73. Kolegij: Najavljena objava Natječaja za davanje u zakup javnih površina

U uredu gradonačelnika, 18. veljače 2019. godine, održan je 73. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler te Marinko Pavlić i Josip Brusić, predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

S obzirom na to da će se nakon Malinske i Krka festivalska večer Melodija Istre i Kvarnera, 19. lipnja ove godine, održati u Puntu, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, razmotren je i prihvaćen prijedlog ugovora o suorganizaciji festivala, čiji su potpisnici Grad Krk i kastavska Udruga Ljudi i običaji, a kojim se Grad obvezao da ovaj popularno-zabavni program sufinancira iznosom od 37.000,00 kn. Jednak budžet ove će godine osigurati i Općina Malinska-Dubašnica, dok domaćine, Općinu Punat, očekuje izdvajanje vrijedno 74.000,00 kn. Na prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan i Dječjeg vrtića Katarina Frankopan prihvaćen je Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu. Budući da obje odgojno-obrazovne ustanove imaju status Eko-škole/vrtića, Grad će na ime zagrebačke Udruge Lijepa naša, zadužene za provedbu spomenutog programa, uplatiti godišnju članarinu u iznosu od 8.000,00 kn. Riječ je o danas najpriznatijem statusu kojim se potvrđuje model odgoja i obrazovanja osjetljiv na pitanja ekologije, odnosno zaštite okoliša i održivog razvoja. Gradskom društvu Crvenog križa Krka odobren je zahtjev da im se sredstva dodijeljena za realizaciju programa u ovoj godini uplaćuju na mjesečnoj razini, drugim riječima u 12 jednakih obroka. Uz to, izdvojena je obavijest Patronažne službe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije - Ispostave Krk, o skorašnjem početku novog ciklusa višednevnog tečaja priprema trudnica za porod i roditeljsku funkciju. Ova besplatna edukacija, kojoj pokroviteljsku podršku redovito pruža Grad Krk, provodi se četiri puta godišnje, tijekom ožujka, lipnja, rujna i studenog, a prvo ovogodišnje predavanje održat će se u biblioteci Doma zdravlja Krk, i to 11. ožujka, s početkom u 17.30 sati.

Tijekom rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe, a po provedenom postupku jednostavne nabave za dobavu i montažu punionice za električne bicikle u gradu Krku, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda tvrtke UTE - Uljanik Tesu Elektronika d.o.o. iz Pule, s uračunatim PDV-om vrijedna 233.512,00 kn. Po zaključenom postupku jednostavne nabave za dobavu robe, točnije grafičkih materijala povezanih s organizacijom manifestacije koja, u okviru EU projekta Informiraj, educiraj, recikliraj, podrazumijeva uključivanje izobrazno-informativnih aktivnosti na temu održivog gospodarenja otpadom, pored dvije zaprimljene ponude (Grafičkog obrta Igmar iz Hreljina i tvrtke Makol marketing - tržišne komunikacije d.o.o. iz Rijeke), prihvaćena je ponuda tvrtke Makol marketing - tržišne komunikacije d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 133.125,00 kn. U nastavku, donesene su odluke o počecima postupaka jednostavne nabave za: (1) izradu projekta uređenja interijera Multimedijalnog kulturnog centra Krk zajedno s programskim projektiranjem (izložbeni i multimedijalni sadržaji), (2) ustupanje radova na uređenju pješačke staze u Park šumi Dražica u gradu Krku te (3) pripremu podloga i procedura za razvoj komunikacijske platforme i e-usluga Grada Krka. Uz to, usvojena je i konačna odluka o skorašnjem raspisivanju prvog natječaja za davanje u (trogodišnji) zakup javnih površina u gradu Krku, i to namijenjenog predlagateljima s desetogodišnjim prebivalištem (sjedištem) na području Grada Krka.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, prihvaćene su dvije ponude Obrta za usluge, trgovinu i ugostiteljstvo MB Gromača iz Kornića: prva, s uračunatim PDV-om vrijedna 49.781,25 kn, za uređenje poljskog puta (Lokva Pakulova) na području naselja Kornić, i druga, bez PDV-a vrijedna 7.975,00 kn, za nasipavanje makadamskog puta u dijelu Ul. 17. travnja, također, u naselju Kornić. Nadalje, usvojen je prijedlog Ugovora o pružanju usluga veterinarsko-higijeničarskog servisa na području Grada Krka za ovu godinu, s time da su paušalna cijena pojedinih usluga, kao i cjenik ostalih ponuđenih usluga ostali na prošlogodišnjim razinama.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analizirane su inicijative mjesnih odbora Milohnići i Kornić, a vezane uz izgradnju (i održavanje) objekata i uređaja komunalne infrastrukture.