57. Kolegij: Uređuju se poljoprivredni putovi na području MO Poljica

U uredu gradonačelnika, 24. rujna 2018. godine, održan je 57. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dana je suglasnost za snošenje troškova poludnevnog (četverosatnog) boravka dvoje blizanaca u vrtićkoj grupi Matičnog vrtića Krk, obzirom na ozbiljne zdravstvene probleme jednog od mališana. Na prijedlog veterana Košarkaškog kluba Zlatni otok, organizacija jubilarnog, 20. po redu Memorijalnog košarkaškog turnira Zlatko Franolić podržana je iznosom od 7.500,00 kn.

Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, tvrtki Gabi Flores d.o.o. iz Viškova, povodom nadolazećeg Dušnog dana, omogućen je zakup prostora bivšeg ugostiteljskog objekta Terasa Diana s ciljem skladištenja veće količine cvijeća, i to uz dnevni zakup od 50,00 kn. Odlučeno je, pored toga, kako će se postupak jednostavne nabave za izradu video sadržaja koji će služiti u izobrazno-informativne svrhe na temu održivog gospodarenja otpadom poništiti s obzirom da od tri zaprimljene ponude niti jedna nije bila cjelovita. Nastavno na to, najavljeno je i njegovo skorašnje ponavljanje. Potom je usvojena odluka o početku postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na pripremi zemljišta (k.č. 2286/1, k.o. grad Krk) za izgradnju, što predstavlja investiciju, bez PDV-a, procijenjenu na 115.000,00 kn. Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi iz Zagreba u zakup je dana poslovna prostorija (br. 5) smještena u prizemlju stambene zgrade što se nalazi na adresi Kvarnerska 15 u gradu Krku. U nastavku se raspravljalo i o uvjetima natječaja za prodaju zemljišta u gradskom vlasništvu (k.č. 3822/10, k.č. 3822/9, k.č. 3822/8, k.č. 3822/1, k.č. 3822/7, sve k.o. grad Krk), iliti njegovoj zamjeni za zemljište koje ulazi u sastav ceste na predjelu Kartec u gradu Krku.

Naposljetku, usvojen je prijedlog tvrtke HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, da im se s ciljem izgradnje 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV Krk 5 na dijelovima nerazvrstane ceste u gradu Krku (ispod Doma umirovljenika Mali Kartec) omogući osnivanje prava služnosti bez naknade.

Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, najavljeno je kako će dokumentacija vezana uz dva najrecentnija gradska projekta što se financiraju iz fondova Europske unije uskoro biti dostupna na gradskim internetskim stranicama.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojen je prijedlog Izmjena i dopuna Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Krk u 2018. godini, a koje proizlaze iz izmjena i dopuna istoimenog nacionalnog programa donesenih tijekom srpnja. Riječ je o aktu kojeg za Grad Krk izrađuje Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Na prijedlog Mjesnog odbora Poljica, prihvaćene su dvije ponude tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića: prva, s uračunatim PDV-om vrijedna 18.900,00 kn, za uređenje postojećeg poljoprivrednog/šumskog puta od Državne ceste D102 prema naselju Žgaljići u dužini od 280 metara, i druga, s uračunatim PDV-om vrijedna 33.000,00 kn, za uređenje postojećeg poljoprivrednog/šumskog puta od Drage do lokve Pičulice iznad naselja Bajčići u dužini od 1.400 metara. Obje investicije planirane su ovogodišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Agenciji za obalni linijski pomorski promet dana je suglasnost kako na novi prijedlog reda plovidbe trajektne linije (br. 332) Valbiska - Merag, tako i na prijedlog (Malog Lošinja) za ranijim početkom sezonskog razdoblja (u ovome slučaju od 12. travnja, umjesto 31. svibnja) zajedno s novim sezonskim cjenikom za navedenu trajektnu liniju. Mjesnom odboru Vrh dodijeljena je potpora od 10.500,00 kn za organizaciju proslave povodom stote obljetnice osnutka Župe Sv. Mihovila ark. u Vrhu. Sama proslava u subotu, 29. rujna, započet će misnim slavljem u župnoj crkvi nakon čega će uslijediti otvorenje novouređenog trga pred crkvom uz prigodan kulturni program, dok je večer rezervirana za pučku feštu uz nastup grupe Insula. Također na prijedlog Mjesnog odbora Vrh, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, s uračunatim PDV-om vrijedna 42.000,00 kn, za uređenje, tj. strojno i ručno krčenje ceste od grada Krka (kvarta Paradiso) do takozvanog raskrižja od Klanci u dužini od 4.800 metara. U sljedećoj fazi, za spomenutu će se prometnicu izraditi geodetski snimak, nakon čega bi trebala uslijediti sanacija kolnika.