162. Kolegij: Na održavanje komunalne infrastrukture u prošloj godini utrošeno 8,3 milijuna kuna

U Malenoj gradskoj vijećnici, 15. ožujka 2021. godine, održan je 162. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, prometni redar, dok je bilježenje povjereno: Tamari Žic, stručnoj suradnici za pravne poslove.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Stolnoteniskom klubu Malinska-Dubašnica dodijeljeno je 5.000,00 kuna za potrebe organizacije 9. Prvenstva jadranskih otoka Hrvatske, koje se, pod pokroviteljstvom Stolnoteniskog saveza Hrvatske, planira održati 08. i 09. listopada ove godine u Malinskoj. Udruzi Rukotvorine Krk dozvoljeno je postavljanje jednog štanda pred ulazom na Velu placu (točnije na lokaciji ispod koprivića) u gradu Krku, i to 27. i 28. ožujka ove godine radi javne prezentacije tradicionalne tehnike pletenja palmi od maslinovih grana, kao i tehnike izrade uskršnjih jaja od krčke ovčje vune, uz nužno pridržavanje svih aktualnih epidemioloških mjera. Istoj Udruzi, za realizaciju netom spomenute akcije, osigurana je potpora u vrijednosti od 2.000,00 kuna, s time da će se donacija realizirati putem prijave predlagatelja na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti.

U postupku razmatranja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojeno je Izvješće o godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, a kojim su utvrđeni prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih održavanju komunalne infrastrukture na području Grada Krka. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalne naknade u iznosu od 7.663.134,28 kuna, dio prihoda od koncesijskih odobrenja u iznosu od 374.009,03 kuna, prihod od naknade za održavanje groblja u iznosu od 105.652,20 kuna, dio prihoda od boravišne pristojbe u iznosu od 74.850,00 kuna, opći/ostali prihodi u iznosu od 33.443,46 kuna te pomoći u iznosu od 546.748,68 kuna, što je osiguralo konačan budžet od 8.797.837,89 kuna. Tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina tako je utrošeno 1.412.398,27 kuna, na održavanje javnih površina 2.320.813,51 kuna, na održavanje nerazvrstanih cesta 2.331.728,98 kuna, na održavanje objekata javne rasvjete 765.861,85 kuna, na održavanje groblja 196.260,03 kuna, na intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 154.193,81 kuna, na održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić - Pepi 160.373,06 kuna, na održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 178.310,69 kuna te na gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 813.362,15 kuna. S obzirom na predstavljene rashode u ukupnom iznosu od 8.333.302,35 kuna, u 2021. godinu preneseno je 464.535,54 kuna neutrošenih sredstava, a koja će biti uložena sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu. Nadalje, Udruzi Kreativni Krk dana je suglasnost za korištenje javnih gradskih površina i priključaka na električnu struju (u slučaju potrebe), s ciljem organiziranja manifestacija koje su predviđene njezinim ovogodišnjim programom rada, i to konkretno: festivala Prvomajski inkubator koji se planira održati 01. svibnja na boćalištu Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u vremenu od 21.00 - 04.00 sata, te festivala Tramonto koji se 30. lipnja, 14. i 28. srpnja te 11. i 25. kolovoza planira priređivati na Trgu krčkih glagoljaša u vremenu od 20.00 - 24.00 sata. Istom udruženju dana je suglasnost za postavljanje reklamnog plakata na zaštitnoj ogradi stepeništa koje vodi prema njihovom sjedištu. Riječ je o plakatu na kojem će, pored ostalog, biti istaknuti logotipovi njihovih donatora. K. B. iz Zagreba odobreno je sviranje gitare i pjevanje tijekom nadolazeće turističke sezone na javnoj gradskoj površini, točnije dijelu Trga Kamplin, kod južne fasade Katedrale, preko puta ulaza u Frankopanski kaštel iz kvadratne kule - sudnice, i to: srijedom, petkom i subotom. Također, M. M. iz Cerne odobreno je sviranje violine tijekom turističke sezone na javnoj gradskoj površini, točnije dijelu Trga Kamplin, kod južne fasade Katedrale, preko puta ulaza u Frankopanski kaštel iz kvadratne kule - sudnice, i to: ponedjeljkom, četvrtkom i nedjeljom. S obzirom na prijedlog M. D. iz Krka da joj se radi postavljanja stolića i dvije stolice dozvoli korištenje javne površine između kućnih brojeva 1 i 5 u Ul. Istarski prolaz u krčkoj starogradskoj jezgri, istaknuto je da predlagateljica, prije donošenja zaključka, mora dostaviti mišljenja svojih susjeda. Naposljetku, Obrtu za ugostiteljstvo Curicum iz Krka dozvoljeno je postavljanje triju rasvjetnih tijela na ugostiteljskoj terasi objekta Curicum identičnih onima sa susjedne terase ugostiteljskog objekta Camplin, ali uz uvjet ako na samoj lokaciji već postoje kabeli za napajanje električnom energijom, budući da se ne dozvoljava prekapanje javne površine.