3. Kolegij: Prihvaćeno subvencioniranje završnih ekskurzija učenika četvrtih i osmih razreda

U Malenoj gradskoj vijećnici, 07. lipnja 2021. godine, održan je 3. sastanak Kolegija u čijim je raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovao i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Vedran Hajdin, prometni redar, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, po raspravi o predmetima Pododsjeka za redarstvo, Udruzi Kreativni Krk omogućeno je korištenje parkirališnih mjesta Grada Krka za potrebe realizacije premijernog izdanja Krk Etno Festa: Pul Kaštela, a koji će se 11. i 12. lipnja ove godine održati na Trgu Kamplin u gradu Krku. Na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, na privatnoj parceli lociranoj na Dunatu, između 05. srpnja i 31. kolovoza ove godine, odobrena je prodaja (isključivo) lubenica, i to sa štanda, s time da će se mikrolokacija, kao svi uvjeti same prodaje odrediti u suradnji s gradskim komunalnim redarstvom. Nastavno na prošlotjedni zaključak, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, vrijedna 49.980,00 kn, za sanaciju (11 km) makadamskih staza koje vode poluotokom Prniba. Sukladno zahtjevu ugostitelja koji svoju djelatnost obavljaju u istočnom dijelu krčke starogradske jezgre, zaključeno je kako će se na parkiralištu Portapisana dva parkirna mjesta osigurati za potrebe dostave. Uz to, prihvaćena je inicijativa Mjesnog odbora Poljica, da se sanira sustav odvodnje oborinskih voda na Trgu Plovanija u naselju Poljica (ispred župne crkve i škole), s time da će se u prvom koraku, kao što je najavljeno, krenuti s prikupljanjem ponuda. Naposljetku, usvojen je prijedlog Mjesnog odbora Kornić da se pojačaju linije na malonogometnom igralištu u naselju Kornić, kao i uklone one koje ne prate niti jedan sport.

Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, a temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Boćarskom klubu Krk dodijeljena je potpora od 3.500,00 kn radi nabave novih stolova i stolica radi opremanja njihovog sjedišta koje je dijelom kompleksa Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku. Na prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk, završne ekskurzije učenika četvrtih razreda Matične škole Krk i Područne škole Vrh subvencionirat će se iznosom od 100,00 kn po učeniku, odnosno u cijelosti za one učenike čije su obitelji korisnici gradskog socijalnog programa. Naime, ovim će potporama biti obuhvaćena 72 učenika, njih 52 u Matičnoj školi Krk i 20 u Područnoj školi Vrh, a za iste je određen budžet od 8.650,00 kn, od čega 2.050,00 kn otpada na potpore učenicima čije su obitelji korisnici socijalnog programa, a 6.600,00 kn na ostale učenike. Također, na zahtjev Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk, jednodnevni izlet osmaša iz Područne škole Vrh (u Istru) subvencionirat će se iznosom od 100,00 kn po učeniku, tj. u cijelosti za one učenike čije su obitelji korisnici gradskog socijalnog programa. Ovom će se potporom obuhvatiti 13 učenika. Nadalje, usvojena je ponuda Obrta za internetski portal bodulija.net, s mjesečnom naknadom od 1.500,00 kn, za objavu bočnog banera (s poveznicom na grad-krk.hr), kao i četiri promidžbena priloga (po jedan tjedno) na portalu bodulija.net. Riječ je o internetskom kanalu s dnevnim ritmom objava te vijestima, informacijama, reportažama i intervjuima prvenstveno vezanim uz područje otoka Krka, a koji je dijelom Regionalne news mreže Novinet.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Udruzi Kreativni Krk odobreno je postavljanje promotivnog štanda s ciljem promocije Krk Etno Festa: Pul Kaštela, i to 09. i 10. lipnja ove godine, između 10.00 i 14.00 sati, na lokaciji ispod koprivića u gradu Krku. Obrtu za trgovinu Gravity Stix iz Krka, u vremenu od 15. lipnja do 15. rujna ove godine, uz sezonski zakup od 3.000,00 kn, dozvoljeno je korištenje javne gradske površine na Trgu Kamplin u gradu Krku, na lokaciji uz stepenice koje vode prema Ul. Istarski prolaz, radi provođenja radionica žongliranja. L. J. iz Zagreba, od 15. srpnja do 30. kolovoza ove godine, dozvoljeno je korištenje javne gradske površine na dijelu Šetališta sv. Bernardina u gradu Krku, radi javnog animiranja prolaznika iluzionističkim trikovima. U namjeri održavanja javnih zelenih površina koje nisu ugovorene s tvrtkom Vecla d.o.o. iz Krka, prihvaćene su sljedeće ponude: (1) za održavanje zelenih površina na području grada Krka, s Obrtom Lavanda iz Krka, do iznosa od 30.000,00 kn bez PDV-a; (2) za održavanje zelenih površina na području naselja Vrh, Salatići i Kosići s Uslužnim obrtom Žižula iz Krka, do iznosa od 25.000,00 kn bez PDV-a; (3) za održavanje zelenih površina na području Dunata i naselja Kornić s Uslužnim obrtom Rankun iz Kornića, do iznosa od 30.000,00 kn bez PDV-a. Udruzi Ruke iz Kornića, od 09. do 11. lipnja ove godine, dana je suglasnost za korištenje privatne površine na dijelu Trga bana J. Jelačića s ciljem prodajne prezentacije hrvatskih tradicijskih proizvoda.

U postupku rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a nastavno na zahtjev Grada Krka da mu se na području naselja Poljica daruje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu izgradnje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, prihvaćena je uputa Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske za dopunu dokumentacije: (1) očitovanjem Hrvatskih šuma d.o.o. o tome nalazi li se predmetna nekretnina unutar šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske; (2) cjelovitim geodetskim elaboratom kojim se formira građevna čestica za reciklažno dvorište, a sukladno pripadajućoj Lokacijskoj dozvoli. U tom smislu, prihvaćena je ponuda Hrvatskih šuma d.o.o., vrijedna 62,50 kn bez PDV-a, za ishodovanje traženog očitovanja, kao i ponuda tvrtke U.O.I.G. VIDMAR d. o. o. iz Ravne Gore, vrijedna 17.000,00 kn bez PDV-a, za izradu parcelacijskog elaborata. Pored toga, prihvaćena je još jedna ponuda tvrtke U.O.I.G. VIDMAR d. o. o., vrijedna 8.100,00 kn, za izradu elaborata s ciljem evidentiranja ceste - dijela Ul. Mate Balote i Ul. Put mora u gradu Krku - sukladno Zakonu o cestama.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, a nakon što je Savjet za zaštitu potrošača Grada Krka iskazao pozitivno mišljenje, dana je i prethodna suglasnost na cjenik komunalnih usluga ukopa unutar groblja na području Grada Krka, s time da su cijene ostale na razini onih kakve je imala privatna tvrtka koja je prethodno obavljala tu djelatnost. Na kraju, najavljena je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Krka koja će se održati ovog četvrtka, 10. lipnja, u Velikoj vijećnici Grada Krka, s time da predloženom Dnevnom redu možete pristupiti: OVDJE.