62. Kolegij: Dodijeljena 51 učenička i studentska stipendija

U uredu gradonačelnika, 12. studenog 2018. godine, održan je 62. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, po zaključenom Natječaju i nakon razmotrenih prijava, prihvaćen je prijedlog za dodjelu stipendija učenicima i studentima u 2018./2019. školskoj, odnosno akademskoj godini. Naime, od ukupno 52 prispjele molbe, natječajnim kriterijima udovoljila je 51, što znači da je pravo na gradsku stipendiju ostvario 21 učenik, od čega sedmero polaznika proizvodnih zanimanja te 30 studenata, među kojima ih četvero polazi prvu godinu studija. Dok će učenici stipendiju u mjesečnom iznosu od 500,00 kn primati između 01. listopada 2018. i 30. lipnja 2019., studenti će svoju zasluženu mjesečnu naknadu vrijednu 700,00 kn dobivati, shodno ritmu akademske godine, između 01. studenog 2018. i 31. srpnja 2019. godine. Na prijedlog Alana Žica-Teklina, direktora tvrtke Pandora gong j.d.o.o., ujedno i autora nekolicine uspješnih publikacija na temu otočne kulturne baštine, u narednoj, 2019. godini, prihvaćeno je sufinanciranje monografije pod nazivom Izumrla naselja i napuštene građevine otoka Krka, za što će se planirati budžet od 25.000,00 kn. Denisu Brautu iz Kornića dana je suglasnost za sufinanciranje (participiranje u ekonomskoj cijeni) boravka djeteta u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan - Područnom vrtiću Malinska, budući da zbog nedostatka raspoloživih mjesta nije primljeno u Matični vrtić Krk.

Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, u postupku jednostavne nabave za izradu idejnog projekta reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na području naselja Poljica, pored dvije pristigle ponude (tvrtki PanGeo Projekt d.o.o. iz Zagreba i Maxicon d.o.o. iz Zagreba), kao povoljnija prihvaćena je ona tvrtke PanGeo Projekt d.o.o. iz Zagreba, bez PDV-om, vrijedna 69.200,00 kn. Po provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na izgradnji dječjeg igrališta na predjelu Borik u gradu Krku, pored tri zaprimljene ponude (tvrtki GP Krk d.d. iz Krka i Dinocop d.o.o. iz Omišlja te obrta Gromača iz Kornića), kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Dinocop d.o.o. iz Omišlja, bez PDV-a, vrijedna 379.598,00 kn. U postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na izgradnji dijela zgrade (hangara) Jedriličarskog kluba Plav u gradu Krku, pored dvije pristigle ponude (tvrtki GP Krk d.d. iz Krka i Dinocop d.o.o. iz Omišlja), kao povoljnija prihvaćena je ona tvrtke Dinocop d.o.o. iz Omišlja, bez PDV-a, vrijedna 198.188,00 kn. Po provedenom postupku jednostavne nabave za izradu idejnog rješenja, sadržaja i strukture aplikacije za pametne telefone, vezujući se uz izobrazno-informativne aktivnosti na temu održivog gospodarenja otpadom u sklopu projekta Informiraj, educiraj, recikliraj, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda tvrtke EcoMobile d.o.o. iz Zagreba, bez PDV-a, vrijedna 54.550,00 kn. Nadalje, donesena je odluka o početku postupka nabave radi pribavljanja električne energije za potrebe Grada Krka u 2019. godini, što predstavlja investiciju procijenjenu na 600.000,00 kn.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, nakon što su razmotrene dvije varijante sustava punionica za e-bicikle, zaključeno je kako će se s ciljem skorašnje izrade tehničkog rješenja, izabrati ona varijanta koja na početku parkirališta upravne zgrade Grada Krka zauzima dva (a ne četiri) parkirna mjesta. Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir odobrena je isplata potpore u iznosu od 7.156,12 kn, vezana uz sudjelovanje sedmero učenika i jednog profesora iz Krka na susretu mladih održanom u njemačkom gradu Rockenhausenu.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na prijedlog Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, u Proračunu za 2019. godinu, bit će osigurana sredstva u iznosu od 13.515,00 kn, namijenjena izradi programa i provedbi stručnog nadzora nad preventivnom i obveznom preventivnom dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom. Pored toga, prihvaćena je ponuda soboslikarskog obrta Art color iz Vrha, vrijedna 1.680,00 kn, za lakiranje i uređenje vanjske drvene stolarije Ljekarne Krk, smještene na adresi Vela placa 3 u gradu Krku.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na inicijativu Lovačkog društva Zec iz Malinske, za nastavak adaptacije lovačke kuće u Nenadićima, u Proračunu za 2019. godinu, bit će osiguran budžet od 13.630,00 kn.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za proračun i financije, razmotren je i usvojen prijedlog Proračuna Grada Krka za 2019., zajedno s projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Za narednu godinu prihodi i primici tako su predloženi u iznosu od 88.262.580,00 kn, višak iz prethodnih godina u iznosu od 1.254.770,00 kn, a rashodi i izdaci u iznosu od 89.517.350,00 kn. U projekcijama za 2020., tj. 2021. godinu prihodi i primici te rashodi i izdaci iznose 95.276.571,00 kn, odnosno 91.538.081,00 kn.