorka Nemet Strčić, voditeljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije - Ispostave Krk, za članicu. Naime, temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite i Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite te imenuje načelnika, njegovog zamjenika i članove. Nakon provedenih lokalnih izbora i objave Konačnih rezultata za izbor gradonačelnika Grada Krka, pokrenut je postupak predlaganja novih članova Stožera civilne zaštite Grada Krka od strane operativnih snaga sustava civilne zaštite, što je, naposljetku, rezultiralo donošenjem predmetne Odluke.