158. Kolegij: U ožujku se otvara natječaj za dodjelu potpora malih vrijednosti

U Malenoj gradskoj vijećnici, 15. veljače 2021. godine, održan je 158. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti (do najviše 5.000,00 kn) za provedbu manjih projekata, aktivnosti i manifestacija iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, gospodarstva, razvoja i demokratizacije društva te povećanja turističke ponude povezane s nekim od prethodnih područja, kao i drugih događanja od općeg značaja za Grad Krk u 2021. godini. Riječ je o natječaju namijenjenom udrugama, ostalim organizacijama civilnog društva i ustanovama, ukupno vrijednom 100.000,00 kn, koji će biti otvoren tijekom čitave godine ili do iskorištenja prethodno iskazanog budžeta, a moći će se, od 01. ožujka, preuzeti s internetskih stranica Grada Krka, i to pod rubrikom Natječaji. U odnosu na prethodni Javni poziv, novost se ogleda u načinu zaprimanja prijave projekta, i to ISKLJUČIVO putem platforme e-Udruge (www.e-udruge.eu), a koju će svi prijavitelji moći koristiti bez ikakve naknade. Prilikom registracije i postavljanja profila, u rubrici Pripadnost zajednici bit će potrebno označiti Grad Krk, odnosno kod postavljanja profila unutar modula Profil udruge, u dijelu Osnovni podatci, na dnu gdje je navedeno Zajednica udruga, označiti Grad Krk. Kriteriji za odabir odnosno dodjelu sredstava bit će: usmjerenost projekta, manifestacije ili događanja na neposrednu društvenu korist i stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi; jasno definirani i realno dostižni ciljevi; jasno definirane ciljane skupine; jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe projekta, manifestacije ili događanja; realan odnos troškova i planiranih aktivnosti; kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu projekta, manifestacije ili događanja; osigurano sufinanciranje iz drugih izvora. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 15.000,00 kn za potrebe godišnjeg održavanja školskog vrta uređenog u sklopu projekta Škola u gradu, grad u školi.  

Tijekom razmatranja predmetima Imovinsko-pravne službe, po provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji dijela Ul. Vidikovac (kod kućnog broja 14) u gradu Krku uz rješavanje problema oborinske odvodnje, pored dvije zaprimljene ponude (Dinocop d.o.o. iz Omišlja i GP Krk d.d. iz Krka), kao povoljnija prihvaćena ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, bez PDV-a vrijedna 175.121,00 kn. Nadalje, donesena je odluka o početku postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju dijela plaže na području Portapisana u gradu Krku, s time da procijenjena vrijednost navedenih radova, s uračunatim PDV-om iznosi 294.400,00 kn. Pored toga, donesene su odluke o produljenju ugovora o zakupu poslovnih prostora u gradskom vlasništvu koji ističu 01. travnja ove godine, i to sa sljedećim zakupnicima: Lovačkim društvom Orebica (za poslovni prostor površine od 15,00 m2 smješten u zgradi na adresi Dr. Dinka Vitezića 1 u gradu Krku); Udrugom veterana Domovinskog rata - otok Krk (za poslovni prostor površine od 27,79 m2 smješten u zgradi na adresi Dr. Dinka Vitezića 1 u gradu Krku); Klubom liječenih ovisnika otoka Krka (za poslovni prostor površine od 51,61 m2 smješten u zgradi na adresi Dr. Dinka Vitezića 1 u gradu Krku); Hrvatskom demokratskom zajednicom (za poslovni prostor površine od 14,52 m2 smješten u zgradi na adresi Dr. Dinka Vitezića 1 u gradu Krku); Šahovskim klubom Krk (za poslovni prostor površine od 29,32 m2 smješten u zgradi na adresi Josipa Jurja Strossmayera 24B u gradu Krku); Udrugom umirovljenika Grada Krka (za poslovni prostor površine od 26,68 m2 smješten u zgradi na adresi Josipa Jurja Strossmayera 24B u gradu Krku); Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka (za poslovni prostor površine od 697,00 m2 smješten u zgradi na adresi Stjepana Radića 11 u gradu Krku); Biskupijom Krk - Župom Uznesenja Blažene Djevice Marije (za poslovni prostor površine od 15,00 m2 smješten u zgradi na adresi Dr. Dinka Vitezića 4 u gradu Krku); Udrugom antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka (za poslovni prostor površine od 18,24 m2 smješten u zgradi na adresi Lukobran 5 u gradu Krku); Foto klubom Krk (za poslovni prostor površine od 9,78 m2 smješten u zgradi na adresi Kvarnerska 15 u gradu Krku); tvrtkom Fiomar d.o.o. iz Krka (za poslovni prostor površine od 17,00 m2 smješten u zgradi na adresi Dr. Dinka Vitezića 4 u gradu Krku); Gradskom glazbom Krk (za poslovni prostor površine od 58,00 m2 smješten u zgradi na adresi Vela placa 1 u gradu Krku); Dječjim pjevačkim zborom Mići Boduli (za poslovni prostor površine od 11,31 m2 smješten u zgradi na adresi Trg sv. Kvirina 1 u gradu Krku); Jedriličarskim klubom Plav (za poslovni prostor površine od 138,00 m2 smješten u zgradi na adresi Senjska 2 u gradu Krku). Naposljetku, usvojen je prijedlog D. K. iz Krka da se za javnu površinu - stepenice Šotobaterije u nadolazećem Natječaju za davanje u zakup javnih površina odredi rok zakupa u trajanju od tri godine.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je inicijativa Mjesnog odbora Kornić za uređenje dječjeg parka u središtu naselja Kornić (na samoj Placi, do mjesne trgovine), za što je određen budžet od 50.000,00 kn bez PDV-a. Sukladno prijedlogu Odsjeka, korisnicima ugostiteljskih terasa u Ul. Nadbiskupa Alojzija Stepinca u gradu Krku, više se neće dozvoljavati postavljanje drvenih partera iznad novopostavljene kamene obloge, o čemu će biti obaviješteni pisanim putem.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, predstavljena je nedavno donesena Odluka o dodjeli sredstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kojom se za EU projekt Rekonstrukcije zgrade društvenog doma Bajčići dodjeljuje maksimalnih 2.505.938,09 kn. A kako bi se potporom do 50 posto sufinanciralo i učešće Grada Krka u njegovoj provedbi, najavljeno je i skorašnje apliciranje na Javni poziv za sufinanciranje EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske. Pored toga, prihvaćena je ponuda tvrtke Momentum grupa d.o.o. iz Krka, bez PDV-a vrijedna 26.000,00 kn, za izradu idejnog projekta sanitarnog bloka i pratećih sadržaja u zoni rekreacije na predjelu Dražica u gradu Krku (k.č. 2506, k.o. grad Krk). S ciljem poticanja osnivanja, razvoja i širenja poslovanja, najavljeno je besplatno savjetovanje namijenjeno mikro, malim i srednjim poduzetnicima s područja Grada Krka, koje će, putem tematskih radionica, provesti poduzetnički centar Poslovni biro PBIRO d.o.o. iz Rijeke. Teme koje će se razmatrati su: Obveze poduzetnika; Kritični faktori uspjeha poslovanja; Poslovno planiranje; Napredno financijsko izvještavanje; Otvoreni i najavljeni EU natječaji; Otvoreni i najavljeni nacionalni i/ili lokalni natječaji; Izvori financiranja i ESIF financijski instrumenti; Upravljanje EU projektima.

Uz ostale predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, predstavljeno je i usvojeno prvo Izvješće o napretku projekta Izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku, a kojim su obuhvaćene informacije vezane uz provedbu pojedinih projektnih aktivnosti s pripadajućim financijskim dijelom.

Na kraju je istaknuto kako se od 01. ožujka ponovo u funkciju stavljaju obje gradske vijećnice, s time da će se u Velikoj gradskoj vijećnici dozvoljavati održavanje sastanaka za grupe do najviše 20 osoba, a u Malenoj gradskoj vijećnici za grupe do najviše deset osoba.