154. Kolegij: Usvojen Plan rekonstrukcije javne rasvjete na području Grada Krka za 2021. godinu, vrijedan 355.728,75 kn

U Malenoj gradskoj vijećnici, 18. siječnja 2021. godine, održan je 154. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka tijekom rasprave o temama što ih je inicirao gradonačelnik Darijo Vasilić, tvrtki Krčka kneginja d.o.o. iz Krka, uz propisanu konzervatorsku suglasnost, odobrena je izgradnja nastavka betonskog praga obloženog bijelim kamenom pred ulazom u ugostiteljski objekt Caffettaria 18. stoljeće, i to u smjeru (odnosno uz rub) ugostiteljske terase, uz obvezno zadržavanje kosine uz kut. Nastavno na to, uz prethodnu suglasnost konzervatora i Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka (odnosno suradnju s komunalnim redarima), i ostalim se ugostiteljima pred ugostiteljskim objektima može odobriti betoniranje ploča, maksimalno visokih 18 cm, s bazom od stirodura (zbog njihova lakšeg kasnijeg uklanjanja), u gabaritima postojećih ugostiteljskih terasa, s prednjim frontama i prvim stepenicama terasa, obloženim bijelim kamenom - kirmenjakom.

Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćena je ponuda tvrtke Ciudad d.o.o. iz Zagreba, bez PDV-a, vrijedna 24.000,00 kn, za usluge analize podataka te izrade analitičkih izvješća usporedbe proračuna jedinice lokalne samouprave te medijskog praćenja i izvješćivanja za 2021. godinu, u sklopu internetskog portala: gradonačelnik.hr. Uz to, rečeno je kako sve otočne jedinice lokalne samouprave, u smislu pomaganja potresom pogođenoj Banovini, objedinjenim sredstvima planiraju pokrenuti obnovu jednog od tamošnjih stambenih objekata (s dodijeljenom crvenom oznakom), vodeći se, prije svega, socijalnim kriterijima.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, s obzirom na vrijednosti iz aktualnog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, usvojen je Plan rekonstrukcije javne rasvjete na području Grada Krka za 2021. godinu ukupno vrijedan 355.728,75 kn, od čega na građevinske radove otpada 78.750,00 kn, a na one elektromontažne 276.978,75 kn. Nakon izrade pripadajućih troškovnika i procjene ovlaštenih inženjera, za ovaj će projekt uslijediti provedba postupka javne nabave. S obzirom na inicijativu Dječjeg vrtića Katarina Frankopan da se urede parteri vanjskih prostorija - terasa za potrebe jasličkih skupina u Matičnom vrtiću Krk, a nastavno na očitovanje (i prijedlog) ovlaštenog inženjera građevinarstva Eda Hera, prihvaćena je ponuda tvrtke Vitus d.o.o. iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedna 15.000,00 kn, za izradu projektne dokumentacije vezane uz sanaciju krovnih terasa.  Naposljetku, raspravljen je i prihvaćen smanjeni obuhvat izvedbenog projekta s troškovnikom za rekonstrukciju dijela Ul. Vidikovac u gradu Krku, kod kućnog broja 14, a što ga je izradio GPZ - Građevno projektni zavod d.d. iz Rijeke. Riječ je o investiciji, kojom se u dijelu Ul. Vidikovac rješava problematika oborinske odvodnje, s uračunatim PDV-om procijenjenoj na 225.433,75 kn.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog Ugovora Veterinarske ambulante Crikvenica d.o.o. iz Crikvenice o pružanju usluga veterinarsko-higijeničarskog servisa na području Grada Krka za ovu godinu, s time da paušalna cijena ponuđenih usluga iznosi 1.000,00 kn mjesečno, odnosno 12.000,00 kn godišnje, bez PDV-a, a čime je obuhvaćeno održavanje skloništa za životinje te kontrola i mjesečni obilazak epizootiološkog područja Grada Krka, uz dostavu pisanih izvješća. Pored navedenog, predmetnim su Ugovorom obuhvaćene i pojedinačne naknade za ostale, paušalom neobuhvaćene, usluge, a koje su kao i one prvotne ostale na prošlogodišnjoj razini. U nastavku, usvojeno je Izvješće o izvršenom nadzoru na održavanju zelenih površina na području grada Krka za period od 01. srpnja 2019. do 31. prosinca 2020. godine čije retke, prateći aktivnost djelatnika krčkog Komunalnog društva Vecla d.o.o., potpisuje tvrtka Studio perivoj d.o.o. iz Malinske.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je prijedlog Plana prijema u službu u Gradu Krku za 2021. godinu, kojim je utvrđeno stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, potreban broj službenika i namještenika, kao i planirani prijam službenika i namještenika u 2021. godini. Na kraju, sukladno zahtjevu Udruge Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata otoka Krka, svim njezinim članovima i ove je godine osigurano pravo na besplatno parkiranje, uzimajući u obzir gradska parkirališta kojima upravlja Komunalno društvo Vecla.