76. Kolegij: Najavljena izmjena Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka

U uredu gradonačelnika, 11. ožujka 2019. godine, održan je 76. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler te Marinko Pavlić i Josip Brusić, predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan (i Andreana Gluvaković), stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

U raspravi o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog izmjene Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka, a sukladno mišljenju nadzora Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske. Predmetnim izmjenama tako su zahvaćeni članci 8, 17 i 18. Nastavno na to, a temeljem sugestije Centra za socijalnu skrb Krk, prihvaćena je i inicijativa da se Odluka o socijalnoj skrbi dopuni i novim oblicima socijalne pomoći, točnije (1) pravom na organiziranu prehranu (koja podrazumijeva dostavu gotovih obroka korisnicima tog oblika socijalne pomoći) te (2) pravom na njegu i pomoć u kući. Pravo na organiziranu prehranu tj. osiguran jedan topli obrok imat će samci ili domaćinstva s (prosječnim) mjesečnim primanjima (po članu domaćinstva) do (1) 1.500,00 kn, odnosno između (2) 1.500,00 kn i 2.000,00 kn, s time da će se trošak same pomoći u prvospomenutoj kategoriji (posredstvom Doma za starije osobe Mali Kartec) u cijelosti osiguravati iz Državnog proračuna, dok će ga u potonjem, s 50%-tnom participacijom, sufinancirati Grad Krk. Pravo na njegu i pomoć u kući imat će samci ili domaćinstva s (prosječnim) mjesečnim primanjima (po članu domaćinstva) do (1) 1.500,00 kn, zatim (2) između 1.500,00 i 2.000,00 kn te oni (3) iznad 2.000,00 kn, s time da će se trošak pomoći u prvospomenutoj kategoriji (posredstvom Centra za socijalnu skrb Krk) u cijelosti osiguravati iz Državnog proračuna, dok će ga u drugospomenutoj, s 50%-tnom participacijom, sufinancirati Grad Krk, s u trećespomenutoj u potpunosti financirati Grad Krk. O predloženim dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, na prvoj sljedećoj sjednici imat će prilike raspravu povesti i gradski vijećnici. U nastavku, Športskom ribolovnom društvu Lovarata osigurana je potpora u vrijednosti od 5.000,00 kn za kupnju profesionalne sportske opreme članu udruge Frani Tomljenoviću iz Krka koji će u rujnu ove godine, u sklopu hrvatske reprezentacije, nastupiti na Svjetskom prvenstvu u sportskom ribolovu. Temeljem prihvaćenog Ugovora, Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja (HGSS), za realizaciju ovogodišnjih programskih aktivnosti, odobren je ukupni budžet od 10.000,00 kn.

Tijekom rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe, a po provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju pješačke staze u dijelu park-šume Dražica u gradu Krku, pored dvije zaprimljene ponude (tvrtke Građevinar d.o.o. iz Rijeke i tvrtke Marvel Corp. d.o.o. iz Omišlja), kao povoljnija prihvaćena je ona tvrtke Marvel Corp. d.o.o. iz Omišlja, s uračunatim PDV-om vrijedna 253.750,00 kn. Po zaključenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju plaža na području grada Krka, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda tvrtke Marvel Corp. d.o.o. iz Omišlja, s uračunatim PDV-om vrijedna 604.225,00 kn. Temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 17/2019 (od 20. veljače ove godine), najpovoljnijim natjecateljem za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to z.č. 2607/2, površine od 295 m2, k.o. Kornić, izabran je OPG Mirjenko Mrakovčić iz Kornića. Temeljem natječaja objavljenog u istom broju prethodno navedenog glasila, najpovoljnijim natjecateljem za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to dijela k.č. 3440/13, k.o. grad Krk, površine od 277 m2, izabran je Ivan Orešković iz Krka. Pored toga, temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 17/2019, prihvaćen je prijedlog da se kao najpovoljniji natjecatelj za kupnju zemljišta u vlasništvu Grada Krka smještenog unutar građevinske zone naselja Krk, točnije k.č. 2160/11, k.o. Krk, površine od 437 m2, s obzirom na dvije zaprimljene ponude (Hrvoja Cvitkušića iz Krka i Milana Žužića iz Krka), izabere Milan Žužić iz Krka. O ovom će se prijedlogu, nadalje, imati prilike očitovati i gradski vijećnici. U nastavku, najavljeno je raspisivanje natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, površine od 60 m2,  smještenog u Mjesnom domu Kornić. S obzirom na skorašnji istek roka Ugovora o zakupu poslovnog prostora, površine od 57 m2, smještenog na drugom katu zgrade što se nalazi na adresi Trg sv. Kvirina 1 u gradu Krku, odlučeno je da se isti, za potrebe organiziranja ureda, produži, i to s dosadašnjim zakupnikom Turističkom zajednicom otoka Krka, uz mjesečnu zakupninu od 314,00 EUR. Iz istog razloga, donesena je i odluka o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora smještenog u prizemlju zgrade što se nalazi na adresi Josipa J. Strossmayera 4 u gradu Krku, površine od 24 m2, također, s dosadašnjim zakupnikom Vilimom Mandekićem iz Krka, za obavljanje djelatnosti - trgovine na malo novinama, knjigama, razglednicama, duhanskim prerađevinama i slično, s mjesečnom zakupninom od 856,00 EUR. Na prijedlog tvrtke Vesperal d.o.o. iz Krka, odobren je Ugovor o zakupu ugostiteljske terase, površine od 8 m2, koja se nalazi u Ul. J. J. Strossmayera 36 u gradu Krku, a za potrebe obližnjeg ugostiteljskog objekta Citta Vecchia. Naposljetku, najavljeno je raspisivanje natječaja za davanje u zakup zemljišta, odnosno dijela k.č. 2500/2, površine od 197 m2, i dijela k.č. 2509/6, površine od 46 m2, obje k.o. grad Krk, za uređenje adrenalinskog parka, kao i natječaja za davanje u zakup javne površine, tj. dijela k.č. 3142/1, k.o. grad Krk, površine od 50 m2, radi postavljanja privremenog objekta za obavljanje djelatnosti - prodaje cvijeća.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, a nastavno na inicijativu Vijeća roditelja Osnovne škole Fran Krsto Frankopan koje traži provođenje potrebnih mjera kako bi se osigurali što sigurniji dolasci i odlasci učenika u/iz škole, zaključeno je kako će se, u prvom koraku, izmijeniti aktualno vrijeme organiziranja dostave u jutarnjim satima (s obzirom na pilomat postavljen pred Trgom krčkih glagoljaša), i to na način da se ona u cijelosti izvrši prije dolaska učenika u školu, tj. između 06.00 i 07.30 sati. Mili Šutiću iz Vrha odobrena je potpora u vrijednosti do 5.000,00 kn za sanaciju divljih odlagališta komunalnog otpada što su formirana na njegovim parcelama. Krisztianu Czellaru iz Mađarske odobreno je korištenje javne površine na Trgu Kamplin u gradu Krku (1 m2) s ciljem izvođenja besplatnih žonglerskih radionica uz prodaju žonglerskih rekvizita, i to u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna ove godine, uz jednokratnu zakupninu od 3.000,00 kn (50,00 kn dnevnog zakupa x 60 dana).

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke 4Home d.o.o. iz Kostrene, bez PDV-a vrijedna 10.960,00 kn, za sanaciju interijera budućeg sjedišta Centra za kulturu Grada Krka. Uz to, prihvaćena je i ponuda tvrtke Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca, bez PDV-a vrijedna 44.200,00 kn, radi izrade kataloga čestica za potrebe utvrđivanja važećih granica građevinskih područja u HTRS-u. Naposljetku, u namjeri adaptacije i dogradnje upravne zgrade Grada Krka, prihvaćena je ponuda tvrtke Cimaš arhitektura iz Rijeke, bez PDV-a vrijedna 39.200,00 kn, za izradu projektne dokumentacije vezane uz adaptaciju i prenamjenu interijera prvog i drugog kata s dogradnjom unutarnjeg stepenište (uz ishođenje građevinske dozvole).