23. Kolegij: 15,2 milijuna kn za izgradnju komunalne infrastrukture u 2018.

U uredu gradonačelnika, 29. studenog 2017. godine, održan je 23. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te  Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Grad Krk, sukladno odredbama Odluke o komunalnom doprinosu, oslobođen je plaćanja komunalnog doprinosa, u iznosu od 746.869,80 kn, za izgradnju boćališta u sklopu kompleksa Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku, a kojim je obuhvaćena izgradnja četiri boćarske staze, tribine i spremišta. U nastavku, prihvaćeno je Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o izvršenom stručnom nadzoru nad provedbom preventivne dezinsekcije i deratizacije u ovogodišnjoj jesenjoj akciji, a koja se odvijala između 16. i 27. listopada. U Zaključku Izvješća istaknuto je kako u odnosu na prethodnu (proljetnu) akciju nema bitnih promjena po pitanju infestacije vektora zaraznih bolesti. Međutim predloženo je otklanjanje svih neuređenih divljih odlagališta komunalnog otpada i sprječavanje pojave novih, osiguravanje dovoljnog broja spremnika za otpad uz redoviti odvoz otpada te čišćenje i dezinsekciju spremnika, zatim educiranje stanovništva o važnosti odgovornog ponašanja pri odlaganju otpada, smanjivanje broja potencijalnih legla komaraca, sprječavanje držanja i hranjenja kućnih ljubimaca (posebice mačaka) u okolišu stambenih zgrada, odnosno na javnim površinama, vođenje brige o uzgoju životinja, redovito uređivanje i održavanje zelenih površina te održavanje septičkih jama. Obzirom da je temeljem posebnih uvjeta riječkog Konzervatorskog odjela izrađen novi troškovnik sanacije krova i uređenja fasade zgrade smještene u Ul. Dinka Vitezića 1, unutar starogradske jezgre grada Krka, kao sljedeći korak najavljeno je kontaktiranje svih njezinih suvlasnika radi dogovora vezanog uz sufinanciranje te značajne investicije.  
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, nedavno formiranom udruženju - Mažoretkinjama otoka Krka, radi održavanja redovnih treninga, odobreno je korištenje dvorane smještene u Društvenom centru Krk, i to srijedom i petkom prema satnici koja će se naknadno utvrditi. Novom listu dodijeljeno je pokroviteljstvo u iznosu od 1.000,00 kn radi objave Godišnjaka prvašića koji će na 48 stranica velikog formata (fotografijama i kratkim opisima) predstaviti sve prve razrede osnovnih škola na području Primorsko-goranske županije. Na inicijativu Primorsko-goranske županije, Zakladi Vaša pošta odobrena je donacija vrijedna 2.000,00 kn kojom će se podržati projekt životnog osiguranja pod nazivom Dobri ljudi - djeci Hrvatske, a kojem je zadaća dodjeljivanje konkretne financijske pomoći djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi prilikom izlaska iz doma ili udomiteljske obitelji. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Odluke o nagrađivanju sportaša s područja Grada Krka, kojom se uređuje visina, uvjeti, način i postupak dodjele godišnje nagrade sportašima za postignute rezultate u pojedinačnim ili ekipnim kategorijama na svjetskim, europskim ili državnim natjecanjima, odnosno visina i dodjela nagrada sportašima koji su temeljem rješenja Hrvatskog olimpijskog odbora ostvarili kategorizaciju. Visina novčane nagrade za plasman na Olimpijskim igrama ili svjetskom prvenstvu iznosi 5.000,00 kn za osvojeno prvo, 4.000,00 kn za osvojeno drugo i 3.000,00 kn za osvojeno treće mjesto, dok za plasman na europskom prvenstvu ona iznosi 3.000,00 kn za zasluženo prvo, 2.000,00 kn za zasluženo drugo i 1.000,00 kn za zasluženo treće mjesto, s time da će se za plasman na državnom prvenstvu dodjeljivati 1.000,00 kn za osvojeno prvo, 700,00 kn za osvojeno drugo i 500,00 kn za osvojeno treće mjesto. Temeljem kategorizacije Hrvatskog olimpijskog odbora, nagradu vrijednu 7.000,00 kn primat će Vrhunski sportaši (I., II. i III. kategorije), dok je 5.000,00 kn namijenjeno Vrsnim sportašima (IV. kategorije), a 3.000,00 kn Darovitim sportašima (V. i VI. kategorije). Naposljetku, zaključeno je kako će se tradicionalno druženje gradonačelnika s nedavno izabranim stipendistima održati 27. prosinca, u Galeriji Decumanus, s početkom u 11.00 sati.
U razmatranju predmeta Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o raspisivanju natječaja za prodaju k.č. 1478/140, k.o. Kornić, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Kornić, površine od 726 m2, i to po početnoj cijeni od 75,00 EUR po m2. U nastavku, donesene su dvije odluke o početku postupaka jednostavne nabave, i to najprije za provođenje stručnog nadzora nad održavanjem površina zelenila i uređenja krajobraza na području Grada Krka te nabavu prehrambenih i higijenskih artikala za korisnike gradskog Socijalnog programa.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, nakon implementiranih korekcija, prihvaćen je Dodatak Pravilniku uređenja starogradske jezgre grada Krka po pitanju urbane opreme kojim su definirani parametri uređenja okoliša oko objekata u strogradskoj jezgri koji su u direktnom dodiru s javnim površinama, regulirajući tako postavljanje stolova, stolica, klupa, posuda s cvijećem, osvjetljenja, sušila za robu i klima uređaja s vanjskom jedinicom. Nakon što je u ožujku ove godine donesena Revizija akcijskog plana energetski održivog razvitka otoka Krka, pokrenuta je inicijativa o usvajanju tog strateškog gradskog dokumenta na sjednici Gradskog vijeća, kako bi se udovoljilo uputama Povelje Hrvatskog kluba Covenant of Mayors. Nakon realizacije I. i II. faze modernizacije sustava javne rasvjete Grada Krka, nastavk tog financijski zahtjevnog projekta najavljen je prihvaćanjem ponude Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damira Šiljega, u iznosu od 9.000,00 kn, za izradu novelacije troškovnika i tehničkih proračuna za njegovu III. i IV. fazu.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, razmotren je i usvojen prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, o kojem će uskoro raspravljati i gradski vijećnici. Naime, ukupna sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa procijenjena su na iznos od 15.191.000,00 kn, od čega se 7.800.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa, a 7.391.000,00 kn iz ostalih proračunskih prihoda. Za izgradnju javnih površina tako je planirano izdvajanje od 2.112.000,00 kn, za izgradnju nerazvrstanih cesta 10.225.000,00 kn, za uređenje groblja 430.000,00 kn, za proširenje javne rasvjete 1.000.000,00 kn te za pripremu gradnje, odnosno prostorno plansku dokumentaciju 1.424.000,00 kn.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, raspravljeni su i prihvaćeni prijedlozi zaključaka kojima se Grad Krk (na inicijativu Općinskog vijeća Općine Omišalj) protivi aktualnom projektu izgradnje plutajućeg LNG terminala u Omišlju, kao i prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u Trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o. Matulji, a koji će se, u vidu dopune, naći na dnevnom redu sutršnje sjednice Gradskog vijeća