47. Kolegij: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta procijenjeno na 1,1 milijun kn

U uredu gradonačelnika, 18. lipnja 2018. godine, održan je 47. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krk.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj i Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti.

Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, zaključeno je kako će se uskoro na internetskim stranicama Grada Krka objaviti Javni poziv za prikupljanje zahtjeva radi korištenja osnovnoškolske sportske dvorane tijekom sljedeće školske godine (od 15. rujna 2018. do 15. lipnja 2019.) namijenjen klubovima, udrugama, društvima i grupama građana. Prostor što im se daje na raspolaganje grupe građana mogu koristiti uz naknadu od 100,00 kn po satu (45 minuta), s time da će se dvorana moći zakupiti na minimalno jedan te maksimalno tri sata u kontinuitetu. Kao i prethodne godine, u prijavni obrazac bit će potrebno upisati osobu zaduženu za poštivanje kućnog reda dvorane, zatim planirani period njezinog korištenja, ali i podatak o (eventualnom) korištenju nekog alternativnog prostora. U Povjerenstvo koje će razmatrati pristigle zahtjeve za korištenje prostora osnovnoškolske sportske dvorane te naposljetku definirati raspored njezinog korištenja imenovani su: Mladen Pavačić, Stevo Pejnović i Tamara Žic. Lovačkom društvu Šljuka dodijeljena je potpora u vrijednosti od 25.000,00 kn radi nabave rashladne komore. Krčkoj večeri Međunarodnog festivala kratkog filma UhvaTI film, koja se 17. lipnja ove godine, u organizaciji Udruge Spirit iz Rijeke, održala u Kinu Krk, odobrena je pomoć u iznosu od 1.000,00 kn. Prihvaćen je, nadalje, prijedlog Savjeta mladih Grada Krka da se iz njihovog godišnjeg proračuna, iznosom od 9.000,00 kn, financira koncert reggae kolektiva BrainHolidays, kao dio programa ovogodišnjeg festivala Evo ti slušaj (13. srpnja), za čiju je organizaciju zadužena Udruga Kreativni Krk.

Tijekom razmatranja predmeta Imovinsko-pravne službe, najavljeno je kretanje u postupak jednostavne nabave radi pribavljanja usluge (jednogodišnjeg) osiguranja imovine Grada Krka. Riječ je o usluzi procijenjenoj na 140.000,00 kn. Prihvaćen je prijedlog Tomislava Žužića i Cecilije Depope, oboje iz Pinezića, o zaključenju kupoprodajnog ugovora za z.č. 830/11, k.o. Skrpčići, površine od 87 m2, u vlasništvu predlagatelja, što predstavlja parcelu predviđenu za izgradnju puta u naselju Pinezići, s time da je kupoprodajna cijena utvrđena u iznosu od 45,00 EUR/m2. Nastavno na prijedlog Željka Žužića iz Oštrobradića za kupnju k.č. 1754, k.o. Kornić, površine od 126 m2, u naravi zemljište u naselju Lakmartin u gradskom vlasništvu, zaključeno je kako će se najprije naručiti njegova procjena. Nakon prethodno provedenog natječaja, donesena je odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u gradskom vlasništvu, smještenog na prvom katu zgrade što se nalazi na adresi Vela placa 4 u gradu Krku, i to tvrtki Degrad d.o.o. iz Krka koja je jedina aplicirala na natječaj, pritom ponudivši mjesečnu zakupninu u iznosu od 330,00 EUR. U namjeri rasprave na nadolazećoj sjednici Gradskog vijeća, a temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama, prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krka za zamjenu zemljišta, i to: z.č. 643/3, k.o. Krk, površine od 312 m2, i z.č. 649/16, k.o. Krk, površine od 667 m2, u gradskom vlasništvu, čija je vrijednost utvrđena iznosom od 180,00 EUR/m2, za k.č. 1348/21, k.o. Krk, površine od 739 m2, k.č. 1349/23, k.o. Krk, površine od 945 m2, i k.č. 1348/5, k.o. Krk, površine od 812 m2, u vlasništvu tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, čija je vrijednost procijenjena na 150,00 EUR/m2.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, a nastavno na zahtjev Komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. iz Krka, odlučeno je kako će se setovi od pet posve ukopanih podzemnih spremnika (kontejnera), kao je predloženo na jednom od prethodnih sastanaka Kolegija, postaviti na tri lokacije u gradu Krku, i to: kod Velikog parka (ispred upravne zgrade Grada Krka), na Portapisani te pred sjevernim ulazom u starogradsku jezgru. Nastavno na dopis Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, zaključeno je kako bi Primorsko-goranska županija, kao ovlaštenik davanja koncesija za lovstvo, trebala nastaviti s praksom isplaćivanja naknade lovozakupnicima s kvarnerskih otoka kao mjerom poticanja, i to u iznosu od 2.000,00 kn za odstrijeljenog medvjeda, 1.000,00 kn za čaglja te po 200,00 kn za divlju svinju, tj. jelena lopatara, obzirom da na kvarnerskim otocima, pa tako i Krku, još uvijek obitava značajan broj nezavičajne divljači. No s obzirom na važnost i svrhovitost ovog programa, ako za to bude bilo potrebe, Grad Krk će razmotriti mogućnost zajedničkog financiranja izlova.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, predstavljeno je građevinsko-tehničko rješenje za izgradnju dječjeg igrališta u Ul. Borik u gradu Krku, nakon čega slijedi izrada troškovnika za realizaciju izgradnje, koja će s obzirom na složenost samog rješenja, biti podijeljena u tri faze. Sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, prihvaćen je troškovnik asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, a prema tome i najavljeno provođenje postupka nabave. Vrijednost ove investicije, s uključenim PDV-om, tako je procijenjena na 1.130.781,88 kn. (Naime, ista je izrađena za dobavu, dopremu i ugradnju asfalta tipa BNHS 16 u debljini sloja od 5 cm, dok bi ukupna procijenjena vrijednost za izvedbu jednog sloja nosivo-habajućeg asfalta tipa AC 16 surf 50/70 AG M4, debljine 6 cm, od prethodno navedene (pro)cijene bila veća za cca 15%.)

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog Samostana sv. Franje Asiškog iz Krka, da svake nedjelje, tijekom ljetnih mjeseci, između 08.00 i 10.00 sati, svim korisnicima javnog parkirališta u dijelu Ul. Stjepana Radića, radi održavanja jutarnjih misa u samostanskoj crkvi, ono bude besplatno. Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za postavljanje interaktivne info-ploče na pročelju stare škole u naselju Milohnići. Ta će lokaciji biti dodatno istaknuta bordo tendom označenom logotipom Turističke zajednice. Na prijedlog Mjesnog odbora Vrh, prihvaćena je ponuda Autoprijevozničkog obrta Tony iz Vrha, s uračunatim PDV-om, vrijedna 12.387,50 kn, za popravak makadamske ceste u dijelu Ul. Busilak u naselju Vrh. Na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa, vrijedna 15.700,00 kn, bez PDV-a, za dodatne radove na uređenju lokve Studenci, uz napomenu kako se ne dozvoljava pražnjenje lokve radi očuvanja tamošnje flore i faune.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, na zahtjev Društva sportske rekreacije Centar aktivnosti Krk, usvojen je model (su)financiranja ovogodišnjih programa koji će se tijekom ljetnih mjeseci odvijati na Otvorenom vježbalištu Dražica, i to tako da udio Grada Krka iznosi 30.000,00 kn, iliti 30%, obzirom na ukupni trošak (programa) od 100.000,00 kn. Glavne odlike ovogodišnje u odnosu na prošlogodišnju shemu su: povećanje broja trenera s pet na deset, kao i cjelodnevno trajanje programa, između 07.00 i 22.00 sata.

Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, s ciljem rasprave na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća, raspravljen je i prihvaćen prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu.