116. Kolegij: Nastavlja se ulaganje u Frankopanski kaštel

U uredu gradonačelnika, 17. veljače 2020. godine, održan je 116. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, nazočni su bili: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, najavljeno je raspisivanje Natječaja za davanje u (jednogodišnji) zakup javnih površina za postavu privremenih objekata na području Grada Krka, a koji će uskoro biti dostupan na internetskim stranicama Grada Krka. Nakon provedenog natječaja, najpovoljnijom (ujedno i jedinom) natjecateljicom za davanje u zakup dvoetažnog poslovnog prostora u gradskom vlasništvu kojem se pristupa s Vele place u gradu Krku, izabrana je Privredna banka Zagreb d.d. iz Zagreba, ponudivši za obavljanje bankarske djelatnosti mjesečnu zakupninu u iznosu od 2.601,20 EUR (plus PDV). Također, po prethodno provedenom natječaju, najpovoljnijom (ujedno i jedinom) natjecateljicom za davanje u zakup poslovnog prostora u gradskom vlasništvu kojem se pristupa s Trga sv. Kvirina u gradu Krku, izabrana je Udruga Rukotvorine Krk iz Krka, ponudivši za obavljanje djelatnosti izrade i prodaje umjetničkih slika i predmeta mjesečnu zakupninu u iznosu od 154,00 EUR (plus PDV).

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju tečaja za trudnice, čiji su potpisnici Grad Krk i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, a kojim je ova korisna edukacija (što se organizira četiri puta godišnje) zaslužila i financijsku potporu vrijednu 7.800,00 kn. Na prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan i Dječjeg vrtića Katarina Frankopan prihvaćen je Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu. Budući da obje odgojno-obrazovne ustanove imaju status Eko-škole/vrtića, Grad će na ime zagrebačke Udruge Lijepa naša, zadužene za provedbu spomenutog programa, uplatiti godišnju članarinu u iznosu od 8.000,00 kn. Riječ je o danas najpriznatijem statusu kojim se potvrđuje model odgoja i obrazovanja osjetljiv na pitanja ekologije, odnosno zaštite okoliša i održivog razvoja. Nogometnom klubu Krk odobrena je potpora u visini od 5.000,00 kn kojom će se sufinancirati trošak prijevoza mlađih pionira do Međugorja, gdje će sredinom ožujka sudjelovati na nogometnom turniru Međugorje Cup 2020.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na znanje je primljena činjenica o izvršenoj primopredaji novouređenog dječjeg igrališta na predjelu Borik u gradu Krku (k.č. 2065, k.o. Krk). Riječ je o investiciji vrijednoj 379.600,00 kn bez PDV-a, čija je realizacija bila povjerena tvrtki Dinocop d.o.o. iz Omišlja. U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke Hidroinženjering d.o.o. iz Zagreba, s uračunatim PDV-om vrijedna 61.875,00 kn, za izradu izvedbene projektne dokumentacije vezane uz projekt Rekonstrukcije zgrade Društvenog doma Poljica (k.č. 1858/5, k.o. Poljica). Ovom je ponudom tako obuhvaćena izrada: arhitektonskog izvedbenog projekta, građevinskog izvedbenog projekta, izvedbenog projekta svih instalacija i izvedbenog troškovnika za sve radove. Također, usvojene su i ponude tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke: prva, s uračunatim PDV-om vrijedna 20.750,00 kn, za vršenje stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova vezanih uz projekt Rekonstrukcije dijela Plavničke ulice (kbr. 24 - 48) i dijela Ul. Mali Kartec (do raskrižja s Paškom ulicom) u gradu Krku s rješavanjem problema oborinske odvodnje, i druga, s uračunatim PDV-om vrijedna 19.625,00 kn, za vršenje stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova vezanih uz projekt Izgradnje dijela primarne prometnice planske oznake U-3, kao i dijela pristupne prometnice planske oznake U-3.1, obje u obuhvatu DPU-a dijela područja Kružni tok i Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku. Nadalje, analiziran je i prihvaćen projekt Rekonstrukcije dijela Ul. Vidikovac (kod kbr. 14) u gradu Krku s rješavanjem problema oborinske odvodnje, i to zajedno s pripadajućim troškovnikom. S obzirom na to da je ovdje riječ o investiciji procijenjenoj na 159.750,00 kn bez PDV-a, najavljeno je skorašnje provođenje postupka jednostavne nabave. Naposljetku, verificiran je idejni projekt Izgradnje kružnog toka na području Sv. Petar u gradu Krku, ali uz napomenu da se iz projekta izostave prilazi na južne čestice.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Poljica usvojene su sljedeće ponude tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića: prva, bez PDV-a vrijedna 41.400,00 kn, za probijanje spojnog puta od Pičulice do Krča iznad naselja Bajčići u dužini od 400 metara, druga, bez PDV-a vrijedna 12.500,00 kn, za uređenje postojećeg šumskog puta od naselja Poljica do predjela Polača u dužini od 250 metara, treća, bez PDV-a vrijedna 27.650,00 kn, za krčenje raslinja uz makadamsku cestu od naselja Poljica do uvale Čavlena te od predjela Valji do lokve Močila u dužini od 3.950 metara, i četvrta, bez PDV-a vrijedna 8.000,00 kn, za krčenje raslinja između naselja na području mjesnog odbora (Brusići - Kapovci; Kapovci - Nenadići) u dužini od 1.000 metara. Sve prethodno navedene investicije nalaze se u ovogodišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture. Udruzi Progres iz Krka dana je suglasnost da bez zakupa koristi javnu površinu, točnije prostor ispred Velikog parka u gradu Krku, i to s ciljem organizacije Sajma autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije (14. ožujka, 18. travnja, 16. svibnja, 20. lipnja, 18. srpnja, 15. kolovoza, 19. rujna, 17. listopada, 14. studenog i 19. prosinca, u vremenu od 08.00 do 15.00 sati), kao i Ekološke tržnice (07. ožujka, 04. travnja, 02. svibnja, 06. i 16. lipnja, 04. i 14. srpnja, 07. i 18. kolovoza, 05. i 15. rujna, 03. listopada, 07. studenog i 05. prosinca, u vremenu od 08.00 do 15.00 sati). Na prijedlog mjesnih odbora Poljica, Skrbčići-Pinezići, Milohnići i Kornić, prihvaćen je rashod, u iznosu od 56.250,00 kn s uračunatim PDV-om, za izradu i postavljanje devet okretnih rampi radi zabrane prolaska kampera tijekom turističke sezone na sljedećim lokacijama: uvali Čavlena (tri rampe), uvali Vela Jana (dvije), makadamskom putu koji vodi prema crkvici sv. Krševana (jedna), uvali Draga (jedna), uvali Torkul (jedna) te uvali Dunat (jedna). U nastavku, prihvaćeno je Izvješće tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke o provedenim mjerama preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (DDD mjere) na području Grada Krka u prošloj godini. Prema navodima iz Izvješća, tijekom provedbe navedenih mjera nije utvrđena značajnija pojava štetnih glodavaca i insekata, zatim nije bilo potreba ni poziva od strane građana ili nadležnih službi za provedbom posebnih interventnih DDD mjera, iz čega se može zaključiti kako je prisutnost štetnih organizama na površinama i u objektima obuhvaćenim provedbom DDD mjera na zadovoljavajućoj razini. Od navedene procjene odstupa tek problem brojnosti komaraca, uz navod kako je za njihovu kvalitetnu kontrolu važno kontinuirano informirati građanstvo kako bi se i ono svojim odgovornim ponašanjem uključili u borbu protiv tih insekata. Uz ovo, prihvaćeno je i Izvješće o provedenim mjerama zaštite ukrasnog bilja na području Grada Krka u prošloj godini, a potom i ovogodišnji ugovor, kojim se provođenje navedenih mjera procjenjuje na iznos od 35.700,00 kn bez PDV-a.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Grada Krka.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, na prijedlog Biskupije Krk, za nastavak uređenja Frankopanskog kaštela u gradu Krku, kao i prošle godine, odobrena je potpora u visini od 100.000,00 kn. Nakon dovršenih arheoloških istraživanja i započete izrade Glavnog projekta uređenja partera, u ovoj je godini predviđena izrada Izvedbenog projekta, izrada Studije valorizacije arheoloških nalaza, izrada projektne dokumentacije za prezentaciju partera, konzervaciju i sanaciju prezentabilnih struktura te građevinski zahvati. Nadalje, prihvaćena je inicijativa Europske mreže za kulturni turizam (ECTN) da upravo Grad Krk bude domaćin 13. po redu Međunarodne konferencije za kulturni turizam Europe (International Conference for Cultural Tourism in Europe), a čije se održavanje planira između 22. i 24. listopada ove godine. Za tu je svrhu izdvojen budžet od 30.000,00 kn.

Uz ostale predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, predstavljena je Analiza troškova javne rasvjete Grada Krka za 2019. godinu, uz napomenu kako se već deset godina (od 2010.) intenzivno radi na prikupljanju podataka, njihovoj analizi i poduzimanju konkretnih aktivnosti s ciljem smanjenja potrošnje energenata. S obzirom na to da najviše energije troši upravo javna rasvjeta utrošak električne energije pokazuje značajan trend smanjenja koji je najočitiji u zonama gdje su se postojeća rasvjetna tijela zamijenila novim, energetski učinkovitim LED svjetiljkama. Tako je u 2019. u odnosu na 2010. godinu potrošnja električne energije s 1.018.157 kWh pala na 719.953 kWh.