50. Kolegij: Projekt Informiraj, educiraj, recikliraj odobren za sufinanciranje iz EU fondova

U uredu gradonačelnika, 16. srpnja 2018. godine, održan je 50. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krk.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Kako je ovotjedni sastanak započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Danijeli Milohnić iz Milohnića dana je suglasnost da tijekom ljeta u naselju Milohnići (ispred konobe Pud Brest) na štandu (od 1,00 m2) vrši prodaju vlastitog povrća bez naknade za zakup javne površine. U nastavku, prihvaćeno je Izvješće o izvršenom nadzoru na održavanju zelenih površina na području grada Krka za period od 01. srpnja 2017. do 20. ožujka 2018. godine čije retke, prateći aktivnost djelatnika krčkog Komunalnog društva Vecla d.o.o., potpisuje tvrtka Studio perivoj d.o.o. iz Malinske. Jednim od zasigurno najvažnijih zaključaka ovog Izvješća sugerirano je kako stanje na terenu i nadalje ukazuje na potrebu za većim brojem stručnih djelatnika kojima je povjereno održavanje zelenih površina, što utječe na nemogućnost pravovremenog djelovanja na svim zadacima, s time da se taj problem najviše očituje na površinama tzv. prirodnog uređenja s manje intenzivnog održavanja. Potom je usvojeno i Izvješće o izvršenom nadzoru na održavanju zelenih površina na području grada Krka za period od 01. siječnja (odnosno 20. ožujka) do 30. lipnja 2018. godine, a kojim je, pored ostalog, konstatirano, kako su travnjaci u Velikom i Malenom parku svibanj dočekali u puno boljoj kondiciji nego li prethodnih godina, te kako su značajne promjene, u smislu uzornog održavanja, najočitije na kružnom toku i parku Kamplin, uz isticanje činjenice da se tijekom 25 godina redovnog održavanja gradskih zelenih površina, mnogo toga pozitivnog dogodilo u hortikulturi grada, imajući u vidu kvalitativnu i kvantitativnu stranu. Tvrtki Krčke ville d.o.o. iz Krka dana je suglasnost da za vrijeme trajanja ovogodišnjeg Krčkog sajma, između 08. i 10. kolovoza, u blizini ugostiteljskog objekta Casa del padrone stacionira promotivno Red Bull vozilo, s time da je mikrolokaciju potrebno dogovoriti u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Krka kojoj je povjerena organizacija ove trodnevne manifestacije. Luki Justiniću iz Zagreba dozvoljavaju se iluzionistički performansi koje će se u večernjim satima, od 17. srpnja do 17. kolovoza ove godine, izvoditi na dijelu Šetališta Sv. Bernardina u gradu Krku.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, doznajemo kako je projekt Informiraj, educiraj, recikliraj, iza kojeg, vođene krčkim Komunalnim društvom Ponikve eko otok Krk d.o.o., stoje sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka, odobren za sufinanciranje iz fondova Europske unije, što znači da mu je dodijeljena potpora od najviše 496.127,80 kn, iliti 84,87% prihvatljivih projektnih troškova. Primarna zadaća ove inicijative jest izgradnja svijesti stanovništva i posjetitelja otoka Krka o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, njegovo pravilno odvajanje, kućno kompostiranje i ponovnu upotrebu predmeta, a sve u namjeri smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalištima. Pored toga, Župi sv. Fuske (Linardići), dodijeljena je potpora od 36.000,00 kn na ime adaptacije krovišta crkve Majke Božje od Zdravlja u naselju Milohnići, s time da je ukupna vrijednost radova procijenjena na 86.000,00 kn.

U postupku razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, verificiran je idejni projekt (građevinskog dijela) pristupne ceste za turističku zonu Torkul što ga je izradila tvrtka Geoprojekt d.d. iz Opatije. Na prijedlog Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krk, prihvaćen je troškovnik koji se odnosi na dovršetak rekonstrukcije Vatrogasnog doma smještenog na k.č. 2092/1, k.o. Krk, kako bi isti bio spreman za tehnički pregled, tj. ishođenje uporabne dozvole. Riječ je o investiciji vrijednoj 499.161,31 kn, bez PDV-a, za koju je najavljeno i kretanje u postupak nabave. Nakon što je vezano uz projekt izgradnje spoja nerazvrstane ceste na predjelu Mali Kartec u gradu Krku izdana lokacijska dozvola, prihvaćena je ponuda tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 15.000,00 kn, bez PDV-a, za izradu parcelacijskog elaborata. Nadalje, usvojena je i ponuda tvrtke PanGeo Projekt d.o.o. iz Zagreba, u iznosu od 67.000,00 kn, bez PDV-a, za izradu idejnog projekta reciklažnog dvorišta za građevni otpad na dijelu k.č. 2693/74, k.o. Poljica. Budući da krčko Komunalno društvo Ponikve voda d.o.o. početkom listopada ove godine u krčkoj starogradskoj jezgri, točnije u ulicama Biskupa Antuna Mahnića i Nadbiskupa Alojzija Stepinca te na Trgu Kamplin, započinje s radovima u sklopu projekta Rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i izgradnje te rehabilitacije sustava odvodnje otoka Krka, prihvaćene su sljedeće ponude: tvrtke U.O.I.G. Vidmar d.o.o. iz Ravne Gore, u vrijednosti od 10.000,00 kn, bez PDV-a, za izradu detaljnog geodetskog situacijskog nacrta predmetnog područja te Arhitektonskog biroa Turato d.o.o. iz Rijeke, u vrijednosti od 199.900,00 kn, bez PDV-a, za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, zajedno s izvedbenim troškovnikom za arhitekturu, oborinsku odvodnju i elektrotehničke instalacije, s time da je ponudom obuhvaćeno ishođenje posebnih uvjeta, potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole.