15. Kolegij: Za jednokratne potpore osnovnoškolcima i srednjoškolcima utrošeno 328.500,00 kn

U uredu gradonačelnika, 11. listopada 2021. godine, održan je 15. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Katedri Čakavskog sabora Kornić, dodijeljeno je 1.000,00 kn za organizaciju izložbe posvećene novinaru Ivanu Brautu koja će biti praćena i kraćim prigodnim predavanjem. Za kompletan, godišnji program uklanjanja i zbrinjavanja azbestnih krovova na području Grada Krka, Udruzi Moj otok iz Punta trenutno je, sukladno Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava, na raspolaganju još 5.284,49 kn, s time da, temeljem eventualne prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, taj budžet mogu ojačati za najviše 2.500,00 kn. U preostalom dijelu, Grad nije u mogućnosti povećavati njihova programska sredstva. Stolnoteniskom klubu Malinska-Dubašnica iz Malinske odobreno je korištenje osnovnoškolske sportske dvorane za odigravanje ligaških mečeva, i to: 23. listopada te 13. i 20. studenog ove godine. Temeljem Izvješća o realizaciji programa sufinanciranja udžbenika, radnih bilježnica, bilježnica i drugih obrazovnih materijala, zaprimljeno je, a ujedno i realizirano, ukupno 657 zahtjeva, od kojih 465 čine zahtjevi polaznika Osnovne škole Fran Krsto Frankopan (tj. Matične škole Krk i Područne škole Vrh) te 192 zahtjevi polaznika Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, odnosno zahtjevi učenika koji srednje škole pohađaju izvan otoka Krka. Za tu je namjenu iz gradskog Proračuna izdvojeno ukupno 328.500,00 kn, tj. 232.500,00 kn za sufinanciranje bilježnica i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovne škole te 96.000,00 kn za sufinanciranje udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole. Ovim je programom prošle godine bilo obuhvaćeno 645 školaraca, a pretprošle njih 601, dok je ukupan iznos subvencije prošle godine iznosio 322.500,00 kn, a pretprošle 300.500,00 kn.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na prijedlog Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, u gradskom Proračunu za 2022. godinu, bit će osigurana sredstva u iznosu od 13.515,00 kn, namijenjena izradi programa i provedbi stručnog nadzora nad preventivnom i obveznom dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom. Pored toga, prihvaćeno je Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o izvršenom stručnom nadzoru nad provedbom obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije u ovogodišnjoj proljetnoj akciji. U Zaključku Izvješća istaknuto je kako u odnosu na prethodnu akciju nema bitnih promjena po pitanju infestacije vektora zaraznih bolesti. Međutim, predloženo je uklanjanje svih neuređenih divljih odlagališta komunalnog otpada i sprječavanje pojave novih; osiguravanje dovoljnog broja spremnika za otpad uz redovitu odvožnju otpada; redovito čišćenje i dezinfekcija spremnika; educiranje o važnosti odgovornog ponašanja pri odlaganju otpada; vodu namijenjenu polijevanju vrtova držati u zatvorenim spremnicima; u okoliš ne odlagati predmete u kojima može doći do zadržavanja vode; redovito pražnjenje barki na vezu; te sprječavanje držanja i hranjenja kućnih ljubimaca (posebice mačaka) u okolišu stambenih zgrada, odnosno na javnim površinama.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na prijedlog Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, usvojen je Program udruženog oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam Primorsko-goranske županije u 2021. godini, a temeljem kojeg se u promociju destinacije iz gradskog Proračuna ulaže 25.200,00 kn. U nastavku, razmotren je nacrt Odluke o privremenoj zabrani radova za 2022. godinu za koji je najavljeno otvaranje e-Savjetovanja.

Tijekom izlaganja na temu predmeta Imovinsko-pravne službe, donesene su odluke o produljenju osam uskoro ističućih ugovora o zakupu na daljnji rok od pet godina, i to za: (1) poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju i na katu zgrade smještene na adresi Stjepana Radića 2/C u gradu Krku (u zakupu D. B. iz Polja); (2) poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi Nikole Udine Algarottija 2 u gradu Krku (u zakupu M. M. iz Krka); (3) poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi Josipa Jurja Strossmayera 24 u gradu Krku (u zakupu D. S. iz Krka); (4) poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi Vela placa 4 u gradu Krku (u zakupu Č. F. iz Krka); (5) poslovni prostor koji se nalazi na katu zgrade smještene na adresi Vela placa 3 u gradu Krku (u zakupu tvrtke Pečarić Consult d.o.o. iz Kastva); (6) poslovni prostor koji se nalazi na katu zgrade smještene na adresi Šetalište sv. Bernardina bb u gradu Krku (u zakupu Udruge Kreativni Krk iz Krka); (7) poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi Kvarnerska 15 u gradu Krku (u zakupu Udruženja obrtnika otoka Krka); te (8) poslovni prostor koji se nalazi u kompleksu Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku (u zakupu Udruge sportske rekreacije Pepice iz Krka). Pored toga, odlučeno je kako će se istekli Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen sa zakupnikom Zrakoplovnim klubom Krk iz Krka, za prostor koji se nalazi na katu zgrade smještene na adresi Šetalište sv. Bernardina bb u gradu Krku, produljiti na daljnji rok od godine dana nakon čega je najavljena provjera njegove namjene. Također, zaključeno je i kako se istekli Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen s Udrugom maslinara otoka Krka Drobnica iz Krka, za poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi Trg sv. Kvirina 1 u gradu Krku, neće produljiti budući da nisu ispunjeni zakonski uvjeti koji bi to omogućili. Naposljetku, donesene su odluke kojima započinju sljedeći postupci jednostavne nabave: (1) za ustupanje radova na modernizaciji javne rasvjete krčke starogradske jezgre - II. faza (procijenjene vrijednosti od 180.000,00 kn); te (2) za ustupanje radova na uređenju prostorije koja se nalazi na drugom katu kule smještene na Veloj placi u gradu Krku (procijenjene vrijednosti od 190.750,00 kn).

Raspravljajući o temama Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 62.125,00 kn, za izradu idejnog projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u naselju Žgaljići, od ceste 290 do ceste 291 i 293 (u ukupnoj dužini od 350,0 m), s uključenim elementima potrebnim za ishođenje lokacijske dozvole. Uz to je, na zahtjev Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići, razmotreno i prihvaćeno tehničko rješenje izgradnje sanitarnog čvora na mjesnom groblju Sv. Fuska. Sanitarni čvor projektiran je u građevini koja se koristi kao mrtvačnica i spremište, a trebao bi biti izgrađen u dijelu postojećeg spremišta. Za to je ulaganje, procijenjeno na 116.120,00 kn, najavljeno pokretanje postupka nabave.

Tijekom izlaganja na temu predmeta Odsjeka za gospodarstvo, najavljeno je skorašnje raspisivanje Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Krka. Javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Krka, a informacija o Javnom pozivu bit će dostupna i putem Službenih novina Primorsko-goranske županije. Ponude će se zaprimati putem posebno osmišljene aplikacije, s time da je provedba Javnog poziva povjerena peteročlanom Stručnom povjerenstvu u čijem će sastavu djelovati: Tamara Žic, Luka Adžić Kapitanović, Leo Pavičić, Nikša Franov i Milan Žužić. Budući da je Gradu Krku, temeljem Odluke o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme, dodijeljeno 600.000,00 kn za ugradnju novih setova poluukopanih kontejnerima, zaključeno je kako će se, najprije, u suradnji s tvrtkom Ponikve eko otok Krk d.o.o. definirati njihove lokacije. Naposljetku, istaknuto je kako će i ove godine Grad Krk sudjelovati na 14. Međunarodnoj konferenciji za kulturni turizam Europe koja će se u Ateni, između 20. i 23. listopada, odvijati na temu Otpornost kulturnog turizma na posljedice pandemije bolesti COVID-19, i to pod pokroviteljstvom Europske mreže kulturnog turizma (ECTN).