60. Kolegij: Kreće sanacija fasada dijela upravne zgrade Grada Krka

U uredu gradonačelnika, 22. listopada 2018. godine, održan je 60. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, načelno je prihvaćen prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Područne škole Vrh, za sufinanciranje sudjelovanja grupe učenika viših razreda u programu Dan i noć na PMF-u, koji će se u mjesecu travnju naredne godine odvijati u Zagrebu, s time da će se konkretna odluka, po prikupljenim dodatnim informacijama, donijeti na jednom od narednih Kolegija. Emili i Matiji Komljenoviću iz Vrha dana je suglasnost za sufinanciranje boravka djeteta u jasličkoj grupi Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - Područnog vrtića Malinska, budući da nije primljeno u jasličku grupu Matičnog vrtića Krk. Pored toga, na znanje je prihvaćena inicijativa Udruge Kreativni Krk iz Krka da joj se za narednu godinu povećaju sredstva namijenjena realizaciji programa i projekata, s time da će se konkretan zaključak definirati nakon što se u cijelosti posloži okvir budućeg gradskog Proračuna. Klubu informatičara otoka Krka, temeljem aplikacije na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u ovoj godini, odobrena je potpora u vrijednosti od 3.000,00 kn, za sudjelovanje mladih krčkih informatičara na natjecateljskim smotrama ovogodišnje Robotrke na prstenac.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, razmotren je zahtjev tvrtke Građevinar d.o.o. iz Rijeke za ugovaranjem naknadnih, nepredviđenih radova prilikom izgradnje dijela primarne gradske prometnice planske oznake U-3, kao i dijela pristupne prometnice planske oznake U-3.1, što se nalaze u obuhvatu Detaljnog plana uređenja dijela područja Kružnog toka i Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku, te je zaključeno kako će se traženo prihvatiti, ako njihova vrijednost ne bude prelazila 15% ukupno ugovorene vrijednosti radova.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, analiziran je novi troškovnik, što ga je isporučila tvrtka Ekogradnja d.o.o. iz Nove Gradiške, vezan uz sanaciju i uređenje južne i sjeverne fasade dijela upravne zgrade Grada Krka smještene na adresi Trg bana Josipa Jelačića 2, s uredima državnih i županijskih ispostava, te je za navedene radove, procijenjene na 190.875,00 kn bez PDV-a, najavljeno kretanje u postupak nabave. Također, prihvaćen je troškovnik Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha za održavanje nerazvrstanih cesta (poljskih puteva i šumskih cesta) na području Grada Krk koje su rekonstruirane posredstvom IPARD programa.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, definirani su koraci usklađivanja općih gradskih akata s odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je na snagu stupio početkom kolovoza ove godine. Uz to, iskazan je interes za otkup klavira, 1845. godine izrađenog u bečkoj radionici Prosenberger, danas u vlasništvu Samostana sv. Franje Asiškoga  u gradu Krku.