51. Kolegij: Slijedi prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje školskih knjiga

U uredu gradonačelnika, 23. srpnja 2018. godine, održan je 51. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, raspravljeni su i usvojeni prijedlozi javnih poziva radi prikupljanja zahtjeva za sufinanciranje školskih udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora, odnosno dodjelu jednokratne potpore (stipendije) za 2018./2019. školsku godinu, namijenjeni osnovnoškolcima i srednjoškolcima s prebivalištem na području Grada Krka, a koji će zajedno s pripadajućom dokumentacijom, od sredine ovog tjedna, biti dostupni na Internet stranicama Grada Krka. Ovim će se programom prvoškolcima dodijeliti do 700,00 kn, osnovnoškolcima od drugog do osmog razreda do 500,00 kn, izuzev učenicima od petog do osmog razreda koji nisu sudjelovali u razmjeni knjiga (obzirom da razredi nemaju jednak broj učenika), i za koje je predviđeno izdvajanje do najviše 700,00 kn. Srednjoškolce, kao i dosad, očekuje jednokratna stipendija za nabavu školskih knjiga i pribora u vrijednosti od 500,00 kn, bez obzira pohađaju li srednju školu u gradu Krku ili izvan otoka. Udruzi umirovljenika Poljica - Šotovento dodijeljena je potpora od 2.000,00 kn na ime obilježavanja svetkovine Gospe od Anđela (Porcijunkula) koja se tradicionalno vezuje uz franjevački samostan sv. Marije u Glavotoku i blagoslov brodica. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan, zbog povećanog broja upisanih prvašića, dana je suglasnost za formiranje četvrte grupe produženog boravka, tj. zapošljavanje još jednog učitelja ili učiteljice, i to na određeno vrijeme za nadolazeću školsku godinu. Naime, na području Grada Krka bit će formirana čak četiri razredna odjela prvašića - tri u Matičnoj školi Krk i jedan u Područnoj školi Vrh - s time da je anketiranjem roditelja ustanovljeno i povećanje broja zainteresiranih za produženi boravak koji se organizira u Matičnoj školi Krk. Na prijedlog Udruge Plavo-bijeli otok, iznosom od 5.000,00 kn podržat će se ovogodišnje izdanje manifestacije Oluja na Kvarneru, što se organizira u povodu obilježavanja Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, 05. kolovoza. Na prijedlog Ustanove Ivan Matetić Ronjgov iz Viškova, članovima krčkih folklornih društava, iznosom od 2.000,00 kn, sufinancirat će se trošak prijevoza autobusom do Viškova, s namjerom njihovog sudjelovanja na 37. izdanju festivala Mantinjade pul Ronjgi. 

Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, nastavno na zaključak s posljednje održane Koordinacije otočkih načelnika i gradonačelnika Grada Krka (kojim je utvrđeno da će svaka od otočnih jedinica lokalne samouprave ponaosob izdavati dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza), usvojen je prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu, kojom se utvrđuju lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihova korištenja, visina naknade za izdavanje dozvole (500,00 kn), kao i obrazac dozvole. Vezujući se uz projekt Modernizacije javne rasvjete na području Grada Krka, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damira Šiljega iz Viškova, vrijedna 15.000,00 kn, bez PDV-a, radi izrade glavnog elektrotehničkog projekta s troškovnikom, kojima bi bila obuhvaćena modernizacija svih rasvjetnih tijela koja nisu zamijenjena u prethodno realiziranim fazama navedenog projekta, i to s namjerom korištenja kredita za koji su sredstva osigurana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, tj. Europskog fonda za regionalni razvoj.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na znanje je primljena suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske na Konačni prijedlog III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU1 - Krk, kao i  suglasnost (istog Ministarstva) na Konačni prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU1 - Krk, kao i Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, sada se s ciljem rasprave upućuju Gradskom vijeću, čiji se saziv planira već početkom kolovoza. Uz to, na znanje je primljena i suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela Radićeve ulice u gradu Krku, s time da će na temu Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela Radićeve ulice u gradu Krku, također, uskoro raspravljati gradski vijećnici. U nastavku, utvrđeno je Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno-planske dokumentacije za 2017. godinu, kojim je okupljeno 38 zahtjeva fizičkih i pravnih osoba (dvostruko više nego li prošle godine), i to za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka, Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk, Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Kornić, Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku te Urbanističkog plana uređenja Torkul, odnosno za stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku, Detaljnog plana uređenja Pahlić - Marušić u Zoni 21 na području Kartec u gradu Krku te Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Elbo Brzac d.o.o. iz Brsca, vrijedna 2.275,00 kn, bez PDV-a, za ugradnju limitatora priključne snage od 30 kW na Sportsko-rekreacijskom centru Josip Uravić Pepi u gradu Krku. Pored toga, Marinu i Luki Poklepoviću iz Kostrene dana je suglasnost za ulično sviranje, i to (po pet puta) tijekom srpnja i kolovoza, na dijelu Šetališta Sv. Bernardina u gradu Krku.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analiziran je Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, koji će se prije (konačnog) usvajanja uputiti na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Mjesnom odboru Kornić odobrena je potpora vrijedna 2.400,00 kn, bez PDV-a, kojom će se sufinancirati trošak osiguranja (točnije četvorica zaštitara) za potrebe pučke fešte Jakovlje - 25. srpnja.