11. Kolegij: Najavljena završnica projekta Modernizacije javne rasvjete Grada Krka

U Malenoj gradskoj vijećnici, 02. kolovoza 2021. godine, održan je 11. sastanak Kolegija u čijim je raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovao i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj te Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

U uvodu ovotjednog sastanka, raspravljajući o predmetima Pododsjeka za redarstvo, prihvaćena je inicijativa tvrtke Ponikva eko otok Krk d.o.o. da se dotrajali (dvokraki) stup javne rasvjete u uvali sv. Fuska nedaleko naselja Pinezići zamjeni novim, a što, sukladno ponudi, predstavlja posao vrijedan 7.366,00 kn.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, a nastavno na prijedlog Mjesnog odbora Milohnići, usvojena je ponuda tvrtke Dabiskop, vrijedna 6.500,00 kn bez PDV-a, za djelomičnu sanaciju makadamskog puta koji vodi prema romaničkoj crkvici sv. Krševana, i koja podrazumijeva dobavu, prijevoz, razastiranje i valjanje (50 m3) kameno-zemljanog materijala. Pored toga, na zahtjev Boćarskog kluba Krk, prihvaćena je ponuda Obrta Gromača iz Kornića, vrijedna 41.422,00 kn bez PDV-a, za sanaciju ravnog krova zgrade u kojoj je locirano sjedište Boćarskog kluba Krk. Naime, zbog pucanja hidroizolacije, uslijed svake kiše ondje dolazi do propuštanja vode, a što je potrebno sanirati kako bi se spriječio eventualni nastanak veće štete.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analizirane su teme vezane uz poboljšanje i podizanje kvalitete boravka mališana u objektima Dječjeg vrtića Katarina Frankopan na području grada Krka. Radilo se ovdje o temama poput uređenja zelene zone uz Ul. Smokvik - sjeverno od zgrade Matičnog vrtića Krk, zatim uređenja zelene zone u dvorištu Područnog vrtića Krk te sanacije zelenila na ozelenjenim krovovima, postavljanja tendi i platnenih jedara na prohodnim krovnim terasama i uređenju sporednih prohodnih krovnih terasa Matičnog vrtića Krk. Za dvije prvospomenute teme, točnije uređenje zelenih zona uz zgrade Matičnog i Područnog vrtića Krk, u dogledno se vrijeme planira krenuti s izradom projektne dokumentacije. U kontekstu izrade projektne dokumentacije vezane uz izgradnju nastavka nerazvrstane ceste na predjelu Paradiso u gradu Krku, a nastavno na zahtjev J. K. iz Krka za korekcijom (izmještanjem) njezine trase, istaknuto je kako Grad Krk podržava prvotni plan, s obzirom na to da bi traženo rezultiralo dugotrajnim procesom izmjena Urbanističkog plana uređenju UPU 1 - Krk, s time da je važećim UPU-om trasa vođena na način da postojeći teren prati u visinskom smislu, kako bi se mogao zadovoljiti uzdužni nagib ceste od 12 posto.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je inicijativa Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk da se: zamjene podne lampe na školskom parkiralištu te poprave spojevi na reflektorima uz školsko dvorište i senzori na fasadi škole. U tom smislu prihvaćene su dvije ponuda: prva, Obrta za elektroinstalaterske usluge EL-AN elektroinstalacije iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedna 14.503,75 kn, i, druga, tvrtke Elektro S.P.L. d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 2.435,00 kn bez PDV-a. S ciljem zamjene postojećih sijalica u dekorativnim kandelabrima postavljenim duž gradsku rivu, novim energetski učinkovitijim LED sijalicama, usvojena je ponuda tvrtke Area lighting d.o.o. iz Zagreba, s uračunatim PDV-om vrijedna 45.837,50 kn. U završnici projekta Modernizacije javne rasvjete na području Grada Krka, usvojena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damira Šiljega iz Viškova, s uračunatim PDV-om vrijedna 12.500,00 kn, za izradu elaborata modernizacije sustava javne rasvjete s troškovnikom, a kojim će biti obuhvaćeno još 100-tinjak preostalih svjetiljki diljem Grada Krka. Ovdje je riječ o investiciji procijenjenoj na 370.000,00 kn.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, temeljem obavijesti Središnjeg ureda za razvoj digitalnog društva, odgovornom osobom za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar državne imovine imenovana je: Svjetlana Jurić Prebeg. Naposljetku, predstavljen je zahtjev Odbora za izbor, imenovanja te dodjelu povelja i priznanja Primorsko-goranske županije, radi pribavljanja prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci s područja Grada Krka, uz napomenu kako će javni poziv, upućen potencijalnim porotnicima, biti uskoro dostupan na gradskim internetskim stranicama.

Sljedeći Kolegij gradonačelnika, nakon kolovoške stanke, na redu je u ponedjeljak, 06. rujna!