1. Kolegij: Prihvaćena (okvirna) procjena uređenja dječjeg igrališta u naselju Salatići

U Malenoj gradskoj vijećnici, 26. svibnja 2021. godine, održan je 1. sastanak Kolegija u čijim je raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovao i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, prometni redar, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti:(1) Udruzi Kreativni Krk iz Krka, dodijeljeno je 3.500,00 kn za izradu video zapisa sa završnog koncerta polaznika El Musicante škole gitare koji se u povodu kraja školske godine planira održati sredinom lipnja, (2) dok je Udruzi Potrošački centar iz Rijeke odobreno 3.000,00 kn za realizaciju projekta Savjetovanje potrošača Grada Krka u sklopu kojeg će svim zainteresiranima građanima biti omogućeno besplatno (online) savjetovanje vezano uz ostvarivanje potrošačkih prava. Na inicijativu Jedriličarskog kluba Plav iz Krka, prihvaćena je potpora ukupno vrijedna 10.000,00 kn s ciljem kupnje adekvatne odjeće za natjecatelje Kluba (jakne, trenirke, majice i kape s apliciranim klupskim logotipom). Temeljem prijedloga D. Š. iz Zagreba, odobrena je nabava deset primjeraka Leksikona najznačajnijih hrvatskih sportaša na čijim su stranicama zastupljene brojne sportašice i sportaši s područja Primorsko-goranske županije i otoka Krka, a čija pojedinačna cijena iznosi 198,00 kn.

Po raspravi o predmetima Pododsjeka za redarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Frisd iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 6.800,00 kn, za nabavu i montažu dviju nadzornih kamera kojima će se (na području Vidikovca i Lukobrana) zamijeniti one postojeće - dotrajale. Na prijedlog B. C. iz Krka da se odobri postavljanje podesta uokolo uslužnog objekta smještenog na području plaže Ježevac u gradu Krku, zaključeno je kako se odobrava tek prilazni dio podesta, neposredno pred uslužnim pultom, te, ujedno, nalaže uklanjanje bočno postavljene konstrukcije za podest pred ulazom u objekt, a sve to u prethodnom dogovoru s komunalnim redarstvom Grada Krka, s time da je kompletnu konstrukciju potrebno ukloniti najkasnije do 01. listopada ove godine.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, predstavljena je suglasnost Konzervatorskog odjela u Rijeci vezana uz određivanje boje buduće fasade i ostale radove na zgradi u gradskom vlasništvu lociranoj na adresi Vela placa 2 u gradu Krku, trenutno u najmu Privredne banke Zagreb. Nakon što je definiran blagi (prljavo-bijeli) ton fasade, zaključeno je kako će se prilikom izvođenja radova značajna pozornost posvetiti zaštiti krune zdenca što nalazi pred samim pročeljem, kao i zaštiti kamenog reljefa nad prolazom prema sjedištu Turističke zajednice Grada Krka. Udruzi Progres iz Krka dana je suglasnost da bez zakupa koristi javnu površinu, točnije prostor ispred Velikog parka u gradu Krku, i to s ciljem organizacije Sajma autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije (19. lipnja, 17. srpnja, 18. rujna i 16. listopada ove godine, od 08.00 do 15.00 sati), kao i Ekološke tržnice (05. lipnja, 15. lipnja, 03. srpnja, 20. srpnja, 07. kolovoza, 17. kolovoza, 04. rujna, 21. rujna, 02. listopada, 19. listopada i 06. studenog ove godine, od 08.00 do 15.00 sati). Nadalje, prihvaćena je investicija uređenja spojnog makadamskog puta na predjelu Kankul u gradu Krku, dugog 150,0 m i širokog 2,5 m, a koja je, sukladno troškovniku nadzornog inženjera, procijenjena na iznos od 19.000,00 kn bez PDV-a. Budući da je, temeljem zahtjeva Mjesnog odbora Kornić, za uređenje malonogometnog igrališta u naselju Kornić, prethodno osiguran budžet od 47.000,00 kn, i to bez PDV-a, prihvaćena je ponuda Obrta Gromača iz Kornića, bez PDV-a vrijedna 12.120,00 kn, za izradu kamenog stepeništa, farbanje metalnih stupova - nosača mreže te nabavu i rastezanje kamene frakcije oko asfaltnog dijela igrališta, dok će se druga dostavljena ponuda istog obrta, bez PDV-a vrijedna 46.661,50 kn, reducirati s obzirom osiguran ukupni budžet. Streličarskom klubu Maura Kal iz Krka dana je suglasnost za postavljanje srednjovjekovnog streličarskog terena na Trgu Kamplin (na povišenom dijelu s vanjske strane Kaštela) tijekom ljetne sezone, tj. u razdoblju od 18. lipnja - 18. rujna ove godine. Uz to, na inicijativu Mjesnog odbora Krk Istok, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, bez PDV-a vrijedna 18.850,00 kn, za sanaciju vodolovke kod pomičnog stupića pred Vratima slobode, odnosno istočnim ulazom u krčku starogradsku jezgru.

Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, prihvaćena je molba A. P. iz Viškova za sufinanciranjem projektne dokumentacije vezane uz izgradnju pristupnog puta na z.č. 1113/1 i 1378/1, k.o. Skrbčići, a s namjerom da se ostvari pravo gradnje na z.č. 1101 i 1100/1, k.o. Linardići. Pored toga, usvojena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za nadzor nad izvođenjem ovogodišnjih elektromonterskih radova na proširenju sustava javne rasvjete Grada Krka.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je investicija uvođenja dviju novih punionica za vozila na električni pogon ispred sjedišta Lučke kapetanije Rijeka - Ispostave Krk. S obzirom na prezentiranu rekapitulaciju ukupnih troškova, riječ je o projektu s uračunatim PDV-om vrijednom 122.930,00 kn. Nastavno na projekt uređenja prostora stare tržnice, usvojene su sljedeće ponude: (1) tvrtke Terradecor iz Rijeke, bez PDV-a vrijedna 8.800,00 kn, za izvođenje dodatnih, izvantroškovničkih radova, (2) tvrtke Meštrija d.o.o. iz Krka, bez PDV-a vrijedna 27.685,80 kn, za izradu metalne rešetke oko stabla i (3) tvrtke NS Agro Trade d.o.o. iz Viškova, bez PDV-a vrijedna 3.901,06 kn, za nabavu novih stabala. Naposljetku, prihvaćena je okvirna procjena troškova vezanih uz uređenje dječjeg igrališta u naselju Salatići. Građevinski dio ove investicije tako je procijenjen na 88.885,00 kn, a nabava opreme, podloga i hortikulture na 143.050,00 kn, što ukupno, bez PDV-a, iznosi 231.935,00 kn. Uz to, najavljeno je i skorašnje pokretanje postupka nabave za sanaciju podloge tj. opremanje Vježbališta na otvorenom Dražica novom vježbačkom podlogom.