69. Kolegij: Analizirana prošlogodišnja potrošnja javne rasvjete

U uredu gradonačelnika, 21. siječnja 2019. godine, održan je 69. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Budući da je ovotjedni sastanak započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka - Područnom odjelu Krk, osigurana je potpora u vrijednosti od 20.500,00 kn radi kupnje ručno izrađene gitare čime bi se udovoljilo standardu sudjelovanja sve većeg broja njezinih polaznika na državnim i međunarodnim natjecateljskim smotrama. Uz to, istoj je ustanovi odobreno 10.000,00 kn pomoći za organizaciju 119. Plenuma Hrvatskog društva glazbenika i plesnih pedagoga koji će se između 07. i 09. svibnja ove godine održati u baščanskom Hotelu Corinthia, a čime se, ujedno, pridonosi popularizaciji umjetničkog školovanja na našem otoku. Nadalje, načelno je podržana inicijativa Mažoretkinja otoka Krka da im se nabave uniforme - suknje, sakoi, čizme, šeširi i kape - što predstavlja rashod od ukupno 277.900,00 kn, o čemu bi se, uskoro, trebala povesti rasprava na otočnoj razini, tj. na sastanku Koordinacije načelnika i gradonačelnika otoka Krka. Napomenimo, Mažoretkinje otoka Krka osnovane su 2017. godine, a danas broje 70-ak članica raspoređenih u sljedeće uzrasne skupine: dječju, kadetkinje, juniorke i seniorke. Naposljetku, prihvaćen je prijedlog Ugovora o financiranju tečaja za trudnice, čiji su potpisnici Grad Krk i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, a kojim je ova korisna edukacija (što se organizira četiri puta godišnje) zaslužila i financijsku potporu.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josipu Joziću iz Krka odobreno je pravo na umanjenje plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju obiteljske kuće, obzirom da dosad nije koristio navedenu povlasticu te u svome vlasništvu nema nikakve stambene nekretnine. Pored toga, temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, usvojen je prijedlog Ugovora Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o izradi Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti (planirano, organizirano i sustavno suzbijanje patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije - DDD) te stručnom nadzoru nad provođenjem DDD mjera, za što su iz Proračuna osigurana sredstva u iznosu od 13.515,00 kn.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je prijedlog da se od 01. veljače ove godine saziv Kolegija gradonačelnika proširi novim članom, i to potpredsjednikom Gradskog vijeća Grada Krka iz redova vlasti. Naime, Međustranačkim sporazumom o predizbornoj koaliciji na izborima za lokalnu samoupravu Grada Krka, potpisanim 2017. godine, utvrđeno je da u drugoj polovici mandata (od lipnja 2019.) predsjedavanje sjednicama Gradskog vijeća preuzima njegov potpredsjednik, u ovome slučaju Josip Brusić iz Krka. Njegovo priključivanje Kolegiju gradonačelnika, stoga, možemo smatrati svojevrsnom pripremom za preuzimanje predsjedavanja sjednicama Gradskog vijeća. U Natječajno povjerenstvo sa zadaćom raspisivanja javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka, obzirom da aktualnoj ravnateljici uskoro ističe četverogodišnji mandat, kao predstavnici Grada Krka, predloženi su: Ana Bajčić Hrgovčić i Serđo Samblić, o čemu će se uskoro očitovati i gradski vijećnici. U nastavku, usvojen je prijedlog Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka u smislu njegovog usklađivanja s Općom uredbom o zaštiti podataka, kao i zakonskim propisima koji iz iste proizlaze. Također, prihvaćen je i prijedlog Dodatka 6. Ugovora o ustupanju održavanja sustava oborinske odvodnje što ga je Grad Krk potpisao s Trgovačko-komunalnim društvom Ponikve vode d.o.o. Njime ugovorne strane uređuju međusobna prava i obveze koji proizlaze iz ustupanja poslova održavanja sustava oborinske odvodnje na javnim površinama Grada Krka, s time da će se za ovogodišnju realizaciju predmetnih poslova iz Gradskog proračuna izdvojiti ukupno 39.135,00 kn.

Uz ostale predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, predstavljena je Analiza troškova javne rasvjete Grada Krka za 2018. godinu, uz napomenu kako se već devet godina (od 2010.) intenzivno radi na prikupljanju podataka, njihovoj analizi i poduzimanju konkretnih aktivnosti s ciljem smanjenja potrošnje energenata. S obzirom da najviše energije troši upravo javna rasvjeta utrošak električne energije pokazuje značajan trend smanjenja koji je najočitiji u zonama gdje su se postojeća rasvjetna tijela zamijenila novim, energetski učinkovitim LED svjetiljkama. Tako je u 2018. u odnosu na 2010. godinu potrošnja električne energije s 1.018.157 kWh pala na 734.864 kWh.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojena su sljedeća izvješća po održanim javnim raspravama, i to o: prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku, prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, te prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311). Na kraju, prihvaćen je troškovnik komunalnog društva Ponikve voda d.o.o. za izgradnju priključka na fekalnu kanalizaciju i vodovodnu instalaciju, a vezanog uz projekt izgradnje nerazvrstane ceste na predjelu Mali Kartec u gradu Krku, što predstavlja investiciju, s uračunatim PDV-om, procijenjenu na 147.727,29 kn.