18. Kolegij: Dodijeljene 44 učeničke i studentske stipendije

U uredu gradonačelnika, 23. listopada 2017. godine, održan je 18. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Antonela Jurina, stručna suradnica za investicije i razvoj.
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, po zaključenom natječaju i nakon razmotrenih prijava, prihvaćen je prijedlog za dodjelu stipendija učenicima i studentima u 2017./2018. školskoj, odnosno akademskoj godini. Naime, od ukupno 46 prispjelih molbi, natječajnim kriterijima udovoljilo ih je 44, što znači da je pravo na gradsku stipendiju ostvarilo 16 učenika, od čega četvero polaznika proizvodnih zanimanja te 28 studenata, među kojima je sedmero polaznika prve godine studija. Dok će učenici stipendiju u mjesečnom iznosu od 500,00 kn primati između 01. listopada 2017. i 30. lipnja 2018., studenti će svoju zasluženu mjesečnu naknadu vrijednu 700,00 kn dobivati, shodno ritmu akademske godine, između 01. studenog 2017. i 31. srpnja 2018. godine. Na inicijativu Udruge Kreativni Krk, za nabavu i instalaciju sigurnosne kamere u gradskom poslovnom prostoru danom u zakup spomenutom udruženju, odobren je iznos od 4.995,26 kn. Obzirom da će se naredne godine, nakon Malinske i Punta, festivalska večer Melodija Istre i Kvarnera odigrati u Krku, prihvaćen je prijedlog Udruge Ljudi i običaji iz Kastva kojim se Grad Krk kao domaćin obvezuje podmiriti 50% troškova produkcije ovog cjelovečernjeg popularno-zabavnog programa, dok će preostalu polovicu troškova zajednički osigurati općine Malinska-Dubašnica i Punat. U povodu Svjetskog dana učitelja, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan dodijeljena je potpora u iznosu od 1.500,00 kn radi organizacije stručne ekskurzije svih djelatnika škola u Rastoke. Za sudjelovanje Ane Znaor iz Malinske na Svjetskom prvenstvu u kickboxingu, koje će se početkom studenog ove godine održati u Mađarskoj, odobrena je pomoć od 2.000,00 kn. U namjeri da se što preciznije definira procedura nagrađivanja sportaša koji su na državnom (europskom ili svjetskom) prvenstvu osvojili neko od prva tri mjesta, voditelje, predsjednike ili tajnike sportskih kluba i udruga s područja Grada Krka zadužuje se da, s ciljem ostvarivanja tog prava, prethodno dostave zamolbu sa što detaljnije specificiranim podacima o sportašu za kojeg smatraju da zaslužuje biti nagrađen, zatim samom natjecanju, postignutom rezultatu ili rezultatima, eventualnim kvalifikacijama i svim ostalim relevantnim činjenicama. U nastavku, na znanje su primljeni sljedeći dokumenti Dječjeg vrtića Katarina Frankopan: Godišnje izvješće o ostvarenom planu i programu odgojno obrazovnog rada za pedagošku 2016./2017. godinu, Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2017./2018. godinu te Kurikulum za za pedagošku 2017./2018. godinu.
Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je inicijativa Uprave i Nadzornog odbora Žičare Učka d.o.o. iz Matulja da Grad Krk, predloživši u narednoj godini mogućnost ulaganja vrijednog 20.000,00 kn, postane jedan od udjelničara u spomenutom Društvu, o čemu će svoje mišljenje morati dati i gradski vijećnici. Naime, Regionalno-razvojnom projektu Učka, kojeg provodi Žičara Učka, dodijeljen je epitet projekta od značaja za razvoj turizma na Kvarneru, a sa zadaćom nastavka njegovog daljnjeg razvoja, obzirom na dovršenu prvu fazu (kojom su bile obuhvaćene sve pripremne radnje i ishodovanje dokumentacijske podloge), pokrenute su aktivnosti u namjeri prikupljanja dodatnog kapitala (nuđenje ulaganja postojećim i novim udjelničarima) radi kretanja u drugu fazu koja podrazumijeva pripremu dokumentacije potrebne za apliciranje na natječaje radi dobivanja bespovratnih sredstava iz europskih fondova.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog Nikice Depikolozvana iz Krka da se dio javne površine posute šljunkom u gradskom vlasništvu ispred njegove obiteljske kuće (smještene u Ul. Krčkih iseljenika 15, u gradu Krku), naredne godine, uredi polegnutim rubnjacima. Ankici Antolić iz Punta dozvoljeno je korištenje javne površine, točnije prostora negdašnje Zelene tržnice u gradu Krku, za prodaju božićnih drvaca, i to u vremenu od 19. do 25. prosinca ove godine. Sukladno Odluci o komunalnom doprinosu, Grad Krk oslobođen je plaćanja komunalnog doprinosa, u iznosu od 161.460,00 kn, za izgradnju pete, šeste i sedme faze primarne prometnice planske oznake U-3 i pristupne prometnice planske oznake U-3.1, što se nalaze u obuhvatu Detaljnog plana uređenja dijela područja Kružnog toka i Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku.