125. Kolegij: Predstavljena rješenja uređenja dvorišta osnovne škole

Putem video-konferencije, 04. svibnja 2020. godine, održan je 125. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su raspravljali: Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju, razmotrena je problematika utvrđivanja (izdavanja) posebnih uvjeta, kao i uvjeta priključenja za zahvate u prostoru s ciljem izrade projektne dokumentacije u svrhu izdavanja lokacijskih, odnosno građevinskih dozvola, o čemu će više riječi biti na jednom od nadolazećih sastanaka Kolegija. Nadalje, analizirana su dva idejna rješenja tvrtke Graditelj d.o.o. za uređenje unutarnjeg dvorišta Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk na koje se izlazi iz učionice u kojoj se organizira produženi boravak učenika, i to, prvo, koje podrazumijeva stol za stolni tenis, podnu igru na antistres podlozi, dvije klupe i podne površine od okruglih kamenih oblutaka (uz one postojeće betonske), i, drugo, koje podrazumijeva podnu igru na antistres podlozi, dječje igralo - tobogan sa stepenicama, koš za košarku i podne površine od okruglih kamenih oblutaka (uz one postojeće betonske). U namjeri odabira najoptimalnijeg rješenja, a potom i izrade pripadajućeg troškovnika, ista će najprije, na mišljenje, biti proslijeđena Školi. Uz to, prihvaćen je prijedlog da se s tvrtkom Frisd d.o.o. produljiti Ugovor o najmu servera za potrebe pohrane WebGIS sustava, i to do kraja godine, uz mjesečnu naknadu od 1.100,00 kn, plus PDV. Na zahtjev Županijske lučke uprave Krk da se dostavi mišljenje vezano uz raspisivanje natječaja za davanje dviju (petogodišnjih) koncesija za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti, točnije opskrbe plovnih objekata gorivom na dijelu lučkog područja Luke Krk, zaključeno je kako će im se dostaviti suglasnost, no uz uvjet da se koncesionar plutajuće (pontonske) benzinske pumpe obveže gorivo dopremati isključivo noću: od 00.00 - 06.00 sati, dok je za kopnenu benzinsku pumpu utvrđeno nepravilno funkcioniranje instalacija, što znači da će se u slučaju pojave bilo kakvih problema pokrenuti postupak raskida koncesije.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojen je novozaprimljeni prijedlog Ugovora o ustupanju održavanja sustava javne rasvjete i upravljanja sustavom nadzora javne rasvjete na području Grada Krka u 2020. godini, a kojim su navedeni poslovi povjereni Komunalnom društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o., i to uz cijenu od 95,00 kn, plus PDV, po rasvjetnom tijelu - njih 2.568, što ukupno iznosi 243.960,00 kn, plus PDV, odnosno 20.330,00 kn, plus PDV, mjesečno. Naime, kao što je odlučeno na Skupštini Komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o., iz te je cijene kao zasebna vrijednost izuzeta naknada za upravljanje sustavom nadzora javne rasvjete, što znači da je cijena održavanja po rasvjetnom tijelu zadržana na prošlogodišnjoj razini. Sukladno mišljenju Mjesnog odbora Milohnići, K. T.  iz Vrha, tijekom ljetnih mjeseci, dozvoljena je prodaja isključivo vlastitih domaćih proizvoda od meda, na Placi, ispred župne crkve, u naselju Milohnići. Nadalje, prihvaćena je inicijativa Mjesnog odbora Kornić da se saniraju oborinskim vodama oštećeni dijelovi maslinarske šetnice što se, pod geslom Putevima zlatnih kapi krčkog blaga, prožete na relaciji Krk - Kornić. U tom smislu, krenut će se s prikupljanjem ponuda.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za proračun i financije, istaknuto je kako je u tijeku priprema prijedloga I. Rebalansa Proračuna Grada Krka, što znači da su rebalanse vlastitih proračuna već uglavnom pripremili svi proračunski korisnici, dok se od gradskih odsjeka očekuje da svoju pozornost sada usmjere na one projekte i programe koji će biti obuhvaćeni Rebalansom, u smislu njihove redukcije, tj. odgode za naredno razdoblje.

Pored ostalog što je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je ponuda tvrtke Frist d.o.o. za obnovu licenci za gradske Wi-Fi hotspotove, i to uz naknadu od 2.470,00 kn. Uz to, usvojena je i ponuda tvrtke NetCom d.o.o., s uračunatim PDV-om vrijedna 12.750,00 kn, za prilagodbu rješenja službenog gradskog portala potrebama osoba s invaliditetom, a što predstavlja generalnu obvezu vezanu uz Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. I na kraju, nastavno na platformu kojom se poljoprivrednici planiraju povezati s potencijalnim korisnicima njihovih proizvoda (građanima, tvrtkama...), istaknuto je kako se u suradnji s tvrtkom Oxygen Tech d.o.o. upravo radi na izradi aplikacije kojom se namjeravaju obuhvatiti OPG-ovi i ostali proizvođači ne samo s područja Grada, već i otoka Krka.