58. Kolegij: U sufinanciranje školskih knjiga (dosad) uloženo 306.646,00 kn

U uredu gradonačelnika, 01. listopada 2018. godine, održan je 58. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krk.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, u raspravi o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, usvojen je prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za šk./ak. god. 2018./2019., čija se objava na Internet stranicama Grada Krka očekuje već u utorak, 02. listopada (pod rubrikom Natječaji). U odnosu na prošlogodišnju praksu Natječaj (koji će biti otvoren 15 dana) ostaje u cijelosti neizmijenjen, što znači da se na isti mogu javiti učenici, uključujući i one proizvodnih zanimanja, koje, ako zadovolje natječajne uvijete, očekuje mjesečna stipendija u iznosu od 500,00 kn, dok je studentima, pod istim okolnostima, namijenjena mjesečna potpora od 700,00 kn. Ona se, važno je istaknuti, isplaćuje za period od devet mjeseci. Temeljem Izvješća o realizaciji programa sufinanciranja školskih knjiga učenicima osnovnih i srednjih škola, dosad su zaprimljena, te ujedno i realizirana, ukupno 574 zahtjeva, od kojih 410 čine zahtjevi polaznika Osnovne škole Fran Krsto Frankopan (Matične škole Krk i Područne škole Vrh), 100 zahtjevi polaznika Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir te 64 zahtjevi učenika koji srednje škole pohađaju izvan otoka Krka. Za tu je namjenu iz gradskog Proračuna dosad izdvojeno 306.646,00 kn, tj. 224.646,00 kn za sufinanciranje školskih knjiga učenicima osnovne škole te 82.000,00 kn za sufinanciranje školskih knjiga učenicima srednje škole, s time da je u obradi još 15-ak zahtjeva, na adresu Odsjeka, pristiglih u petak, 28. rujna. Športskom ribolovnom društvu Lovrata iz Krka za potrebe organizacije Međužupanijskog prvenstva u sportskom ribolovu s obale za seniore, dodijeljena je potpora od 7.650,00 kn, kojom će se podmiriti troškovi ručka za njegovih 90-ak sudionika.

Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, najprije je prihvaćeno građevinsko-tehničko rješenje za izgradnju dječjeg igrališta u Ul. Borik u gradu Krku (243 m2), što ga je izradila tvrtka Geoprojekt d.d. iz Opatije. S obzirom na analiziran troškovnik kojim su obuhvaćeni građevinski radovi, oprema i hortikultura, riječ je o investiciji, s uračunatim PDV-om, procijenjenoj na 503.000,00 kn, a za koju je najavljeno pokretanje postupka nabave. Nakon što je na zahtjev Mjesnog odbora Kornić, predstavljen idejni projekt uređenja javne površine na predjelu Dunat u gradu Krku što ga potpisuje tvrtka Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske, zaključeno je kako isti, obzirom na značajan udio travnate površine, treba dopuniti projektom navodnjavanja, odnosno travnatu površinu umanjiti koliko god je moguće. Nastavno na prihvaćeni izvedbeni troškovnik vezan uz projekt uređenja površina uz grobne niše na Gradskom groblju Krk, a kojeg, također, potpisuje Studio Perivoj, s ciljem realizacije ove investicije, s uračunatim PDV-om, procijenjene na 186.134,50 kn, najavljeno je pokretanje postupka nabave. Pored toga, na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, odobren je troškovnik za izgradnju novih te uređenje postojećih grobnih niša i kosturnica na Mjesnom groblju Kornić, a kojeg je izradio dipl.ing.građ. Edo Hero. Budući da je ovdje riječ o investiciji, s uračunatim PDV-om, procijenjenoj na 264.512,50 kn, najavljeno je otvaranje još jednog postupka nabave. Naposljetku, prihvaćena je ponuda tvrtke Dinocop d.o.o. iz Omišlja, vrijedna 9.500,00 kn, bez PDV-a, za izradu tehničkog rješenja smještaja polupodzemnih spremnika za komunalni otpad na području grada Krka.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Mjesnom odboru Poljica odobrena je nabava i prijevoz (60 m3) jalovine za potrebe održavanja makadamskih putova na području mjesnog odbora. Također na zahtjev Mjesnog odbora Poljica, prihvaćena je ponuda tvrtke Colići iz Bajčića, s uračunatim PDV-om, vrijedna 28.750,00 kn, i to za: skidanje dotrajale zaštitne mreže oko igrališta u naselju Bajčići te nabavu i montažu nove, zatim nabavu i montažu novih mreža za golove te popravak tamošnjih ulaznih vrata. Gradskom društvu Crvenog križa Krk dana je suglasnost za provođenje akcije pod nazivom Crveni križ u plavom okviru, u sklopu koje će se, 03. studenog ove godine, u suradnji s Planinarskim društvom Obzova, čistiti staze Drmunčali na području naselja Kornić. Obavijest o ovoj akciji tako će osim Mjesnom odboru Kornić biti proslijeđena i Komunalnom društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o. kako bi se osigurala potrebna infrastruktura za odvoz otpada.

U raspravi o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, nakon podrobne analize, usvojen je prijedlog javnog natječaja radi davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krka. Uz to, prihvaćena je ponuda tvrtke Infinity sport iz Krka, u iznosu od 2.600,00 kn, za redovno održavanje pješačko-biciklističke staze Put lokve što se nalazi na području naselja Poljica, a koja je uređena posredstvom EU projekta Lokna.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je prijedlog Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka da se povećaju sredstava za zaposlene i materijalne troškove, a koja sukladno Zaključku Koordinacije gradonačelnika/načelnika i potpisanom Sporazumu, sufinanciraju sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka. U namjeri da se održi normalno funkcioniranje krčkog JVP-a, predloženo je da se, počevši od 2019., fiksni dio poveća za 190.000,00 kn godišnje, i to od dosadašnjih 960.200,00 kn na 1.150.200,00 kn, a što se ima namiriti iz proračuna svih otočnih lokalnih samouprava. Prema tome, Grad Krk za tu će namjenu osigurati dodatnih 53.300,00 kn, iliti ukupno 322.100,00 kn. I na kraju, kao predstavnica Grada Krka u Upravno vijeće Dječjeg vrtića Katarina Frankopan imenovana je Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti.