132. Kolegij: Krk iznova domaćin otvorenog prvenstva u ronjenju na dah

U Malenoj gradskoj vijećnici, 29. lipnja 2020. godine, održan je 132. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj.

Na početku današnjeg sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za proračun i financije, usvojen je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Komunalnog društva Vecla d.o.o. radi nabave dugotrajne imovine. Tom Odlukom, temeljem Zakona o proračunu, Vecli d.o.o., kao trgovačkom društvu u gradskom vlasništvu, dana je suglasnost za zaduživanje putem dugoročnog kunskog kredita u Erste&Steiermärkische banci, i to u iznosu od 530.000,00 kn, a sve s ciljem nadogradnje parkirnih automata (240.900,00 kn s uključenim PDV-om), nabave pametnih spremnika za otpad sa sustavom upravljanja (207.468,75 kn s uključenim PDV-om), kao i nabave dodatnih parkirnih automata (213.750,00 kn s uključenim PDV-om). Uvjeti iz ugovora, pored ostalog, podrazumijevaju fiksnu kamatnu stopu od 2,5% godišnje, otplatu u jednakovrijednim godišnjim ratama te rok otplate od tri godine. Uz to, usvojen je i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje, kojom se Komunalnom društvu Ponikve voda d.o.o. daje suglasnost za zaduživanje putem financijskog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) radi financiranja kapitalnog Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka čija glavnica iznosi 45.000.000,00 kn (uvećano za pripadajuće kamate, naknade i troškove), a udio Grada Krka 10.224.000,00 kn (iliti 22,72%), i to pod sljedećim (izmijenjenim) uvjetima: produženim rokom korištenja kredita s 30. lipnja 2020. na 31. prosinac 2021. godine, prvom ratom otplate kredita s 31. prosinca 2020. pomaknutom na 30. lipanj 2022. godine te posljednjom ratom otplate kredita s 30. lipnja 2030. pomaknutom na 31. prosinac 2031. godine. O ovoj Odluci uskoro će imati prilike raspravljati i gradski vijećnici.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog zagrebačke Udruge branitelja - malih poljoprivrednih proizvođača Jabuka za korištenje javne površine - Trga bana Josipa Jelačića u gradu Krku (plato ispred Erste & Steiermärkische banke) gdje će, između 06. i 09. srpnja, 26. i 28. srpnja, 12. i 14. kolovoza te 24. i 26. kolovoza ove godine, organizirati prodajnu izložbu domaćih prehrambenih proizvoda (voća, povrća, sireva, meda, vina, sokova, likera, zimnica, čajeva i ostalog) pod geslom Najbolje od domaćeg i našeg. Nastavno na raspravu s prethodnog sastanka Kolegija i analizirano izvješće komunalnog redarstva, tvrtki Grodest d.o.o. iz Punta odobreno je produženje roka izvođenja fasaderskih i unutarnjih završnih radova na izgradnji obiteljske kuće (k.č. 1452/151, k.o. Vrh) u naselju Salatići, i to do 15. srpnja ove godine, uz preporuku da se proizvodi što manja emisija buke. S obzirom na zahtjev Župe Krk da za potrebe krizme u Krčkoj katedrali, najavljene za nedjelju, 05. srpnja ove godine, pilomat na Vratima slobode (tj. istočnom ulazu u krčku starogradsku jezgru) bude spušten, a stoga omogućen i prolaz vozilima do Trga Kamplin, zaključeno je da se isto dozvoli isključivo u jutarnjim i ranim poslijepodnevnim satima, i to najkasnije do 14.00 sati.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a nastavno na zahtjev M. Č. vezan uz izdavanje potvrde o nastavku izgradnje ceste na predjelu Mali Kartec u gradu Krku, istaknuto je kako Grad Krk, s obzirom na ishodovanu lokacijsku dozvolu, napravljen parcelacijski elaborat (iako zbog epidemije koronavirusa još nije organiziran javni uvid) i podnesen zahtjev za građevinskom dozvolom, namjerava nastaviti s izradom projektne dokumentacije, s time da će se, nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole, u narednom razdoblju planirati i izgradnja. Nadalje, prilikom traženja posebnih uvjeta za infrastrukturu u Poslovnoj zoni Kornić, a vezano uz očitovanje HEP-a u kojem se navodi da je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju zaštite i izmicanja njihove infrastrukture, točnije tamošnjeg dalekovoda, zaključeno je kako će se za isto, od HEP-a, zatražiti ponuda.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, najprije je usvojen prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka koju će uskoro razmatrati i gradski vijećnici. Nakon što su analizirane informacije vezane uz vrijednost triju okvirnih ponuda (tvrtki PJR d.o.o. iz Zagreba i Sensum d.o.o. iz Rijeke te Centra za inovativnost i transfer znanja Ekonomskog fakulteta u Rijeci) za izradu Programa ukupnog razvoja Grada Krka 2021. - 2027., najavljeno je skorašnje kreiranje projektnog zadatka, a potom i kretanje u postupak nabave. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Cordis d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 38.000,00 kn, za uslugu provedbe otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti vezane uz projekt energetske obnove sjedišta krčkog Komunalnog društva Vecla d.o.o. Naposljetku, temeljem Pisma namjere Udruge za organiziranju natjecanja u ronjenju na dah AIDA Hrvatska, istaknuto je kako će Grad Krk, u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Krka i Društvom za sportsku rekreaciju Centar aktivnosti Krk, i ove godine, nastavno na izvrsno prošlogodišnje iskustvo, biti domaćin otvorenog prvenstva Hrvatske, Slovenije, Italije i Mađarske u ronjenju na dah (u četiri discipline) prema standardima AIDA i CMAS federacija. Za potrebe ovog sedmodnevnog natjecanja, čija se organizacija planira u periodu između 05. i 12. rujna ove godine, Grad planira osigurati (maksimalni) budžet od 50.000,00 kn, s time da su kao benefiti domaćina izdvojeni: značajna vidljivost destinacije na društvenim mrežama, njezino promoviranje putem online marketinga, mogućnost kreiranja tradicije te prisustvo brojnih domaćih, a posebice inozemnih medija.