55. Kolegij: Slijedi nastavak ulaganja u krčki vatrogasni dom

U uredu gradonačelnika, 10. rujna 2018. godine, održan je 55. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk dana je suglasnost za nabavu novog projektora i projekcijskog platna u ukupnoj vrijednosti od 7.010,00 kn. Na inicijativu udruga Sve ostalo je glazba iz Dubrovnika i Knezovi Krčki Frankopani iz Krka odobren je budžet od 11.040,00 kn za organizaciju profesionalno vođenih dramskih radionica namijenjenih krčkim osnovnoškolcima, uključujući više i niže razrede, a koje će se u prostoru Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk odvijati tijekom netom započete školske godine, i to u dane vikenda. Dodijeljenim sredstvima financirat će se putni troškovi voditelja radionica, kao i nabava scenografskih elemenata (kostima i rekvizita), kako bi za sve polaznike pohađanje ovog programa bilo posve besplatno. Kako aktualnim članovima Socijalnog vijeća Grada Krka u listopadu ove godine ističe četverogodišnji mandant, najavljeno je pokretanje procedure s ciljem imenovanja petero novih članova, koji će se, kao i prošlog puta, birati iz redova Centra za socijalnu skrb Krk te žitelja Šotoventa, Kornića, Vrha i naselja Krk.      

Tijekom razmatranja predmeta Imovinsko-pravne službe, najprije je odlučeno kako će se postupak jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju površina uz grobne niše na Gradskom groblju Krk poništiti s obzirom na to da za navedenu investiciju (procijenjenu na 85.000,00 kn) nije pristigla niti jedna ponuda. Nastavno na to, najavljeno je i njegovo skorašnje ponavljanje. Po provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji zgrade vatrogasnog doma u gradu Krku, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 621.056,00 kn. Također, po zaključenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju javne površine u dijelu šetnice uz istočni potez gradskih bedema, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda Zajedničkog obrta za usluge u poljoprivredi M iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 94.100,00 kn. U nastavku, nakon odrađenog postupka jednostavne nabave za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta uređenja javne površine u dijelu starogradske jezgre grada Krka (Trg Kamplin, Ul. Antuna Mahnića i Ul. Alojzija Stepinca), pored tri zaprimljene ponude (Arhitektonski biro Turato d.o.o. iz Rijeke, Rožić arhitekti i partneri d.o.o. iz Rijeke i Studio UP d.o.o. iz Zagreba), najpovoljnijom prihvaćena je ona Arhitektonskog biroa Turato d.o.o. iz Rijeke vrijedna 198.900,00 kn, bez PDV-a.

U raspravi o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćeno je Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o izvršenom stručnom nadzoru nad provedbom obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije u ovogodišnjoj proljetnoj akciji. U Zaključku Izvješća istaknuto je kako u odnosu na prethodnu akciju nema bitnih promjena po pitanju infestacije vektora zaraznih bolesti. Međutim, predloženo je uklanjanje svih neuređenih divljih odlagališta komunalnog otpada i sprječavanje pojave novih; osiguravanje dovoljnog broja spremnika za otpad uz redovitu odvožnju otpada; educiranje o važnosti odgovornog ponašanja pri odlaganju otpada; vodu namijenjenu polijevanju vrtova držati u zatvorenim spremnicima; u okoliš ne odlagati predmete u kojima može doći do zadržavanja vode; redovito pražnjenje barki na vezu; te sprječavanje držanja i hranjenja kućnih ljubimaca (posebice mačaka) u okolišu stambenih zgrada. Na zahtjev Mjesnog odbora Vrh, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, vrijedna 3.420,00 kn, bez PDV-a, radi popravka makadamskog puta u dijelu Ul. Na placu u naselju Vrh.

Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, donesena je odluka o početku postupka jednostavne nabave radi energetskih pregleda zgrada, izrade pripadajućih izvješća, kao i energetskih certifikata prije provedene energetske obnove, i to za budući Multimedijalni kulturni centar Krk te sjedište Komunalnog društva Velca d.o.o., a sve s namjerom apliciranja na aktualni Poziv za dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (bespovratna sredstva), što ga je raspisalo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 156.000,00 kn. U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke Sensum d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 28.125,00 kn, za savjetodavne usluge prilikom provedbe projekta Informiraj, educiraj, recikliraj te pripreme izvješća o njegovoj realizaciji. Podsjetimo, riječ je o projektu iza kojeg, vođene krčkim Komunalnim društvom Ponikve eko otok Krk d.o.o., stoje sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka, tj. kojem je iz fondova Europske unije dodijeljena potpora od 496.127,80 kn. Njegova primarna zadaća ogleda se u izgradnji svijesti stanovništva i posjetitelja otoka Krka o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, njegovo pravilno odvajanje, kućno kompostiranje i ponovnu upotrebu predmeta, a sve u namjeri smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalištima. S ciljem izrade geodetskog situacijskog nacrta za potrebe projektiranja biciklističkog i skate parka na području Lunte u gradu Krku, prihvaćena je ponuda Uslužnog obrta Žižula iz Krka, vrijedna 21.228,00 kn, za krčenje raslinja na površini od 5.307 m2.

Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, definirane su Upute za izradu Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2019. do 2021. godine, koje se imaju dostaviti svim njegovim korisnicima, ali i objaviti na gradskim Internet stranicama.