32. Kolegij: Najavljeno ulaganje u nastavak modernizacije javne rasvjete

U uredu gradonačelnika, 19. veljače 2018. godine, održan je 32. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Budući da je ovotjedni sastanak otpočeo raspravom o predmetima Odsjekaza za društvene djelatnosti, Šahovski klub Krk, kojem je za realizaciju ovogodišnjih programa i projekata (putem natječaja za financiranje javnih potreba) osigurana potpora od 47.000,00 kn, zbog većih je rashoda što proizlaze iz priprema mladih, perspektivnih šahistkinja Katarine Bogdanić i Lare Desnice za nadolazeća natjecanja, posebice za Svjetsko šahovsko prvenstvo, zatražio dodatna sredstva, a koja će, kako doznajemo, moći realizirati putem skorašnjeg natječaja za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti. Na prijedlog Dječjeg vrtića Katrina Frankopan, s Centrom za rehabilitaciju Fortica iz Kraljevice potpisan je Ugovor o međusobnoj suradnji na projektu širenja mreže podrške u lokalnoj zajednici, a kojim se djeci s oštećenjem u razvoju, kao i njihovim roditeljima, podrška pruža putem serije jednodnevnih radionica čije je provođenje povjereno stručnom timu. Za realizaciju ovog programa na godišnjoj razini izdvojena je pomoć u vrijednosti od 16.376,00 kn. Udruzi Kreativni Krk odobren je budžet od 22.009,00 kn za nastavk uređenja klupskih prostorija, točnije za nabavu audio opreme (18.240,10 kn) te nabavu i postavljanje tepisona (2.415,00 kn) i zavjesa (1.354,20 kn). Istom udruženju dana je suglasnost za korištenje javne površine - Vele place - radi organizacije koncertnog programa na kojem će, 01. travnja ove godine (između 20.00 i 01.00 sat), nastupiti BelfastFood i Beatles Revival Band.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a nakon što je analizirana obavijest Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) o otvaranju ponuda za radove na izgradnji višestambene građevine prema programu društveno poticane stanogradnje (POS), zaključeno je kako Grad Krk u ovogodišnjem Proračunu nema osigurano 1,2 milijuna kuna koliko iznosi razlika između procjene i najpovoljnije ponude dubivene u postupku javne nabave te je predloženo njegovo ponavljanje. Vezujući se uz zamolbu Petra Prendivoja iz Poljica za proširenjem granica građevinskog područja naselja Poljica, rečeno je kako se zasad neće kretati u izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka kojim bi se mijenjale same granice, iako je najavljeno kretanje u pripremne radnje za prostorno-plansku analizu svih naselja Grada Krka, a koja bi, naposljetku, trebala pokazati eventualne mogućnosti širenja građevinskih područja. Temeljem Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok (T3) za ponovnu javnu raspravu te Nacrta konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok (T3), uz neznatne korekcije, usvojen je Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok (T3). Nadalje, razmotren je prijedlog granica pomorskog dobra za izvanlučko područje na potezu od Luke Krk do Punte di Galetto, a koji će se na daljnju doradu proslijediti izrađivaču - Geodetskom zavodu Rijeka d.o.o. iz Rijeke.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćeno je Izvješće Nogometnog kluba Krk o namjenski utrošenim sredstvima (150.000,00 kn) temeljem Ugovora o sufinanciranju održavanja Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku za 2017. godinu, s time da se od ove godine utroškom potrošnje vode (obzirom da se isti kompenzira donacijom TKD Ponikve voda d.o.o.) više neće moći pravdati troškovi održavanja. Hrvatskoj radioteleviziji, Odjelu dokumentarne produkcije, odobreno je snimanje dokumentarno-igrane serije Doba uskoka, i to 16. travnja ove godine (u vremenu od 18.00 do 24.00 sata) na Trgu Kamplin u gradu Krku.  

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, najavljeno je ulaganje u nastavk modernizacije javne rasvjete Grada Krka, točnije njegovu treću i četvrtu fazu, što podrazumijeva nastavak zamjene postojećih natrijevih, energetski efikasnijim LED žaruljama, a što bitno utječe na ukupno smanjenje troškova električne energije. No kako za takve i slične projekte više ne postoje izvori subvencioniranja dogovoreno je kako će se njegova realizacija financirati direkto iz gradskog Proračuna, i to putem niza manjih investicija na godišnjoj razini pojedinačno vrijednih 200-tinjak tisuća kuna. Naime, obzirom na statistiku vezanu uz ovu inicijativu, na području Grada Krka dosad je čak 1.150 natrijevih zamijenjeno LED žaruljama, što znači da bi se tijekom realizacije treće i četvrte faze novim žaruljama trebalo zamijeniti i onih 987 preostalih. Ovakivim rezultatom Grad Krk, u odnosu na sve ostale otočne općine, itekako prednjači u provođenju ovog projekta. S namjerom sanacije i uređenja Vježbališta na otvorenom Dražica prihvaćena je ponuda Bravarskog obrta Meštrija iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 2.525,00 kn, za popravak brave i vratiju tamošnjeg spremišta, kao i ponuda Obrt za elektroinstalaterske usluge EL-AN iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedna 2.531,25 kn, za nabavu i montažu nove ambijentalne svjetiljke. Pored toga, s ciljem kretanja u postupak nabave, prihvaćen je troškovnik Studija Perivoj d.o.o. iz Malinske kojim se ozelenjavanje Vježbališta (što podrazumijeva trošak nabave i sadnje raslinja) procijenjuje na 39.420,00 kn.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je prijedlog Odluke o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Krka, kao i ponuda tvrtke Metis d.d. iz Kukuljanova, u vrijednosti od 2.000,00 kn, za izradu Analize sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2017. te Godišnjeg plana razvoja sustava zaštite na području Grada Krka za 2018. godinu. Naposljetku, u Upravno vijeće javne vatrogasne postrojbe Grada Krka imenovani su: Marinko Pavlić (za predsjednika), Ivan Šamanić (za člana), Damir Kosić (za člana), Dinka Pejnović (za članicu) i Marinko Bajčić (za člana).