130. Kolegij: Najavljeno uključivanje u informacijski sustav e-Novorođenče

U Malenoj gradskoj vijećnici, 08. lipnja 2020. godine, održan je 130. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka Marinko Bajčić.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku današnjeg sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćena je inicijativa da se Grad Krk uključi u informacijski sustav e-Novorođenče. Riječ je o platformi, dostupnoj od 2018. godine, koja roditeljima, putem Interneta, omogućava: upis djeteta u maticu rođenih i evidenciju državljanstva, zatim prijavu prebivališta djeteta na adresu roditelja, reguliranje zdravstvenog osiguranja djeteta, podnošenje zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te unos postotka osobnih odbitaka na poreznu karticu za majku i oca prilikom prijave djeteta. Platforma, također, dojavljuje podatke o novorođenom djetetu OIB sustavu, kao i Državnom zavodu za statistiku. Naposljetku, implementacijom ove e-usluge, dostupne putem sustava e-Građani, roditeljima novorođenog djeteta omogućilo bi se da prilikom prijave svog djeteta postave zahtjev Gradu Krku za isplatom jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta. Prije potpisivanja Sporazuma s Ministarstvom uprave Republike Hrvatske koje upravlja platformom, voditeljem posla koji utvrđuje njezine parametre imenovan je Mladen Pavačić, a referenticom za obradu zahtjeva Andreana Gluvaković. Nadovezujući se na to, razmotrena je i mogućnost uvođenja sustava za upravljanje udrugama e-Udruge, o čemu će više riječi biti na jednom od sljedećih sastanaka. S obzirom na Zaključak Kolegija od 20. svibnja 2014. godine, kojim se sportskim udrugama i klubovima s područja Grada Krka odobrava sufinanciranje polovice iznosa vezanog uz obavljanje liječničkog pregleda sportaša, i to najviše dvaput godišnje, a temeljem računa dostavljenog Odsjeku za društvene djelatnosti, nastavno na upit Streličarskog kluba Maura kal, odlučeno je da se ta praksa, bez obzira na proračunske restrikcije, i nadalje nastavi. Temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za realizaciju projekta 20RK20 - Dar Gradu Krku, a potom i Zaključka Kolegija od 26. svibnja ove godine, Udruzi Rukotvorine Krk bit će doznačena sredstva u visini od 3.000,00 kn, za organizaciju trodnevne keramičarske akcije koja će se na Trgu Kamplin odvijati između 12. i 14. lipnja ove godine.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na prijedlog Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda Obrta Gromača iz Kornića, s uračunatim PDV-om vrijedna 8.750,00 kn za nabavu i ugradnju kamenog agregata (oblutaka) s ciljem dohrane partera dječjeg igrališta u naselju Kornić. Uz to, Streličarskom klubu Maura kal dana je suglasnost za postavljanje srednjovjekovnog streličarskog terena na platou ispod zidina Frankopanskog kaštela u gradu Krku, počevši od 26. lipnja ove godine.

Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o skorašnjem raspisivanju natječaja za prodaju, odnosno zamjenu nekretnine u gradskom vlasništvu, točnije k.č. 3822/7, k.o. grad Krk, od 610 m2, i to po cijeni od 150,00 EUR/m2. Potencijalni kupci tako će biti u mogućnosti ponuditi kupoprodajnu cijenu ili pak zamjensko zemljište, u slučaju da Grad Krk za njega ima ekonomski i pravni interes. Nadalje, Obrtu za usluge, ugostiteljstvo i trgovinu Phoenix iz Krka, sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, dana je suglasnost za proširenje ugostiteljske terase Caffe bara Tiffani nadomak Trga Kamplin, u dužini od tri metra, prema susjednom ugostiteljskom objektu - Cocktail baru Smokvica. Uz to, raspravljena je i problematika pojave tzv. bookera (ili promotora) ugostiteljskih objekata na ulicama krčke starogradske jezgre, o čemu će više riječi biti na jednom od narednih sastanaka, nakon što komunalno redarstvo predloži model regulacije njihovih aktivnosti, a sve u namjeri da se zadrže dobri odnosi među ponuđačima ugostiteljskih usluga.  

Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, predstavljen je prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020. godinu, koji će već ovog tjedna biti upućen na e-Savjetovanje. Vodeći se općepoznatim okolnostima, prihodi i rashodi ovogodišnjeg Proračuna smanjeni su za 16.253.106,91 kn, iliti za 16,6%, što znači da su ovim korekcijama s prvotno planiranih 97.662.961,72 kn svedeni na 81.409.854,81 kn.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, predstavljeni su: nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka za 2020. godinu, zatim nacrt Odluke o dopuni Odluke o načinu financiranja te određivanju naknade troškova rada za rad članova vijeća nacionalnih manjina Grada Krka u 2020. godini te nacrt Odluke o dopuni Odluke o naknadama za rad članova Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Pored toga, S. V. R. iz Krka dana je suglasnost za održavanje okupljanja na području Lukobrana u gradu Krku, i to 20. lipnja ove godine, u povodu obilježavanja Međunarodnog dana Joge.