56. Kolegij: Odobrena ulaganja u Šetalište Dražica

U uredu gradonačelnika, 17. rujna 2018. godine, održan je 56. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krk.

Pored njih nazočni su bili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, ekipi Daj Mare koja je zaslužila naslov ukupnog prvaka na ovogodišnjim Jadranskim igrama, dodijeljena je potpora u vrijednosti od 2.000,00 kn za organizaciju proslave kojom će njezini članovi obilježiti ovaj uspjeh. Školi sporta Zvrk iz Krka dana je suglasnost da u prostoru Društvenog centra Krk, svakog utorka i četvrtka, između 15.00 i 17.00 sati, provodi svoje sportske aktivnosti. Uz to, Streličarskom klubu Maura Kal iz Krka dana je suglasnost da u osnovnoškolskoj sportskoj dvorani, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 17.00 do 22.00 sata, održava svoje treninge, i to na tribinama što znači da s ostalim korisnicima neće biti podudaranja u smislu korištenja istih prostornih kapaciteta. Udruzi Kreativni Krk odobren je budžet od 2.000,00 kn, da u suradnji s Kreativnim kolektivom Kombinat iz Rijeke, priredi kreativnu radionicu na temu izrade umjetnina i rukotvorina od recikliranih PVC materijala. Riječ je o radionici namijenjenoj osobama od 15 do 30 godina koja će se u Malenoj gradskog vijećnici, pod vodstvom riječke umjetnice Tanje Blašković, održati 29. i 30. rujna ove godine. Istom udruženju osigurana je potpora u visini od 4.000,00 kn radi organizacije koncertnog događanja na kojem će, pored ostalih, nastupiti i dva orkestra s mladim glazbenicima iz njemačkog grada Rockenhausena: Gesangvereinskapelle Rockenhausen i Akkordeon Orchester Keiper. Njegovo se održavanje planira 05. listopada ove godine na Veloj placi (ili osnovnoškolskoj sportskoj dvorani u slučaju vremenskih neprilika), i to s početkom u 20.00 sati. U nastavku, razmotreni su rezultati Javnog poziva za korištenje prostora osnovnoškolske sportske dvorane za tekuću, 2018./2019. školsku godinu, na koji je tijekom lipnja i srpnja pristiglo osam molbi, s time da ih šest potpisuju sportske udruge, a dvije grupe građana. Nakon odrađenih konzultacija s njihovim predstavnicima definirana je konačna satnica što je u primjenu krenula već od 15. rujna.

Tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, usvojena je odluka o početku postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju dijela Ružmarinske ulice u gradu Krku, što predstavlja investiciju, bez PDV-a, procijenjenu na 235.000,00 kn. S tvrtkom Inprojekt d.o.o. iz Rijeke bit će zaključen ugovor o izvršavanju poslova koordinatora 2 prilikom izgradnje javne rasvjete na području Grada Krka, za što će se izdvojiti honorar u iznosu od 6.000,00 kn, s uračunatim PDV-om. Prijedlogu tvrtke H.S.D Gradnja d.o.o. iz Krka da joj se radi uređenja prostora za skladištenje skutera (postavljanjem dvaju brodskih kontejnera) u zakup dade k.č. 2018, k.o. grad Krk, nije moguće udovoljiti s obzirom na stambenu zonu u kojoj se parcela nalazi, ali i činjenice što se na tom području trenutno projektira dječje igralište.  

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a nastavno na zahtjev tvrtke Sliačan d.o.o. iz Krka za asfaltiranje dijela Vrbničke ulice u gradu Krku, od k.br. 1 do 9, zaključeno je kako će se, obzirom na tamošnje aktivnosti vezane uz aktualan projekt Rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i izgradnje te rehabilitacije sustava odvodnje (čiji je početak, sukladno najrecentnijoj dinamici, planiran za rujan 2019. godine), s asfaltiranjem pričekati sve do veljače 2020. godine, odnosno dok TKD Ponikve voda d.o.o. u cijelosti ne dovrši spomenutim (EU) projektom ondje predviđene radove. Nadalje, na znanje su primljena izvješća za lipanj, srpanj i kolovoz o kvaliteti i količini izvršenih radova na području Grada Krka, a vezanih uz projekt Rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i izgradnje te rehabilitacije sustava odvodnje, što ih je izradila tvrtka GPZ d.d. Rijeka. Nakon što su u srpnju ove godine verificirani idejni projekti za rekonstrukciju dijela Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku, a koji taj zahvat predviđaju u tri faze, GPZ d.d. Rijeka krenuo je u izradu glavnih projekata za prvu fazu izgradnje, dostavivši uz to vezan troškovnik koji predmetne radove procjenjuje na 499.000,00 kn, bez PDV-a. Međutim, s njihovim izvođenjem zasad će se pričekati, i to dok se s TKD Ponikve voda d.o.o. ne riješe pitanja koja proizlaze iz problema što ih nameće dinamika realizacije projekta Rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i izgradnje te rehabilitacije sustava odvodnje. U sklopu višefaznog projekta rekonstrukcije zgrade vatrogasnog doma u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke Gordan Resan Arhitekti Partneri d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 25.000,00 kn, bez PDV-a, za vršenje glavnog nadzora nad dovršetkom te rekonstrukcije. Nakon što je razmotren troškovnik za izgradnju kanalizacijskog kolektora i elektroničke komunikacijske infrastrukture radi priključenja višestambene građevine iz Programa poticane stanogradnje u gradu Krku, što ga je izradila TKD Ponikve voda d.o.o., najavljeno je kretanje u postupak nabave, uz napomenu kako je riječ o radovima koji su, bez PDV-a, procijenjeni na 341.786,00 kn. Po razmotrenom troškovniku za izgradnju javne rasvjete na spojnom putu koji povezuje dionice Ul. Stjepana Radića u gradu Krku, zaključeno je da će se krenuti u prikupljanje ponuda za realizaciju prve faze koja podrazumijeva postavljanje instalacija i izgradnju betonskih temelja, dok druga faza predviđa dobavu, dopremu i ugradnju samih stupova i svjetiljki, nakon čega bi trebalo uslijediti asfaltiranje predmetne trase.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, tvrtki Ark-Mihelić d.o.o. iz Viškova dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine (cca 200 m2) na dijelu Obale Hrvatske mornarice, i to 29. rujna ove godine, u vremenu od 09.00 do 18.00 sati, radi prezentacije osobnih vozila, uz zakupninu od 10,00 kn/m2 te naknadu od 200,00 kn na ime utroška električne energije. Pored toga, prihvaćena je inicijativa Mjesnog odbora Poljica za zamjenu stolarije na zgradi negdašnje škole u naselju Poljica, zatim uređenje tamošnje autobusne čekaonice, kao i uređenje starog ulaza u mjesno groblje, s time da će o konkretnim ponudama više riječi biti na sljedećem sastanku Kolegija. Nadalje, prihvaćena je ponuda Bravarsko-građevinskog obrta Colići iz Bajčića, s uključenim PDV-om vrijedna 11.812,50 kn, za izradu i montažu zaštitne pješačke ograde (dužine 21,00 m; visine 1,00 m) od pocinčanog željeza u dijelu Ul. Lina Bolmarčića (kod k.br. 5) u gradu Krku. Također, prihvaćene su i tri ponude Obrta Meštrija iz Krka, i to: prva, s uključenim PDV-om vrijedna 62.434,00 kn, za izradu i montažu zaštitne pješačke ograde (dužine 49,60 m; visine 1,05 m) od inoxa ispod karmelićanskog samostana na dijelu Šetališta Dražica; druga, s uključenim PDV-om vrijedna 61.552,88 kn, za izradu i montažu zaštitne pješačke ograde (dužine 48,90 m; visine 1,05 m) od inoxa ispod bistroa Punta di Galetto na dijelu Šetališta Dražica; i treća, s uključenim PDV-om vrijedna 35.640,15 kn, za izradu i montažu rukohvata (dužine 38,22 m; visine 1,00 m) od pocinčanog željeza na stepeništu koje povezuje Ul. Krčkih iseljenika i Ul. Narodnog preporoda u gradu Krku.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, definirane su teme koje će biti proslijeđene Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, a u namjeri da se što kvalitetnije i potpunije pripremi sjednica Vlade Republike Hrvatske što će se 26. listopada ove godine održati u gradu Hvaru, i koja će u cijelosti biti posvećena otocima i otočnoj razvojnoj politici. Mjesnom odboru Poljica odobreno je sponzorstvo u visini od 3.000,00 kn radi organiziranja proslave povodom blagdana sv. Kuzme i Damjana - 26. rujna ove godine. Uz suglasnost Mjesnog odbora Kornić, OPG-u Matko Žderić iz Ploča, omogućen je zakup javne površine na području Dunata, s ciljem prodajem mandarina, u razdoblju od 21. rujna do 01. prosinca ove godine.