46. Kolegij: Za treću fazu uređenja sunčališta na plaži Plav dobivena potpora od 50.000,00 kn

U uredu gradonačelnika, 11. lipnja 2018. godine, održan je 46. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krk.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj i Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir dodijeljena je potpora u iznosu od 4.479,93 kn za pokriće troška kupnje knjiga kojima se u povodu Dana škole darivalo najuspješnije učenike. Kao i prošle godine, podržana je inicijativa Župnog ureda Krk da se tijekom ljetnih mjeseci (počevši od sredine srpnja) za sve krčke osnovnoškolce u Oazi Kraljice Mira organizira višetjedni kamp koji bi, grupi od maksimalno 30 mlađih školaraca, radnim danima (između 07.30 i 15.30 sati) nudio niz kvalitetno osmišljenih sadržaja. U tom smislu, rad kampa poduprijet će se i financijski. Andrini Frleta iz Kraljevice odobrena je potpora u vrijednosti od 2.000,00 kn za pokriće troškova vezanih uz njezino sudjelovanje u programu ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. Biskupiji Krk, na inicijativu uredništva Kvarnerskog veza, odobrena je donacija u iznosu od 2.000,00 kn kojom će se sufinancirati izdavanje njegovog ljetnog dvobroja, a koji će na 48 stranica, pored ostalih sadržaja, donijeti i priloge o proslavi Dana Grada Krka. Caritasovu domu za žene Sv. Ana iz Rijeke dodijeljeno je 1.000,00 kn za potrebe izdavanja spomen-publikacije kojom će se, uz ostale prigodne programe, obilježiti 25. obljetnica ove ustanove. Prihvaćen je prijedlog Udruge Sve ostalo je glazba iz Dubrovnika kojoj je temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2018. godini, za pripremu i izvođenje kazališne predstave Ljetna idila, osiguran budžet od 10.000,00 kn, da se isti umanji (za 3.000,00 kn) te, u suradnji s Udrugom Frankopani Knezovi Krčki, prenamijeni za režiju i realizaciju kostimirane povorke ovogodišnje Lovrečeve, kao i za režiju scenskog prikaza Ženidbe Frana Frankopana koji će biti izveden u sklopu ovogodišnje manifestacije Gradec na Misečini.

Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, najprije je usvojeno Izvješće s javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku. Na prijedlog tvrtke Krčki dvori d.o.o. iz Krka, financiranje uređenja plažnog dijela ispred Beach bara Casa del padrone na Dunatu nije odobreno s obzirom na to da predložena investicija nije planirana ovogodišnjim Proračunom, s time da za takvu vrstu intervencije u pomorskom dobru treba zatražiti i mišljenje/suglasnost Lučke kapetanije. Nadalje, prihvaćen je revidirani troškovnik izgradnje druge faze pomoćne građevine (tj. sanitarnog bloka) na Mjesnom groblju Vrh, a kojim su predmetni radovi procijenjeni na iznos od 206.950,50 kn, bez PDV-a. Prema tome, najavljeno je i kretanje u postupak nabave. Nakon što su analizirani građevinsko-tehničko rješenje i izvedbeni troškovnik za uređenje (ozelenjavanje) površina uz grobne niše na Mjesnom groblju Krk, odlučeno je da će projekt (ukupno vrijedan 235.935,38 kn, s PDV-om)  realizirati u fazama, s time da je najprije odobreno uređenje trećeg i četvrtog platoa, a prema tome, za isto, najavljeno i kretanje u postupak nabave.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Elektro obrta El-Om iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 10.270,00 kn, za dobavu i montažu novog klima uređaja u jednoj od dvorana Društvenog centra Krk. Nakon što je razmotren dopis predstavnika Doma za starije osobe Mali Kartec vezan uz problem kojeg ondje stvaraju mačke lutalice, predloženo im je da se jave u Veterinarsku stanicu Rijeka, Ambulantu Krk, gdje se vrši sterilizacija mačaka, a koju Grad Krk (po steriliziranoj mački) sufinancira sa 100,00 kn. Luki Ivercu iz Bjelovara dozvoljeno je sviranje violine na javnoj gradskoj površini, točnije ispred okrugle kule Frankopanskog kaštela na Trgu Kamplin ili pred istočnim pročeljem Katedrale, u vremenskom razdoblju od 14. srpnja do 30. kolovoza ove godine. U namjeri zaštite imovine, Zanatsko-trgovačkom obrtu Mariolina iz Krka dana je suglasnost za postavljanje nadzornih kamera na stupove javne rasvjete što se nalaze na kupalištu Dražica, s time da je kamerama dozvoljeno snimati isključivo privatnu površinu. Ugostiteljskom obrtu Maritim iz Krka dana je suglasnost za produžetak izvođenja završnih radova na izgradnji hotela smještenog na adresi Lukobran 2 u gradu Krku, i to do 07. srpnja ove godine, budući da se, temeljem Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Grada Krka, radi o radovima od značaja za turizam i gospodarstvo, s time da je do prethodno navedenog datuma javnu površinu potrebno osloboditi od svih ondje postavljenih objekata.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, predstavljen je projekt audio dizajniranja Gradske rive kojim se podrazumijeva njezino opremanje sustavom inovativnog upravljanja zvukom i glazbom, a čime je moguće kreirati jedinstvenu akustičnu sliku grada. O ovome projektu, koji bi se mogao provesti u tri faze, više riječi bit će na jednom od sljedećih sastanaka Kolegija. Pored toga doznajemo, kako je temeljem odluke primorsko-goranskog župana o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra, Gradu Krku dodijeljena potpora u vrijednosti od 50.000,00 kn za realizaciju treće faze uređenja sunčališta na plaži Plav.

Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, s ciljem rasprave na nadolazećoj sjednici Gradskog vijeća, prihvaćen je prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka iz sredstava za decentralizirane funkcije vatrogastva.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, također s ciljem predstavljanja na nadolazećoj sjednici Gradskog vijeća, usvojen je prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Krka čija je zadaća da se uz poznate prioritetne prijetnje izvrši rangiranje s obzirom na vjerojatnost pojave štete i posljedica, odrede njihovi rizici te da se kroz sustav vrednovanja utvrde smjerovi vođenja politika prema prijetnjama i načinu njihove kontrole.