167. Kolegij: Modernizacija javne rasvjete u ulicama S. Nikolića, S. Radića i Vinogradskoj

U uredu gradonačelnika, 15. svibnja 2017. godine, održan je 167. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos te Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, po odrađenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na II. fazi modernizacije sustava javne rasvjete Grada Krka, kojom su predviđena ulaganju u ulicama Slavka Nikolića, Stjepana Radića i Vinogradskoj, pored dvije zaprimljene ponude (Gaj d.o.o. Rijeka i Elan d.o.o. Viškovo), povoljnijom je prihvaćena ona tvrtke Gaj d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 198.340,00 kn. Nadalje, po izvršenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na modernizaciji sustava javne rasvjete u dijelu park-šume Dražica u gradu Krku, pored dvije zaprimljene ponude (Gaj d.o.o. Rijeka; Elan d.o.o. Viškovo), povoljnijom je prihvaćena ona tvrtke Elan d.o.o. iz Viškova, vrijedna 61.833,00 kn. U postupku jednostavne nabave za dobavu raslinja i supstrata za potrebe realizacije projekta hortikulturnog uređenja starogradske jezgre grada Krka, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda tvrtke MBM d.o.o. iz Zagreba, vrijedna 30.869,00 kn.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dana je suglasnost na prijedlog izmjena i dopuna, kako Statuta ustanove, tako i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, u čijem je fokusu otvorenje novog područnog vrtića u Općini Malinska-Dubašnica koji će s radom krenuti 01. rujna ove godine. Osim što se mijenja adresa vrtića, povećava se i broj djelatnika, posebice odgojitelja, a sve kako bi vrtić u novoj pedagoškoj godini imao čak četiri vrtićke i dvije jasličke skupine. Obzirom da je prihvaćena inicijativa Policijske uprave Primorsko-goranske, Policijske postaje Krk, da se tijekom ljetnih mjeseci na javnim površinama, s ciljem podizanja razine sigurnosti osoba i imovine, ali i propagiranja Krka kao sigurne destinacije, angažiraju ovlašteni zaštitari, najavljeno je kretanje u postupak prikupljanja ponuda radi angažiranja dvojice zaštitara koji će u sezoni, između 22.00 i 05.00 sati, patrolirati gradom. Na prijedlog Mjesnog odbora Vrh, za uređenje maslinarskih puteva ispod naselja Salatići, točnije nabavu i dovoz jalovine, odobrena je potpora od 3.200,00 kn.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda Obrta Lavanda iz Krka, vrijedna 7.320,00 kn po košnji, i to za dvije košnje trave i krčenje ostalog raslinja tijekom ljetnih mjeseci na nekoliko lokacija duž područja mjesnog odbora. Uz to, prihvaćena je i ponuda Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa, u iznosu od 48.137,50 kn, za izgradnju betonske ograde u park-šumi Dražica u gradu Krku, i to na dijelu šetališta, gledano od vidikovca prema Hotelu Bor. Također, usvojena je ponuda tvrtke Vekasa-commerce d.o.o. iz Brusića, vrijedna 11.125,00 kn, za sanaciju drvenog stupa - jarbola - smještenog na krčkoj Veloj placi. U nastavku, raspravljen je prijedlog hortikulturnog uređenja okoliša poslovnice FINA-e u gradu Krku, što ga potpisuje Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske, a radi čije će se realizacije krenuti u prikupljanje novih ponuda. 
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke Dinocop d.o.o. iz Omišlja, u vrijednosti od 9.750,00 kn, za izradu idejnog rješenja izgradnje reciklažnog dvorišta građevinskog otpada na lokaciji nedaleko naselja Žgaljići.