71. Kolegij: Najavljen projekt uređenja dijela Šetališta Dražica

U uredu gradonačelnika, 04. veljače 2019. godine, održan je 71. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, u povodu 10. obljetnice organiziranog kušanja vina na otoku Krku, Udruzi vinara Bukaleta odobrena je financijska pomoć s ciljem osposobljavanja triju osoba za zvanje sommelier, s time da izdvajanje po osobi iznosi 2.400,00 kn čemu se pridodaje i vrijednost PDV-a. Lions klubu Rijeka dodijeljeno je 1.000,00 kn na ime humanitarne akcije kojom se prikupljaju sredstva za edukaciju terapeuta u smjeru savladavanja komunikacije znakovnim jezikom. Nadalje, razmotren je prijedlog Doma mladih Rijeka za provođenjem akcije Prvi koraci u prometu, namijenjene djeci prvih razreda osnovnih škola. No, s obzirom na to da će na našem području ovaj edukativni program realizirati Auto klub Krk, kao dio svojih zadaća, predlagatelju nije moguće dati suglasnost za provođenje planirane akcije. Centru za rehabilitaciju Fortica iz Kraljevica dodijeljena je pomoć u iznosu od 2.000,00 kn za organizaciju 9. po redu Državnih sportskih susreta za djecu s teškoćama u razvoju te osobe s invaliditetom na kojem se tradicionalno okupi više od 200 sudionika s područja čitave Hrvatske. Mjesnom odboru Kornić odobrena je financijska pomoć u iznosu od 2.000,00 kn za organizaciju dječje karnevalske zabave što će se u narednim danima održati u Narodnom domu Kornić.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, zaključeno je da će se na trenutno aktualan Natječaj za izgradnju, obnovu i opremanje športskih građevina Središnjeg državnog ureda za šport Republike Hrvatske prijaviti dvije značajne investicije, i to: izgradnja hangara Jedriličarskog kluba Plav te izgradnja nadstrešnice boćarske staze u naselju Brzac, uz napomenu da su za oba projekta već prethodno ishodovane građevinske dozvole.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a s obzirom na netom proveden parcelacijski elaborat za izgradnju prve faze ulice UO-1 (spoj ulica Busilak i Gušternica) u naselju Vrh, radi ishodovanja građevinske dozvole, najavljeno je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, odnosno izrada glavnog projekta. U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke Projekt nova d.o.o. iz Rijeke, bez PDV-a vrijedna 33.400,00 kn, za izradu projektne dokumentacije s ciljem rekonstrukcije dijela Bodulske ulice u gradu Krku uz rješavanje problema oborinske odvodnje. Prihvaćene su, također, i tri ponude tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke: prva, bez PDV-a vrijedna 20.000,00 kn, za izradu tehničkog rješenja i troškovnika u namjeri rekonstrukcije Plavničke ulice u gradu Krku, druga, bez PDV-a vrijedna 14.700,00 kn, za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova prve faze rekonstrukcije dijela Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku uz rješavanje problema oborinske odvodnje te treća, bez PDV-a vrijedna 49.000,00 kn, za izradu idejnog projekta izgradnje kružnog toka na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (ispred trgovačkog centra Plodine).

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćeno je Izvješće tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke o provedenim mjerama zaštite ukrasnog bilja na području Grada Krka u prošloj godini, a potom i ovogodišnji ugovor, kojim se provođenje navedenih mjera procjenjuje na iznos od 31.800,00 kn, bez PDV-a. Naposljetku, najavljeno je uređenje dijela Šetališta Dražica, na potezu od dječjeg bazena Hotela Dražica do stepenica koje vode na kupalište Dražica, međutim za pripadajući troškovnik, u smislu njegove nadopune, zatražena je revizija. No, unatoč tome, istaknuto je kako se radi o investiciji zasad, s uračunatim PDV-om, procijenjenoj na 246.625,00 kn.