75. Kolegij: Odobrena ulaganja u nerazvrstane ceste (MO Milohnići)

U uredu gradonačelnika, 04. ožujka 2019. godine, održan je 75. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler te Marinko Pavlić i Josip Brusić, predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Kako je ovotjedni sastanak započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, usvojen je prijedlog Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, da im se odobri budžet od 5.356,25 kn za nabavu i montažu klima uređaja u njihovom sjedištu smještenom na adresi Lukobran 5 u gradu Krku. Na inicijativu Nikše Franova iz Krka, roditelja polaznika šestog, ujedno i završnog razreda Područnog osnovnoškolskog odjela Glazbene škole Mirković Opatija u Malinskoj, prihvaćen je trošak sufinanciranja njegovog završnog ispita u iznosu od 850,00 kn. S obzirom na to da je Udruga Progres iz Krka početkom ožujka krenula s organizacijom nove serije krčkih ekoloških tržnica, u smislu korištenja javne površine, dana joj je suglasnost za održavanje svih ovogodišnjih manifestacija tog tipa, i to od 01. siječnja - 15. lipnja te od 15. rujna - 31. prosinca uz istočnu stranu Velikog parka (lokacija ispod koprivića), a od 15. lipnja - 15. rujna na trgu iznad Krušije. Na inicijativu nedavno reaktiviranog Odbojkaškog kluba Krk, a nastavno na dogovor s korisnicima osnovnoškolske sportske dvorane, kao termini tijekom kojih će ondje održavati treninge dodijeljeni su im: ponedjeljak od 17.30 - 19.00 te petak od 19.00 - 20.30 sati. U nastavku, izdvojena je obavijest Centra za kulturu Grada Krka o prebacivanju predstave Ufuraj se i pukni Teatra Kerekesh, s petka 19. na petak 26. travnja, kako bi se izbjegla preklapanja s događanjima vezanim uz Veliki tjedan, s time da mjesto njezinog održavanja, kao i vrijeme početka ostaju neizmijenjeni.

U raspravi o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, a sukladno odredbama Odluke o komunalnom doprinosu, Grad Krk oslobođen je plaćanja komunalnog doprinosa, u iznosu od 125.824,80 kn, za ozakonjenje završene slobodnostojeće zgrade javne namjene, tj. Društvenog doma Bajčiću smještenog u naselju Nenadići. Na prijedlog Mjesnog odbora Milohnići, prije početka turističke sezone, odobrena su sredstva  u iznosu od 104.500,00 kn (s uračunatim PDV-om) za uređenje nerazvrstanih cesta iliti makadamskih putova koji su ujedno prilazi moru, a sve prema sljedećim ponudama tvrtke Dabiskom d.o.o. iz Nenadića: (1) za strojno krčenje uz prometnicu od naselja Brzac do Kampa Glavotok, što je posao vrijedan 10.000,00 kn; (2) za strojno i ručno krčenje te popravak makadamskog puta koji vodi do uvale Vančala na području naselja Linardići, što je posao vrijedan 35.875,00 kn; (3) za strojno krčenje uz prometnicu od naselja Milohnići do crkvice sv. Krševana, što je posao vrijedan 35.250,00 kn; (4) za popravak makadamskog puta od naselja Brzac do uvale Makneli, što je posao vrijedan 16.250,00 kn; te (5) za izgradnju ugibališta i čišćenje materijala uz cestu od naselja Linardići do uvale Vela Jana, što je posao vrijedan 7.125,00 kn. Na prijedlog Mjesnog odbora Poljica, prihvaćena ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. i Nenadića, s uračunatim PDV-om vrijedna 6.875,00 kn za izgradnju ogradnog kamenog suhozida, dugog 11 metara, na granici između Grada Krka i Općine Malinska-Dubašnica.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na zahtjev Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda tvrtke Heraldic Art d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 1.875,00 kn za dizajn i izradu svečane zastave (dim. 80x130 cm) Udruge Kolejani Kornić. Uz to, Franjevačkom samostanu Navještenja Marijina Košljun dodijeljena je potpora od 20.000,00 kn za nabavu i ugradnju automatske pumpne stanice za otpadne vode.

Rješavajući predmete što ih je okupljenima predstavio gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za nabavu dodatne kamere koja će snimati područje oko (budućeg) poluukopanog kontejnerskog sklopa na području Portapizana u gradu Krku.