134. Kolegij: Jednokratne potpore školarcima ove godine u visini od 300 kn

U Malenoj gradskoj vijećnici, 20. srpnja 2020. godine, održan je 134. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj te Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, razmotreni su i usvojeni prijedlozi Odluke o dodjeli novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. te Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za školsku 2020./2021. godinu. Temeljem istih uskoro se očekuje raspisivanje javnih poziva radi prikupljanja zahtjeva za sufinanciranje drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, zbirki zadataka, atlasa, mape za likovnu kulturu te pribora za tehničku kulturu) i bilježnica, odnosno dodjelu jednokratne potpore (stipendije), namijenjenih svim osnovnoškolcima i srednjoškolcima s prebivalištem na području Grada Krka, a koji će zajedno s uputama i pripadajućom dokumentacijom biti dostupni na internetskim stranicama Grada Krka. Ovim se programom svim osnovnoškolcima osigurava novčana naknada u visini od 300,00 kn, dok srednjoškolce očekuje jednokratna stipendija za nabavu školskih knjiga, radnih bilježnica i bilježnica, također, u vrijednosti od 300,00 kn, bez obzira pohađaju li srednju školu u gradu Krku ili izvan otoka. Zahtjevi će se, kao što je istaknuto, zaprimati sve do 30. rujna ove godine. Foto klubu Krk, s ciljem sudjelovanja njegovih članova na međunarodnom fotografskom natječaju Summer, Sea, Sun 2020., odobren je, za potrebe kotizacija, iznos od 4.090,00 kn (iliti 622,00 $). Za smještaj i hranu sezonske policije, točnije troje policajaca, i to dvoje u Hotelu Bor i jednog u smještajnim kapacitetima Policijske postaje Krk, u periodu od 15. srpnja do 31. kolovoza ove godine, izdvojen je ukupni budžet od 37.000,00 kn.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, J. K. iz Osijeka omogućena je izrada portreta i karikatura na javnoj gradskoj površini, i to isključivo na Trgu Kamplin, tijekom ljetnih mjeseci (do najviše 30 dana), uz plaćanje dnevnog zakupa od 50,00 kn. Nakon što je, nastavno na inicijativu stanara iz Ul. Lina Bolmarčića, analizirana bilješka komunalnog redara vezana uz uređenje dviju parcela u gradskom vlasništvu (k.č. 3822/9 i k.č. 3822/10, obje k.o. grad Krk), zajedno s pripadajućim troškovnikom Komunalnog društva Vecla d.o.o., zaključeno je kako predloženo, ove godine, nije predviđeno Programom održavanja komunalne infrastrukture, a što će se planirati u narednom razdoblju. Turističkoj zajednici Grada Krka dana je generalna suglasnost za korištenje javne gradske površine i priključka za struju na Trgu krčkih glagoljaša za sva glazbena događanja koja će se ondje, u sklopu sveotočnog programa Krk Island - A Place to Call Home, odvijati tijekom ljetnih mjeseci. Uz to, Udruzi Poslovni klaster Hrvatski otočni proizvod, dozvoljeno je korištenje javne gradske površine kod Velikog parka, gdje će se u subotu i nedjelju, 22. i 23. kolovoza ove godine (između 10.00 i 23.00 sata), odvijati sajam lokalnih proizvođača s područja hrvatskih otoka.

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćeno je Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostornoplanske dokumentacije za 2019. godinu. Ovim Izvješćem tako je obuhvaćeno 39 podnesaka fizičkih i pravnih osoba (dvostruko više nego li prošle godine), i to za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka, Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311), Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Kornić i Detaljnog plana uređenja Mali Kankul u gradu Krku, odnosno izradu Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Glavotok. Najveći broj tih zahtjeva odnosio se upravo na izmjene Prostornog plana uređenja Grada Krka, točnije na širenje granica građevinskih područja naselja Grada Krka.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, zaključeno je kako će se, s obzirom  na produljenje roka za prijavu, na Javni poziv za nabavu komunalne opreme na otocima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prijaviti nabava i ugradnja dva seta poluukopanih kontejnera na dvije nove lokacije u naseljima Skrbčići i Pinezići, zatim nabava malenih kontejnera za javne gradske površine i eventualno uređenje okoliša oko postojećih setova poluukopanih kontejnera na području grada Krka. U nastavku, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge Rektor iz Klisa, s godišnjim paušalom u iznosu od 32.500,00 kn, za implementaciju i korištenje (licenca!) aplikacije e-Udruge koja predstavlja platformu za upravljanje administracijom udruga, klubova i ostalih organizacija civilnog društva. Iznos navedenog paušala podrazumijeva korištenje aplikacije u punoj funkcionalnosti za 65 udruga, što govori u prilog godišnjoj naknadi od 500,00 kn po udruzi. Uz to, prihvaćena je i ponuda Obrta za savjetovanje Vertikalna informacijska tehnologija iz Osijeka, vrijedna 47.960,00 kn, za digitalizaciju provođenja Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka. Naposljetku, prihvaćena je ponuda Infinity sporta iz Krka, u iznosu od 3.500,00 kn, za godišnje održavanje (pješačke/biciklističke) staze Put Lokve.