164. Kolegij: Najavljeno raspisivanje Natječaja za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za ovu akademsku godinu

U Malenoj gradskoj vijećnici, 29. ožujka 2021. godine, održan je 164. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, prometni redar, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, po raspravi o predmetima Pododsjeka za redarstvo, tvrtki GP Krk d.d. iz Krka dozvoljeno je postavljanje uredskog kontejnera na Ribarskom gatu u luci Krk, a koji će u kontekstu realizacije projekta obnove ribarske luke biti servis gradilištu. Nadalje, Županijskoj lučkoj upravi Krk dana je suglasnost da se kamen uklonjen s Ribarskog gata u procesu njegove obnove privremeno deponira na sjeveroistočnom dijelu čestice parkirališta Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku. Osim toga, uoči nadolazeće turističke sezone, najavljeno je kako će se s ciljem uređenja pješačkih staza na području Prnibe zatražiti pripadajuća ponuda.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2021./2022., koji će na gradskim internetskim stranicama (pod rubrikom Natječaji) biti dostupan već sutra, 30. ožujka. U odnosu na prethodni, ovogodišnji poziv ne donosi novosti, što znači da je mjesečni iznos stipendije i nadalje 1.000,00 kuna, a isplaćuje se u devet jednakih obroka tijekom natječajne akademske godine. Pravo na prijavu za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti na poslijediplomskim studijima koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) da su državljani Republike Hrvatske; (2) da imaju prebivalište na području Grada Krka najmanje godinu dana; (3) za studente koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija da su ostvarili  prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama studija najmanje 3,8; (4) za studente koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija da su položili minimalno 50 posto upisanih predmeta. Temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Udruzi Moj otok iz Punta dodijeljeno je 3.000,00 kuna za organizaciju manifestaciju E-biciklijada: Punat - Vrbnik - Krk, koja se planira održati  01. svibnja ove godine. Udruzi Rukotvorine Krk iz Krka odobreno sufinanciranje dvaju nadolazećih programa: Poklon gradu (lipanj) i Podmorje (travanj - svibanj), od kojih se prvi odnosi na radionice izrade keramičkih kula Frankopanskog kaštela, a drugi na nagradnu tematsku izložbu na otvorenom. Riječ o zanimljivim manifestacijama što ih je, sufinanciranjem, podržala i Primorsko-goranska županija. Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Krk odobrena je nabava šest stolova za potrebe Vatrogasnog doma, temeljem ponude tvrtke Alpron d.o.o. iz Jurdana, pojedinačno vrijednih 4.885,00 kuna bez obračunatog PDV-a.

Prilikom obrade predmetima Imovinsko-pravne službe, donesena je Odluka o izboru najpovoljnijih natjecatelja radi davanja u zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata na području Grada Krka, o čemu je oglas Natječaja (sredinom veljače) objavljen u Narodnim novinama, kao i na internetskim stranicama Grada Krka. Po provedenom otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za ustupanje radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u 2021. godini, pored četiri zaprimljene ponude, kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Trumm d.o.o. iz Malinske, vrijedna 1.513.253,00 kune. Pored toga, donesena je Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radi nabavljanja električne energije za potrebe Grada Krka u narednom jednogodišnjem razdoblju, što je procijenjeno na 450.000,00 kuna. Također, donesena je i Odluka o početku postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju javne površine u gradu Krku, točnije dijela k.č. 3131/1, k.o. grad Krk (zona tzv. Zelene tržnice), što predstavlja investiciju procijenjenu na 98.600,00 kuna. Prihvaćen je prijedlog I. M. i Z. M. iz Vantačića za davanje u zakup dijela z.č. 1452/47, k.o. Vrh, površine od 302 kvadratna metra, radi uređenja okućnice kuće u vlasništvu predlagatelja. Nadalje, donesena je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u gradskom vlasništvu, točnije Terase Diana, koji će biti publiciran u Narodnim novinama, s time da je početna zakupnina određena u iznosu od 912,12 eura. Naposljetku, usvojen je prijedlog Hrvatske pošte d.d. iz Zagreba za sufinanciranje troškova elaborata i ostalih pravnih radnji vezanih uz etažiranje zgrade u naselju Kornić, izgrađene na z.č. 1478/147, k.o. Kornić, a koja je u suvlasništvu Hrvatske pošte, Hrvatskog Telekoma i Grada Krka.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćene su četiri ponude vezane uz projekt modernizacije sustava javne rasvjete: prva, Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damira Šiljega iz Viškova, s uračunatim PDV-om vrijedna 13.750,00 kuna, za izradu elaborata druge faze modernizacije javne rasvjete krčke starogradske jezgre, druga, tvrtke Lipa promet d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 45.500,00 kuna, za probnu instalaciju (triju primjeraka) javne rasvjete na dekorativnim stupovima Gradske rive, treća, tvrtke Metalko Buje d.d. iz Buja, s uračunatim PDV-om vrijedna 61.550,00 kuna, za nabavu i zamjenu osam kandelabera u starogradskoj jezgri, i, četvrta, tvrtke K2 d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 18.600,00 kuna, za nabavu i instaliranje osam LED modula za potrebe netom spomenutih kandelabera. Osim toga, prihvaćena je i ponuda tvrtke Motiv d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 62.353,00 kuna, za privremenu sanaciju visokog i malog krovnog pokrova te zamjenu horizontalne i vertikalne limarije na četvrtastoj kuli smještenoj na Veloj placi, kako bi se spriječilo daljnje prokišnjavanje u unutrašnjost samog objekta.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke Momentum grupa d.o.o. iz Krka, za izradu idejnog arhitektonskog uređenja zone za otpad u središtu grada Krka, s time da cijena tipskog idejnog rješenja iznosi 9.000,00 kuna bez PDV-a, a prilagodba takvog tipskog idejnog rješenja svakoj novoj lokaciji još 3.000,00 kn bez PDV-a.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, najavljeno kako će na gradskim internetskim stranicama uskoro biti dostupne informacije o mogućnostima besplatnog savjetovanja, edukacije i informiranja o EU fondovima, aktualnim natječajima i ostalim poduzetničkim temama putem radionica u organizaciji Poslovnog bira PBIRO d.o.o. iz Rijeke.