66. Kolegij: Raspravljen Prijedlog II. Izmjene Proračuna Grada Krka za 2018.

U uredu gradonačelnika, 11. prosinca 2018. godine, održan je 66. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Plesnom kubu Dance Queen iz Kraljevica, dodijeljena je potpora vrijedna 3.000,00 kn u cilju realizacije nastupa (tj. šivanje kostima, izradu scenografije, miksanje pjesama, make-up i ostale aktivnosti) za potrebe finalne epizode Supertalenta. Riječ je o udruženju koje okuplja 250 članova s područja čitave Primorsko-goranske županije, od čega njih 50-ak dolazi upravo s otoka Krka. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk odobreno je 2.000,00 kn pomoći za organizaciju 18. izdanja Humanitarnog božićno-novogodišnjeg koncerta koji će se u Velikoj dvorani Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir odigrati 20. prosinca, s početkom u 17.00 sati. Ova hvalevrijedna blagdanska priredba osim po masovnosti izvođača - ponajviše združenom zboru sastavljenom od četiri stotine raspjevanih osnovaca - prepoznatljiva je barem po još dvjema značajkama: masovnosti publike koja iz godine u godinu dvoranu ispuni do posljednjega mjesta, ali i neprekinutom humanitarnom angažmanu kojim se nastoji doprinijeti rješavanju problema iz naše sredine. U nastavku, analiziran je prikaz dosad realiziranih financijskih potpora što su ih udruge osigurale posredstvom Javnog poziva za sufinanciranje javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu. Od 83 udruge koje su ostvarile pravo na (su)financiranje svojih programa i projekata, njih 14 nije u cijelosti iskoristilo odobrena sredstva. Drugim riječima, kako je za tu namjenu u ovogodišnjem Proračunom bilo osigurano 2.215.000,00 kn, 69.972,00 kn čine odobrena, ali ipak nerealizirana sredstva, što u postotku iznosi 3,27% (ne računajući pritom iznos planiran za tekuće rezerve u visini od 77.000,00 kn). Ostajući u domeni neprofitnog sektora, prihvaćen je Prijedlog Javnog poziva za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019. godinu, s time da se njegova objava očekuje neposredno nakon posljednje ovogodišnje sjednice Gradskog vijeća, 21. prosinca, dok će se prijedlozi programa i projekata zaprimati mjesec dana od datuma objave natječaja, i to uvažavajući sljedeća područja: odgoj i obrazovanje, kulturu, tehničku kulturu, sport, socijalnu skrb, zdravstvo, poljoprivredu, gospodarstvo te razvoj i demokratizaciju društva. U odnosu na prethodni Javni poziv, novosti se ogledaju u uvođenju kraćeg roka vezanog uz dostavu izvještaja o realiziranom programu ili projektu, zatim u pojednostavljenoj varijanti Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja te neznatno dopunjenom Zahtjevu korisnika sredstava odobrenih Proračunom Grada Krka.

Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, u namjeri raspisivanja natječaja, prihvaćen je prijedlog tvrtke Gabiflores d.o.o. iz Krka za davanje u zakup dijela k.č. 3142/1, k.o. grad Krk (dio platoa nekadašnje tržnice u gradu Krku), radi postavljanja privremenog, montažnog objekta s ciljem obavljanja djelatnosti prodaje cvijeća. Također, usvojen je i prijedlog Nikole Kremenića iz Krka, za zaključenje Ugovora o kupoprodaji, i to za z.č. 1478/157, k.o. Kornić, površine od 79 m2, inače zemljišta predviđenog za izgradnju puta u naselju Kornić. S obzirom da postojeći Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključen s tvrtkom IPPON d.o.o. iz Krka, za prostor smješten na adresi Dr. Dinka Vitezića 4 u gradu Krku, prestaje važiti 01. ožujka 2019. godine, isti je produljen na daljnjih pet godina. Nakon što je raspravljen prijedlog tvrtke Auro Domus d.o.o. iz Opatije da na području grada Krka zakupi javnu površinu u namjeri postavljanja bankomata, kao potencijalne lokacije s gradske su strane predloženi: autobusni kolodvor i prostor nekadašnje tržnice preko puta Malog parka. Po raspravljenom prijedlogu Davora Toića iz Krka da zakupi dio površine park-šume Dražica s ciljem postavljanja adrenalinskog parka za djecu i odrasle, definirana je obveza predlagatelja da prethodno dostavi njegovo idejno rješenje zajedno s pisanim očitovanjem Komunalnog društva Vecla d.o.o. i Dobrile Kraljić iz tvrtke Studio Perivoj d.o.o., kojima je povjerena briga o gradskim zelenim površinama.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, odlučeno je kako će odsad, pored gradonačelnika i njegov zamjenik biti ovlašten za zastupanje Grada Krka u sustavu eFondovi, a koji služi za prijavu i praćenje provedbe projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojen je prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu, koji će se naći i na dnevnom redu skorašnje sjednice Gradskog vijeća. Nadalje, prihvaćena je ponuda Soboslikarskog obrta ARTcolor iz Vrha, u iznosu od 3.050,00 kn, bez PDV-a, za uklanjanje grafita s vanjskog pročelja kapelice na Gradskom groblju Krk. Udruzi navijača Rijeke Plavo-bijeli otok iz Krka dana je suglasnost za oslikavanje dviju autobusnih stanica na području Dunata i skretanja za naselje Kornić, uz državnu cestu D 102.

Uz ostale predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je ponuda Udruge IstraMet iz Tinjana, vrijedna 2.500,00 kn, za pregled i servisiranje krčke meteorološke stanice.

Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, raspravljen je i usvojen prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2018. godinu, o čemu će uskoro imati prilike razgovarati i gradski vijećnici. Ovom izmjenom i dopunom tako je predloženo 79.067.398,57 kn prihoda i primitaka, 4.614.443,12 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2017. godine te 84.330.841,69 kn rashoda i izdataka. U odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka s 90.094.080,09 kn prihoda i primitaka, 4.614.443,12 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2017. godine te 94.708.523,21 kn rashoda i izdataka, ovom, najrecentnijom izmjenom i dopunom predloženo je smanjenje prihoda i primitaka u iznosu od 10.337.681,52 kn (11% od usvojenog Proračuna) te jednakovrijedno smanjenje rashoda i izdataka. Kako za II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2018., tako i za Proračun Grada Krka za 2019. godinu otvorena su e-Savjetovanja koja će biti aktivna sve do 17. prosinca. Uz to, usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2018. godinu. Također, odobreni su i prijedlozi izmjena Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2018., Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2018. te Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu, kao i prijedlozi Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2019., Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2019. te Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu.